Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 1 IDA – projektet IDA – projektet Vi gör det tillsammans Inkludering, Dialog, Analys Information, Delaktighet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 1 IDA – projektet IDA – projektet Vi gör det tillsammans Inkludering, Dialog, Analys Information, Delaktighet,"— Presentationens avskrift:

1 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 1 IDA – projektet IDA – projektet Vi gör det tillsammans Inkludering, Dialog, Analys Information, Delaktighet, Aktivitet

2 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 2 Organisation Projektgruppen  Projektledare och specialpedagog 50%  2 specialpedagoger på vardera 25%  Projektgruppen träffas varje vecka och för minnesanteckningar. Styrgruppen  1 rektor från resp. gymnasieskola (3 st.)  1 rep. från förvaltningen  2 rep. från elevhälsan  Projektgruppen (3st.)  Styrgruppen träffas ett par gånger / termin och för protokoll.

3 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 3 Mål  Att ge personalen förutsättningar och redskap för att på sikt kunna vara delaktiga vid inkludering av elever från särskolan Syfte  Att få all personal delaktig i dialogen och aktiviteterna kring frågor som rör lärandemiljön för elever med funktionshinder i riktning mot en skola som kännetecknas av delaktighet, jämlikhet och gemenskap.

4 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 4 Metod  För att nå projektets mål och syfte kommer aktiviteter att genomföras utifrån delmål – aktivitetsplan. SIT – medel SIT – medel  2006: 595.000 kr  2007: 714.000 kr  2008: sökta

5 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 5 Genomförda aktiviteter 2006 utifrån delmålsaktivitetsplanen i projektansökan.  Samordna värdegrundsarbetet  Arbeta med attitydförändring  Teaterföreställning för elever och personal på - Erikslundsgymnasiet - Ljungbergsgymnasiet - Hushagsgymnasiet.  Utställning utifrån teaterföreställningen. - Utställningen vandrat runt på ALLA gymnasieskolor i Borlänge - Säter gymnasieskola.

6 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 6 Utställning

7 7 Samverkan både vad gäller lokaler och personal  Två program från Ljungbergsgymnasiet (gymnasiesärskolan) har flyttat till Erikslundsgymnasiet  Teaterprojektet ”Revyresan”  Läsåret 07/08 teaterprojekt med Kicki Bergsten som projektledare i samverkan med Borlänge revyn och en grundskola.  Föreställning: Maximteatern våren - 08

8 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 8 Prova på kurser kortkurser på 2 tim x 4 ggr, för elever.  Träarbeten  Konstsmide  Glasfusing  Textil/bild  Fotokurs Svart/vit mörkrumsarbete  Fotokurs Digitalfoto

9 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 9 Fortbildning för personal ”Ständigt lärande”  1.Tydliggörande pedagogik.  2.Sociala berättelser.  3.Differentierat lärande, från ”tanke till handling”.  4.Kompensatoriska hjälpmedel, Wordread.  5.Läs- och skriv.  Ge personalen möjlighet att prova på / få redskap, som underlättar för elever i behov av särskilt stöd.  Fyra tillfällen genomförda läsåret 06/07 på personalmötestid, 2 tim/ tillfälle  5:e tillfälle ht-07  Ht-07 Pedagogiska Workshop

10 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 10 Samverkan inom det specialpedagogiska området  Inventering av speciallärar / specialpedagog kompetensen på Erikslund, Hushagen och Ljungbergs  Målet är att öka samverkansformer för speciallärare / specialpedagoger på respektive skola samt att tillvarata den kompetens som finns.

11 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 11 Inkluderingselever  Hotell o restaurangprogrammet Hushagsgymnasiet  ht-06 påbörjat samtal mellan personal på Hotell och restaurangprogram. utifrån: kursinnehåll och mål.  Vt-07 får 1 elev praktisera  HT-07 elev börjar läsa alla karaktärsämnen, kärnämnen på gymn.sär.  HT-07 3 elever läser Foto A kurs Hagagymnasiet  Omvänd inkludering Naturbruksprogrammet 2 elever

12 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 12 Att beakta  Likabehandlingsplanen – eleven i centrum  Värdegrundsfrågor – föra samtal  Organisatoriska förutsättningar – administrativa frågor  Fortbildning – kompetens  Resurser


Ladda ner ppt "Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit 1 IDA – projektet IDA – projektet Vi gör det tillsammans Inkludering, Dialog, Analys Information, Delaktighet,"

Liknande presentationer


Google-annonser