Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peter Bengtsson 2007Bild nr 1 Landskrona kommun Peter Bengtsson Elnätschef EL-IT Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peter Bengtsson 2007Bild nr 1 Landskrona kommun Peter Bengtsson Elnätschef EL-IT Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Peter Bengtsson 2007Bild nr 1 Landskrona kommun Peter Bengtsson Elnätschef EL-IT Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen

2 Peter Bengtsson 2007Bild nr 2 Landskrona kommun Nätkoncession, el inom staden Operatörsneutralt stadsdatanät Intergrerad verksamhet el och IT Samförläggning fiber/el/fjv Fiber för mätvärdesöverföring Digitala kartor, inmätning Trådbusslinje Markförlagd kabel

3 Peter Bengtsson 2007Bild nr 3

4 Peter Bengtsson 2007Bild nr 4 Elskatt 5220:- Elhandel 9000:- (Elskatt 5080:- Elhandel 8000:-)

5 Peter Bengtsson 2007Bild nr 5 Elnätsenheten, elnätet 85 MW 1262 kabelskåp 8500 ljuspunkter (6000 i staden) 14,5 mil Hsp-kabel 23,9 mil servis-kabel 3 fördelningsstationer 21,7 mil lsp-kabel122 nätstationer

6 Peter Bengtsson 2007Bild nr 6 Elnätsenheten, organisation Drift

7 Peter Bengtsson 2007Bild nr 7 Elnätsenheten, organisation Drift

8 Peter Bengtsson 2007Bild nr 8 Gemensamt elinköp Bakgrund Beslutsprocess Strategi Förvaltning

9 Peter Bengtsson 2007Bild nr 9 Bakgrund Politiskt – KS Operativt – Tekniske chefen Inköp/upphandling centralt Mindre arbetsgrupp Fast prisvia Kommentus

10 Peter Bengtsson 2007Bild nr 10 Bakgrund

11 Peter Bengtsson 2007Bild nr 11 Bakgrund Vår förbrukning

12 Peter Bengtsson 2007Bild nr 12 Bakgrund Nuvarande elavtal Upphandling via Kommentus Avtal med Kraft& Kultur 2006-2008 Avtalsform – avrop ? Kommentus utförde prislåsningar 4 ggr/år Undermålig beslutsgrund Ingen påverkansmöjlighet Konflikt – ny part Kraft&Kultur K&K saknar analytiker/rådgivare Direktkontakt med Troms Kraft Policy utvecklas mer konkret, antas av KS dec 2005 Egna beslut, arbetsgrupp beslutsmotiv Problem, timing och prisrisk Teknisk chef beslutsfattande (tidsrisk) Arkivering av prissäkringsbeslut

13 Peter Bengtsson 2007Bild nr 13 Bakgrund Nuvarande elavtal Reviderad policy 2005-11-29 - Tekniska chef fattar beslut tillsammans med arbetsgruppen - All rådgivning skall vara väl underbyggd - Redogörelse av råd skall ske överskådligt och begripligt - Beslut om prislåsning fattas med stöd av rådgivning av L:a kommun Objektiv strategi Steg om 25% av den totala volymen Prislåsning skall ske 2 gånger per halvår för 2007 Prislåsning för 2008 fördelas med 1 /halvår under 2006 och 2007 Troms Kraft skall lämna tekniska och fundamentala analyser Subjektiv strategi Oväntade händelser/stora prisnedgångar skall extra råd lämnas av Troms Kraft Vid kraftiga prisuppgångar (ej tidigare kunnat förutses) skall extra råd också lämnas av Troms Kraft

14 Peter Bengtsson 2007Bild nr 14 Bakgrund Nuvarande elavtal Erfarenhet och kommentarer *Policy centralt i förvaltningen av elinköpen Pedagogisk redogörelse av olika alternativ erfordras Beslutsfattarna skall på enkelt sätt kunna förstå konsekvenserna av de olika alternativ som finns för policy Tydlighet gällande mandat för beslut *Engagemang Förvaltningarna och de kommunala bolagen fatta beslut om gemensamt inköp/förvaltning – fullmakt för beslut Övergripande beslut om gemensamt elinköp – alternativ Tydliga ansvar för arbetsgruppen - förbrukningsstatistik - anläggningsregister - fakturakontroll, kommunikation om priser etc

15 Peter Bengtsson 2007Bild nr 15 Beslutsprocess Ny upphandling via Kommunförbundet (KF) Kommunstyrelsen har fattat följande beslut 2006-11-15: * Godkänna ny inköpsstrategi * Ge KF i uppdrag att företräda L:a kommun i upphandlingen * Ge tekniske chefen mandat att godkänna förfrågningsunderlaget * Ge tekniske chefen mandat att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal utifrån den gemensamma upphandlingen och utvärdering via Kommunförbundet * Ge tekniske chefen mandat att fatta beslut om alternativ för ev Bra miljöval eller annat miljövänligt alternativ. Information till förvaltningarna och de kommunala bolagen * fullmakter *samordnare/kontaktpersoner * deltagare i arbetsgruppen?

16 Peter Bengtsson 2007Bild nr 16 Strategi Policy, ny antagen policy/inköpsstrategi

17 Peter Bengtsson 2007Bild nr 17 Förvaltning Information Viktigt att på tidigt stadium informera berörda bolagschefer samt förvaltningscheferna om följande: att ny upphandling är genomförd för 2009 och framåt att tilldelningsbeslut är fattat lämna förslag på ev miljöinriktning Ansvar per förv och bolag det skall utses kontaktpersoner för administrativ kontroll deltagare i arbetsgruppen skall utses kanalisation för prisinformation inför budgetprocessen uppdatera anläggningslistan tidplan för genomförandet


Ladda ner ppt "Peter Bengtsson 2007Bild nr 1 Landskrona kommun Peter Bengtsson Elnätschef EL-IT Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser