Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontakt: Steve Wicks

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontakt: Steve Wicks"— Presentationens avskrift:

1 Kontakt: Steve Wicks beacon.stockholm@telia.com www.learningtransfer.se

2 Definition Implementering Implementering: De procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och att säkerställa att de metoderna används som avsett och med varaktighet.

3 Tidigare synsätt • • Bra metoder sprider sig själva genom sin överlägsenhet. • • Människor behöver bara upplysas för att idéer och metoder ska börja användas.

4 Men i själva verket... • • Dåliga metoder sprids på samma sätt som bra • • Upplysning ingen garanti • • Utbildning leder bara ibland till förändring • • Nya metoder förändras ofta under implementeringen (så att de inte fungerar)

5 STEG VID IMPLEMENTERING (Fixsen m fl, 2005) • Planering • Utbildning • Den nya metoden börjar användas • Fullständig användning • Utvärdering • Ev. utveckling av metoden • Vidmakthållande 2 - 4 år

6 Implementering • Det slutliga resultatet av ett implementeringsarbete bestäms av interaktionen mellan - de som vill introducera metoden - tänkta användare - den nya metoden - omständigheter som råder

7 Motivationscirkeln För- begrundande Begrundande Förberedelse Handling Bibehållande Återfall

8 Vad är ett målbeteende? • Ett beteende hos klienten som kan förändras. • Vilket beteende försökte jag påverka hos min klient/patient? • Exempel:

9 Målbeteenden? • Nya färdigheter att hantera ångest. • Hitta en arbetsträningsplats som passar • Att komma till inbokade möten • Att ansöka om föräldrarpenning • Skapa tilltro till egen förmåga att arbeta • Att ta emot hjälp från en god man/boendestödj. • Att komma igång med fysiska aktiviteter • Att komma i tid – ökad närvaro • Vända ”rätt” på dygnet • Att åka buss

10 Vid formulering av målbeteende • Minska förvirringen genom att vara kortfattad • Slå fast målen i positiva formuleringar, vilket betyder att målet uttrycks i termer av ”göra” i stället för ”inte göra”. • Använd enbart specificerade, mätbara beteenden så att framåtskridande kan utvärderas.

11 Hur bildar man och motiverar en MI-grupp ?

12 Dagordning Bostad Sambo Pengar ? Alkohol

13 Övning • • ”Klienten” ska berätta om ett misslyckat försök att ändra ett beteende, t ex sluta röka, sluta äta godis, motionera regelbundet mm. • • Samtalet ska vara i ca 10 minuter. • • Utöver att lyssna aktivt ska MI-samtalsledare försöka använda verktyget ’bekräftelse’ så mycket som är rimligt. • • Observatören ska lyssna på samtalet och ge feedback angående användning av bekräftelse. • • Återkoppling bör innehålla en diskussion om vad hur man definierar en ’bekräftelse’.

14 Handbok i motiverande samtal – MI www.nok.se/handbokmi


Ladda ner ppt "Kontakt: Steve Wicks"

Liknande presentationer


Google-annonser