Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vardagsrehabilitering Träff för rehabtursombuden Sävsjö Kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vardagsrehabilitering Träff för rehabtursombuden Sävsjö Kommun."— Presentationens avskrift:

1 Vardagsrehabilitering Träff för rehabtursombuden Sävsjö Kommun

2 Vad innebär vardagsrehabilitering för dig? (Vardag = varje dag)

3 Att personalen arbetar med ”händerna på ryggen” är konsten i rehabiliteringsarbetet. Vardagsrehabilitering: Det innebär att det individen klarar av att utföra skall denne också göra, även om det kan vara besvärligt och ta tid. Träningen är insprängd i de dagliga rutinerna t.ex. förflyttning från säng till stol, gångträning, påklädning etc.

4 Det handlar om att ta vara på den kraft människor har, både brukarens och vårdpersonalens. Utgångspunkten skall vara att ha en stödjande, inte hjälpande inriktning. Att uppmuntra till egen problem- lösning och eget handlande.

5 Rehabilitering Vardagsrehabilitering Kan utföras av all personal och med alla vårdtagare. Träningen kopplas till en återkommande aktivitet i vardagen. Specifik rehabilitering Riktad träning utöver vardagsrehabilitering som utförs av rehabutbildad personal.

6 Kroppen är gjord för att användas! Hjärta Hjärta Blodtryck Blodtryck Lungor Lungor Skelett Skelett Leder / brosk Leder / brosk Skelettmuskulatur Skelettmuskulatur Mag- tarm Mag- tarm Hjärna Hjärna

7 Det är aldrig för sent att börja träna! Fysisk aktivitet genom vardagsrehabilitering är därför mycket viktigt! Undersköterskans roll i vardagsrehabilitering är ovärderlig! Styrka, rörlighet, kondition och balans kan förbättras oavsett ålder.

8 Effekter av fysisk aktivitet hos äldre Förbättrad kondition! Stabilare blodtryck Stabilare blodtryck Minskad hjärtfrekvens Minskad hjärtfrekvens Ökad insulinkänslighet Ökad insulinkänslighet Ex: Gå till affären, städa, kratta löv och ta på sig kläderna.

9 Effekter av fysisk aktivitet hos äldre Förbättrad styrka! Förbättrad styrka! En frisk 80-åring har i genomsnitt förlorat mer än hälften av sin ursprungliga muskelmassa. Ex: Gå till matsalen, uppresning från stol, förflyttning i/ur säng, gå i trappa och baka bröd.

10 Regelbunden styrketräning ger ökad muskelstyrka hos äldre på mellan 50-200%. Även hos personer över 90 år!

11 Effekter av fysisk aktivitet hos äldre Förbättrad balans! Förbättrad balans! Balansen förändras med åldern. Nedsatt balans kan leda till fallolyckor och frakturer. Ex: Gå, sitta utan ryggstöd, gå i trappa och uppresning från stol.

12 Effekterna av fysisk aktivitet är en färskvara. Vi blir bra på det vi använder och tränar på. Vi förlorar de förmågor vi har om vi inte använder dem! Alla har rätt till att använda sina funktioner så länge som möjligt…

13 Träning ger färdighet… Språkkunskaper Språkkunskaper Bilkörning Bilkörning Konditionen Konditionen Gå till toaletten Gå till toaletten Ta på skorna Ta på skorna Förflyttning i och ur säng Förflyttning i och ur säng

14 Effekter av promenader Ökar muskelstyrkan Ökar muskelstyrkan Förbättrar rörligheten Förbättrar rörligheten Ökar balansförmågan Ökar balansförmågan Påverkar blodtrycket Påverkar blodtrycket Motverkar benskörhet Motverkar benskörhet Bra för mag- och tarmfunktionen Bra för mag- och tarmfunktionen Frigör energi → underlättar vila Frigör energi → underlättar vila Ökad endorfinhalt → minskad smärta Ökad endorfinhalt → minskad smärta Ökar självkänslan, integriteten och det psykiska välbefinnandet. Ökar självkänslan, integriteten och det psykiska välbefinnandet.

15 Läkemedelskonsumtion Vad händer om 10.000 äldre aktiveras så att de behöver ett läkemedel mindre? Läkemedelskonsumtion Vad händer om 10.000 äldre aktiveras så att de behöver ett läkemedel mindre? Svenska folket sparar 10 miljoner kronor per år!

16 Hur utförs vardagsrehabilitering idag på Din arbetsplats?

17 Har vi tid med vardagsrehabilitering?

18 Era upplevelser av att arbeta med vardagsrehabilitering

19 Vill du möta dig själv som personal? Motivera ditt svar.

20 Kom ihåg! Lite är bättre än inget!

21 Tack för ert intresse! Lycka till i vårt gemensamma arbete med vardagsrehabilitering.

22

23 Referenser FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 2003. FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 2003. Intern medicin. L. Hallberg, G. Holm, N. Lindholm, L. Werkö. Liber 1996. Intern medicin. L. Hallberg, G. Holm, N. Lindholm, L. Werkö. Liber 1996. Smärta och smärtbehandling. M. Werner, P. Strang. Liber 2003. Smärta och smärtbehandling. M. Werner, P. Strang. Liber 2003. Aktivering i vardagen. P. Ström. Liber 1995. Aktivering i vardagen. P. Ström. Liber 1995. www.fouivast.com www.fouivast.com www.fouivast.com www.lsr.se www.lsr.se www.lsr.se


Ladda ner ppt "Vardagsrehabilitering Träff för rehabtursombuden Sävsjö Kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser