Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språket - ett hjälpmedel eller ett hinder?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språket - ett hjälpmedel eller ett hinder?"— Presentationens avskrift:

1 Språket - ett hjälpmedel eller ett hinder?
Bakgrund: Skolinspektionens rapport och olika typer statistik vad gäller måluppfyllelse och behörighet till gymnasiet, visar att eleverna har svårigheter att nå de språkliga målen. Klassituation: Vi har 39 elever i årskurs 8. Det finns alla betygsvarianter men vi har mellan 8 till 10 elever som har stora språkliga luckor och brister vilket gör att de inte uppfyller kunskapskraven.  Syfte: Tanken är hur vi kan utveckla elevens förmågor (öka måluppfyllelsen i no-ämnen och belysa språkets roll för att nå kunskapskraven) med det resurser som vi har. Det finns säkert många metoder och sätt som försöker svara på frågorna men jag väljer den metod som jag tycker att det som hjälpt mina elever mest.

2 Projektnamn: Rapport Rapports innehåll:
Det är ett arbete som börjar med att läraren skriver ner ett antal frågor som berör hela kursen . Frågorna väljs ut i samråd med eleverna i en gemensam diskussion. Svaren på frågorna ska lämnas vid en tidpunkt (efter 6-8 veckor), då vi har ett skriftligt prov. Tanken med frågorna är att skapa en mötesplats mellan elever och olika källor för att på så sätt ge eleverna möjlighet att använda sitt språk för att skaffa information och samtidigt använda informationen för att producera och göra ord, begrepp och förståelse till sitt eget verktyg i olika diskussioner och skriftliga produktioner. Rapports innehåll: Apelgårdsskolan MJ februari 2012 biologi rapport 8:or -läs uppgifterna, Försöka svara kort och tydligt. Använd alla dina kunskaper (skissa och rita) för att förklara ditt svar. 1-a)Vad behöver varje levande cell i din kropp för att klara sig b)Rita en människans cell och vilka är viktigaste uppgifter av cellens olika delar? 2-a)Beskriv hjärtats olikas delar och berätta kortfattat något om stora och lilla blodsomloppet. b)Vad kan orsaka en hjärtinfarkt och vad händer vid en sådan? 3-Ge exempel på hur tekniska framsteg förbättrat livsvillkoren för personer med olika handikapp. 4-a)Det behövs energi även när kroppen är helt stilla och när du sover. Varför? b)Varför andas du snabbare när du springer än när du går? 5-a) Blodet består av fyra olika ”saker”. Namnge och beskriv dessa. b)Välj ut två av organen i din kropp och beskriv hur de samverkar för att dina celler ska fungera på bästa sätt. 6- Vilka är njurarnas och levens viktigaste uppgifter? vad händer om njurarna eller levern inte fungerar? 7-a)Rökning frestar många ungdomar i din ålder. Varför försöker föräldrar och skolan få ungdomar att avstå?. b) Vad gör du om en kamrat prövar knark? 8- Att komma i extas eller trance med hjälp av rörelse, dans och musik är roligt och positivt för kropp och själ. Att försöka förstärka känslan med droger tröttat däremot och skadar. Förklara och kommentera. 9- Förklara hur hjärnan styr och reglerar relation mellan kroppens olika organen (nervsignaler och hormoner) , och kroppen med omvärlden (olika sinne och nervsystemet) . 10- Du blir bjuden på sprit. Du känner att du inte vill smaka. Du är övertygad om att det är Nödvändigt att vara försiktig med alkohol. Vilka är dina viktigaste skäl för detta? 11- Varför är det så lockande för många människor att använda dopingpreparat. Vilka är riskerna med dessa preparat. 12- Är det något du vill redovisa som jag inte frågat om? Skriv då själv frågan och ger svar!.

3 Några uppgifter som elever har diskuterat….
7-a)Rökning frestar många ungdomar i din ålder. Varför försöker föräldrar och skolan få ungdomar att avstå?. b) Vad gör du om en kamrat prövar knark? 8- Att komma i extas eller trance med hjälp av rörelse, dans och musik är roligt och positivt för kropp och själ. Att försöka förstärka känslan med droger tröttat däremot och skadar. Förklara och kommentera. 9- Förklara hur hjärnan styr och reglerar relation mellan kroppens olika organen (nervsignaler och hormoner) , och kroppen med omvärlden (olika sinne och nervsystemet) . 10- Du blir bjuden på sprit. Du känner att du inte vill smaka. Du är övertygad om att det är nödvändigt att vara försiktig med alkohol. Vilka är dina viktigaste skäl för detta? 11- Varför är det så lockande för många människor att använda dopingpreparat. Vilka är riskerna med dessa preparat. 3-Ge exempel på hur tekniska framsteg förbättrat livsvillkoren för personer med olika handikapp.

4 Bedömning av elevens förmågor:
Bedömningen består av tre olika moment: Elevens engagemang och delaktighet i olika grupper till exempel vid laboration eller övriga diskussioner. Grupperna bildas under lektionerna med hänsyn till kön, kunskap och social aspekter. Innehållet i rapporten Skriftligt prov

5 Slutsatser och resultat
a)Inspiration och motivering Olika typer av diskussioner eleverna (träna på naturvetenskapliga tänkesätt, arbeta självständigt, lösa problem och utbyta tankar) Förmågan att använda och söka information i olika typer av källor till exempel ne.se, olika läromedel och digitala läromedel Motiverande samtal för att höja motivationen och ge eleverna inspiration b)Tidiga och tydliga arbetsmoment med anpassning till klassens inspirationsläge Alla arbetsmoment ska vara tydliga från början (ansvar, innehållet, målet ). Lärare måste ha en tydlig och uppdaterad bild om elevens arbetsmoment och situation. c)Arbeta formativ Att jobba formativ är att lärare och elever har en kontinuerlig uppdatering om elevens kunskap i förhållande till målen, med praktiska och aktuella tips och från läraren om hur eleven kan utveckla sina förmågor vidare. Det bygger på att elever utmanar sina förmågor och får feedback både från andra elever och läraren.

6 Resultat Vi har två klasser i år 8 med sammanlagt 39 elever
Vi har haft denna rapport i biologi där nio elever för första gång fått betyg i delämnet biologi. Det betyder en ökning med 23%. Klassen har haft en gemensam utvärdering, de flesta elever tycker att det har varit lärorikt och varit positiva till arbetssättet. Vi kommer att jobba med delämnet kemi på samma sätt . Några tankar som har dykt upp under arbetet som kan påverka resultatet. Lärarens personlighet och den mänskliga touchen All forskning skriker efter små grupper undervisning. Självklart är det ett stort jobb men det är effektivt och spännande. Samtidigt hittade vi under arbetet ett visst antal brister som vi nu åtgärdat.


Ladda ner ppt "Språket - ett hjälpmedel eller ett hinder?"

Liknande presentationer


Google-annonser