Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokala åldershierarkier och varierande fysiska krav

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokala åldershierarkier och varierande fysiska krav"— Presentationens avskrift:

1 Lokala åldershierarkier och varierande fysiska krav
Clary Krekula, forskare vid Karlstads universitet. Stefan Karlsson, forskare vid Karlstads universitet. Lars-Göran Uddholm, räddningschef Södertörns brandförsvarsförbund. Eva Löwbom, räddningschef Landskrona räddningstjänst. Håkan Dahm, förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Götaland.

2 Frågor vi diskuterar… Finns det en åldersnorm/åldershierarkier? Vad blir i så fall konsekvenserna av det? Vad är det problematiska; avgränsade åldersgrupper eller organisationerna? Hur ska vi förstå attitydskillnader mellan olika räddningstjänster?

3 Material Enkät till 1176 anställda vid 25 räddningstjänster
Analys av omkring 1200 Skriftliga kommentarer i enkäten. 27 Intervjuer med brandmän, främst heltid. Ca 200 timmar Observationer på tre räddningstjänster

4 ”Att kvinnor generellt sett är fysiskt svagare än män är ett stort problem med kvinnliga brandmän” − 50 % instämmer ”Att den fysiska förmågan försämras med ökande ålder är ett stort problem för brandmän” −60 % instämmer Äldre brandmän beskrivs som ett problem pga antaganden om sämre fysik…..

5 Yngre och äldre diskrimineras
6-7 % har iakttagit diskriminering på grund av ålder på sin station. ─ Fick höra av förvaltningschefen att det inte är kostnadseffektivt att vidareutbilda mig med tanke på min ålder. ─ När man uppnått en ålder av 56 år händer det att jag blir kallad gubbjävel ─ De gamla brandmännen blir ibland påminda om deras ålder av de yngre brandmännen ex. vid fysträning ─Yngst ska göra skitjobbet! Yngre och äldre diskrimineras

6 ─Många av de äldre anställda har någon slags skada som hindrar dem att utföra vissa uppgifter.
─Det är t ex inte lika lätt att rökdyka när man kommer upp i ålder och knäna börjar ta stryk. ─Rökdykning är ett moment som vid hög ålder kan vara farligt för kroppen trots god fysik då kroppens förmåga att bland annat avge värme sjunker. ─ När man slutar med rökdykning kan man bara vara chaufför eller styrkeledare. ─ Många gånger hamnar de äldre som chaufförer och pumpskötare. Äldre brandmän framställs som problematiska … …som behöver reträttpositioner

7 ─ Tidigare fick vi inte rökdyka efter att fyllt 50 år
─ Tidigare fick vi inte rökdyka efter att fyllt 50 år. Det får vi idag, begränsningarna har förskjutits. ─ Vi har en gräns vid 50 år för rökdykning. Detta på grund av den tunga arbetsuppgift rökdykning innebär. Nu ses detta över och det kommer förmodligen bli frivilligt att rök-kemdyka efter 50 år. ─ I mitt brandförsvar har tyvärr 50-års gränsen för att rökdyka precis tagits bort på grund av att vi är för få anställda. Åldersgräns för rökdykning kommer och går… och synes bero på organisationens storlek.

8 ─ Tyvärr kan man inte ha mer än en chaufför så därför är man väldigt beroende av att man bibehåller sin fysiska status. Vi har ju inga reservplatser. ─ Jobbar man på en mindre station med styrka 1+4 så har de flesta brandmän här fått 'rulla' på alla arbetspositioner till pension. Det kan vara lättare för äldre brandmän att få lite lättare arbetsuppgifter på de större styrkorna. Möjligheten till reträttposition beror på antal anställda, antalet äldre etc.

9 Personer från mindre kommuner uppger i mindre utsträckning än de från större kommuner att äldres förändrade fysik är ett bekymmer för brandmän. Anställda på de mindre räddningstjänsterna har en mer positiv attityd till kvinnors fysik än de som arbetar på större räddningstjänster På mindre arbetsplatser är de i högre grad positivt inställda till jämställdhetsarbeten. Storleken spelar roll

10 Frågor? Kommentarer? Andra erfarenheter?

11 Tack för att ni deltog!


Ladda ner ppt "Lokala åldershierarkier och varierande fysiska krav"

Liknande presentationer


Google-annonser