Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Består av fyra kurser på vardera 15 hp: – Den musiska människan – ordet, bilden & hantverket – Den musiska människan – musik, drama & rörelse – Estetisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Består av fyra kurser på vardera 15 hp: – Den musiska människan – ordet, bilden & hantverket – Den musiska människan – musik, drama & rörelse – Estetisk."— Presentationens avskrift:

1 består av fyra kurser på vardera 15 hp: – Den musiska människan – ordet, bilden & hantverket – Den musiska människan – musik, drama & rörelse – Estetisk verksamhet som väg till kunskap – Läraren som estetisk vägledare

2  spela fantastiskt bra  sjunga som en ängel  dansa som en gud  måla skickligt  direktkvalificeras till Idol 2010

3  det lustfyllda lärandet allt lärande blir mer kvalitativt om man är motiverad och tycker att det är roligt (gäller både barn och lärarstudenter…)  estetiska lärprocesser en generös kunskapssyn ju fler sinnen och kroppsdelar som aktiveras i en lärandesituation desto bättre  självkänsla och skaparglädje alla ska ha möjlighet att vara med alla har något att förmedla

4  att kunna se och höra alla barn  att kunna förmedla att alla duger  att känna trygghet i sig själv när alla tittar och lyssnar på en  att kunna improvisera och t ex lämna en planering som inte fungerar  att vara en tydlig och trygg vuxen  att våga leka och se lekens inlärningsmöjligheter

5  Estetiska ämnen och uttryck har ett stort egenvärde, som sällan låter sig mätas.  Men det finns också mycket att vinna på att använda estetiska arbetssätt tillsammans med andra ämnen!

6  Det ena är inte lika bra utan det andra!  ”Att läsa utan att göra är som att älska utan att röra…”

7  Därför varvas under höstterminen litteraturstudier med mycket verkstäder i ämnena musik, drama, rörelse, svenska, bild, träslöjd, textilslöjd & 3-dim.  Alla aktiviteter i verkstäderna får därmed samtidigt sin teoretiska grund

8  Produktioner vi sätter upp föreställningar för en barnpublik med teater, musikal, dockteater, film, äventyrsbana inomhus och utomhus, sagorum och en utställning med egna barnböcker  Konstnärligt Utvecklingsarbete individuellt arbete med olika uttrycksmedel: måla tavlor, fotocollage, noveller, dikter, videoinspelningar, skriva och spela in musik, koreografera dans, göra en installation, bygga en modell…

9 Den pedagogiska strimman:  observation  dokumentation  det pedagogiska rummet  olika pedagogiska inriktningar Den vetenskapliga strimman:  sökning och samman- ställning av vetenskaplig litteratur  syfte, frågeställningar och litteraturdel  metod och forskningsetik  genomförande av empirisk undersökning, presentation av uppsats

10  En stor del av arbetet sker i arbetsgrupper: 5-7 studenter med samma verksamhetsfält (förskola- förskoleklass, fritidshem, grundskolans tidigare år)

11 Det estetiska inriktningsåret rymmer 9 veckors verksamhetsförlagd utbildning, i perioder om två eller tre sammanhållna veckor

12

13

14

15

16


Ladda ner ppt "Består av fyra kurser på vardera 15 hp: – Den musiska människan – ordet, bilden & hantverket – Den musiska människan – musik, drama & rörelse – Estetisk."

Liknande presentationer


Google-annonser