Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IDA – projektet Vi gör det tillsammans Inkludering, Dialog, Analys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IDA – projektet Vi gör det tillsammans Inkludering, Dialog, Analys"— Presentationens avskrift:

1 IDA – projektet Vi gör det tillsammans Inkludering, Dialog, Analys
Information, Delaktighet, Aktivitet Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit

2 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit
Organisation Projektgruppen Projektledare och specialpedagog 50% 2 specialpedagoger på vardera 25% Projektgruppen träffas varje vecka och för minnesanteckningar. Styrgruppen 1 rektor från resp. gymnasieskola (3 st.) 1 rep. från förvaltningen 2 rep. från elevhälsan Projektgruppen (3st.) Styrgruppen träffas ett par gånger / termin och för protokoll. Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit

3 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit
Syfte Att få all personal delaktig i dialogen och aktiviteterna kring frågor som rör lärandemiljön för elever med funktionshinder i riktning mot en skola som kännetecknas av delaktighet, jämlikhet och gemenskap. Mål Att ge personalen förutsättningar och redskap för att på sikt kunna vara delaktiga vid inkludering av elever från särskolan Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit

4 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit
Metod För att nå projektets mål och syfte kommer aktiviteter att genomföras utifrån delmål – aktivitetsplan. SIT – medel 2006: kr 2007: kr 2008: sökta Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit

5 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit
Genomförda aktiviteter utifrån delmålsaktivitetsplanen i projektansökan. Samordna värdegrundsarbetet Arbeta med attitydförändring Teaterföreställning för elever och personal på Erikslundsgymnasiet Ljungbergsgymnasiet Hushagsgymnasiet. Utställning utifrån teaterföreställningen. - Utställningen vandrat runt på ALLA gymnasieskolor i Borlänge - Säter gymnasieskola. Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit

6 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit
Utställning Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit

7 Samverkan både vad gäller lokaler och personal
Två program från Ljungbergsgymnasiet (gymnasiesärskolan) har flyttat till Erikslundsgymnasiet Teaterprojektet ”Revyresan” Läsåret 07/08 teaterprojekt med Kicki Bergsten som projektledare i samverkan med Borlänge revyn och en grundskola. Föreställning: Maximteatern våren - 08 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit

8 Prova på kurser kortkurser på 2 tim x 4 ggr, för elever.
Träarbeten Konstsmide Glasfusing Textil/bild Fotokurs Svart/vit mörkrumsarbete Fotokurs Digitalfoto Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit

9 Fortbildning för personal ”Ständigt lärande”
1.Tydliggörande pedagogik. 2.Sociala berättelser. 3.Differentierat lärande, från ”tanke till handling”. 4.Kompensatoriska hjälpmedel, Wordread. 5.Läs- och skriv. Ge personalen möjlighet att prova på / få redskap, som underlättar för elever i behov av särskilt stöd. Fyra tillfällen genomförda läsåret 06/07 på personalmötestid, 2 tim/ tillfälle 5:e tillfälle ht-07 Ht-07 Pedagogiska Workshop Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit

10 Samverkan inom det specialpedagogiska området
Inventering av speciallärar / specialpedagog kompetensen på Erikslund, Hushagen och Ljungbergs Målet är att öka samverkansformer för speciallärare / specialpedagoger på respektive skola samt att tillvarata den kompetens som finns. Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit

11 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit
Inkluderingselever Hotell o restaurangprogrammet Hushagsgymnasiet ht-06 påbörjat samtal mellan personal på Hotell och restaurangprogram. utifrån: kursinnehåll och mål. Vt-07 får 1 elev praktisera HT-07 elev börjar läsa alla karaktärsämnen, kärnämnen på gymn.sär. HT-07 3 elever läser Foto A kurs Hagagymnasiet Omvänd inkludering Naturbruksprogrammet 2 elever Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit

12 Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit
Att beakta Likabehandlingsplanen – eleven i centrum Värdegrundsfrågor – föra samtal Organisatoriska förutsättningar – administrativa frågor Fortbildning – kompetens Resurser Borlänge Säter gymnasieskola - Ljungbergsgymnaseit


Ladda ner ppt "IDA – projektet Vi gör det tillsammans Inkludering, Dialog, Analys"

Liknande presentationer


Google-annonser