Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt sjukreseregelverk 1 maj 2009. Regionfullmäktige beslöt den 24 februari 2009 om nya regler för sjukresor i Skåne från den 1 maj 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt sjukreseregelverk 1 maj 2009. Regionfullmäktige beslöt den 24 februari 2009 om nya regler för sjukresor i Skåne från den 1 maj 2009."— Presentationens avskrift:

1 Nytt sjukreseregelverk 1 maj 2009

2 Regionfullmäktige beslöt den 24 februari 2009 om nya regler för sjukresor i Skåne från den 1 maj 2009

3 Sjukresa är ersättning för sjukresor med buss, tåg, flyg och privatbil, men också resor med taxifordon som beställs genom det för ändamålet särskilt upprättade beställningscentralerna för sjukresor

4 Regelverket innebär: Betalning efter avstånd Ett högkostnadsskydd, årligt Lika avgift för alla patientgrupper Särskild barn och ungdoms taxa Ersättning egen privatbil höjs till 1,70 kr / km

5 Forts regelverket innebär: Medresenär införs (bet. samma avgift) Alla under 18 och över 85 år alltid rätt till en ledsagare (kostnadsfritt) Tagit bort 100 kr gräns för utbetalning

6 Sjukresa erbjuds till och från bostaden För resa inom Region Skåne till vårdinrättning som kan ge erforderlig vård - Region Skåne finansierad sjukvård Vid behov av akut sjukresa till närmaste mottagning inom Skåne som kan ge akutsjukvård

7 Forts. Sjukresa erbjuds till och från bostaden för resa enligt vårdgarantin utanför Skåne Remitterad till specialistvård utanför Skåne Utprovning, anpassning och hämtning av hjälpmedel efter ordination av vårdgivare

8 Sjukreseintyg Sjukresa med billigaste färdsättet utifrån det medicinska hälsotillståndet – kollektivtrafik eller privatbil Sjukreseintyg ska utfärdas av ansvarig vårdgivare hos Region Skåne, från behandlande eller legitimerad personal för att styrka annat än billigaste färdsätt

9 Sjukresa med taxifordon Det ska vara medicinska hälsotillståndet som ska avgöra färdsättet vid sjukresa. Resan ska beställas genom beställningscentralerna för sjukresor. Resenär med tillstånd för färdtjänst tillåts resa sjukresa på samma sätt som denne är legitimerad för i färdtjänsten. Sjukresenärer över 85 år tillåts generellt resa sjukresa med taxifordon.

10 Information Webben; www.skanetrafiken.se/sjukresorwww.skanetrafiken.se/sjukresor Nya blanketter Nya foldrar Piktogram


Ladda ner ppt "Nytt sjukreseregelverk 1 maj 2009. Regionfullmäktige beslöt den 24 februari 2009 om nya regler för sjukresor i Skåne från den 1 maj 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser