Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mina Planer IT stöd för informationsöverföring mellan vårdgivare Samordnad vårdplanering, samordnad individuell plan, mm LG 2013 12 18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mina Planer IT stöd för informationsöverföring mellan vårdgivare Samordnad vårdplanering, samordnad individuell plan, mm LG 2013 12 18."— Presentationens avskrift:

1 Mina Planer IT stöd för informationsöverföring mellan vårdgivare Samordnad vårdplanering, samordnad individuell plan, mm LG

2 Bakgrund Avtal med Siemens avseende IT stödet KLARA SVPL löper ut upphandling enligt LOU startas (ITMV) Upphandlingsprojekt ITMV avbryts Samarbete med region Skåne utreds istället Beslut att samarbeta med region Skåne och tillsammans utveckla deras IT stöd (Mina Planer) LG

3 Tidplan införandeprojekt 1 jan 2014 – 15 jan 2015 införandeprojekt inkl. avvecklingsplan 1 okt 2014 – 31 okt 2014 ev. pilotinförande 1 nov dec 2014 breddinförande, avveckling, arkivering, support LG

4 Anpassning av Mina Planer En del funktioner måste utvecklas och testas innan start i VG Enligt priolista 15 punkter Fortsatt utveckling av Mina Planer tillsammans med region Skåne efter driftstart LG

5 Ny funktionalitet för VG Från start Bättre användbarhet Samordnad Individuell Plan – SIP Medborgarportal Automatisk adressering LG

6 Projektägare Jan Carlström Styrgrupp SVPL Projektledare Projektgrupp Operativ grupp VGR/RS VGR IT Utförare samt olika experter Införandeprojekt

7 Regional projektgrupp Ska ha en fördelning av representanter från primärvård, sjukhus, kommun Ska ha en fördelning på olika yrkesroller Deltagarna representerar sitt samverkansområde – inte enbart sin egen organisation LG

8 Regional projektgrupp Ska i ”sitt samverkansområde” inhämta verksamheternas synpunkter på utveckling och lösningsförslag Ska ha en god kännedom om rutiner för samordnad vård- och omsorgsplanering Aktuell erfarenhet från verksamhetsnära arbete för att utveckla ett system som är bra för verksamhet och användare. LG

9 Regional projektgrupp Har 15 representanter, fördelat på Sjukhus4 PV3 Kommun3 Vakant 2 Projektledare, VGR IT, Gem3 LG

10 Införandeprojekt Vårdsamverkansgrupperingarna ansvar att se över befintliga lokala förvaltningsgrupperingar för att ett införandeprojekt ska kunna genomföras En support- och utbildningsorganisation byggs upp med stöd av det regionala projektet LG

11 Införandeprojekt Fyrbodal- bygga på existerande strukturer Beredning Information och kommunikation Delregional projektgrupp Förvaltare i varje förvaltning Superanvändare Kontaktpersoner i varje verksamhet LG

12 Beredning Information och kommunikation Styrgrupp för delregional projektgrupp Tar fram övergripande struktur för införande i Fyrbodal Tar fram övergripande struktur för kommunikationsplan Delregional koordinator VSFBD:s kansli sammankallande – Anneli Örtendahl privata VC – Lena Larsson Förvaltare Omr 1 och 2 Närhälsan – Benny Johansson IT chef Närhälsan – Lotta Willhelmsson Fyrbodals kommunalförbund – Siv Torstensson IT strateg Fyrbodals kommunalförbund – Maria Bertilsson Chef ISIT NU sjukvården – Lisa Neldehof, kanslichef Område Medicin Nu sjukvården LG

13 Delregional förvaltningsgrupp blir delregional projektgrupp Länken mellan regional och delregional nivå Fyrbodals deltagare i regionala projektgruppen överlämnar till delregionala projektgruppen Samla Fyrbodals synpunkter och föra vidare till projektgruppens representanter Driva implementeringen i Fyrbodal – Struktur – Kommunikationsplan – Utbildning – Mm LG

14 Delregional projektgrupp Nuvarande Delregional förvaltningsgrupp – aktiveras vb som arbetsgrupp, 7 personer. - 1 kommunrepresentant från varje NSV område (5) - 1förvaltare NU sjukvården - 1 förvaltare Närhälsan Sammankallande delregional koordinator VSFBD:s kansli Kompletteras med Representanter regional projektgrupp 2 personer Privat PV, speciell kompetens ex psykiatri ?? Samverka med referensgrupper vb såsom PVNU, koordinatorer etc LG

15 Förvaltare Fyrbodal Finns i alla 15 kommuner, 1(2) i NU-sjukvården, 1 Närhälsan En kommunförvaltare från varje NSV grupp representerar i delregional förvaltningsgrupp (delregional projektgrupp). Har utsedd ersättare. Förvaltaren har övergripande ansvaret i sin förvaltning som struktur avseende IT stöd, gemensam rutin, support, systemadministration etc. Utser superanvändare, kontaktpersoner. Via delregional projektgrupp driva implementeringen i Fyrbodal LG

16 Superanvändare Drygt 50 Support – och utbildningsfunktion Inte det övergripande ansvar som förvaltaren har. Varierande antal i varje verksamhet Ingår i Fyrbodalsnätverk. Får information, erfarenhetsutbyte, lyfter problem etc. Delregional koordinator VSFBD:s kansli sammankallande Funktionen behöver förtydligas – uppdragshandling LG

17 Kontaktpersoner verksamheter Mottagare av viss gemensam information – Nyhetsbrev Mottagare av information från egen förvaltare Sprida information på sin egen enhet, via APT etc Ha kunskap om vart man vänder sig med frågor, hämtar ytterligare information etc Syfte – en struktur för att nå ut till alla verksamheter med både generell och mer specifik information samt öka kunskap och delaktighet. LG

18 Information Viktigt med information i linjen - erfarenhet från tidigare implementering av KLARA SVPL - användare få möjlighet att gå på utbildning - superanvändare ges möjlighet att utbilda och delta i nätverk - förvaltare möjlighet att fullgöra sitt uppdrag - mm Försvårar införandet om samverkansarenorna och nätverken ska bära information uppåt i verksamhetslinjen. LG

19 Information Information i linjen behöver ges på flera nivåer. Tenderar att stanna upp. Regionalt projekt och styrgrupp informerar på ledningsnivå Delregionalt projekt och styrgrupp definiera nivåer och forum att informera i, samt kommunikationsplan. Mål – användare, superanvändare, förvaltares närmsta chef ska ha blivit informerad om projektet. LG

20 Information VG gemensam information att sprida till alla användare har tagits fram VG gemensam utförlig information till VGR linje samt kommun- och socialchefer har tagits fram. Denna och kommande information finns att hämta på LG

21 Strukturkarta Fyrbodal Varför rita gemensam karta ända ner på användarnivå? Varje förvaltare ska inte behöva göra en struktur och bygga sina egna nätverk -tidskrävande -varje förvaltning fokuserar på det mest aktuella i egna verksamheten -förbättrar samverkan – och för patienten – om nätverken är likartade och fungerar bra tillsammans. LG

22

23 Gemensam rutin för samordnad vårdplanering i Västra Götaland Styrgrupp SVPL har även i uppdrag att Göra en översyn av VG gemensam rutin för uppdatering Komplettering av rutin för hantering av fler processer LG


Ladda ner ppt "Mina Planer IT stöd för informationsöverföring mellan vårdgivare Samordnad vårdplanering, samordnad individuell plan, mm LG 2013 12 18."

Liknande presentationer


Google-annonser