Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resenärsgrupper med särskilda behov Resenärsgrupper med särskilda behov Hjälpmedel och trafiksäkerhet…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resenärsgrupper med särskilda behov Resenärsgrupper med särskilda behov Hjälpmedel och trafiksäkerhet…"— Presentationens avskrift:

1 Resenärsgrupper med särskilda behov Resenärsgrupper med särskilda behov Hjälpmedel och trafiksäkerhet…

2 Vad måste beaktas… •Fordon och resa –Storlek – vad kan transporteras –Utrustning – enkel / säker / funktionell –Komfortbälte! – Semiautomatisk koppling! –Dubbel säkring! •Hjälpmedel –Är det ett hjälpmedel som är godkänt… –Storlek – tunga hjälpmedel // går det… –Skotrar – inte tillåtna att sitta på…

3 Utförarens ansvar… •Arbetsgivaransvar – Finns det rätt och tillräcklig utbildning – Utrustning – enkel / säker / funktionell – Rutiner tillämpas de ”har de gått fram” •Föraransvar – Tillämpas – säkerhet, trygghet, bemötande – Storlek – tunga hjälpmedel // går det… – Juridiskt ansvarig!!

4 Tillverkaren / bilbyggaren´s ansvar… – Säkerhet – trygghet för resenären – Utrustning – enkel / säker / funktionell – Fungerar bilen för användningsområdet – Resenären… är grundorsaken till att bilen i yrkesmässig persontransport kommer till användning…

5 Studie redovisad 2007… ”Olyckor och kostnader inom färdtjänst” Umeå Universitet, P-O Bylund m fl •Avseende –Beräkning av kostnader för själva händelsen –Beräkning av samhällsekonomiska kostnader –Hela kostnadsbilden inte primärt kollisionsrelaterade olyckor med fordonen… incident/resenärsorienterat

6 Olyckor och incidenter per 100 000 resor 1,5 – 1,9 Taxifärdtjänst 3,6 – 5,6 Specialfordonsfärdtjänst Snittvärde 3.2 per 100 000 resor Skadeorsak i hög grad äldre och sköra resenärer Överrepresenterad; äldre kvinna vid ombord eller avstigning Samhällskostnad: 245 miljoner/år kr 18:- / resa

7 MÖRKERTAL

8 Utbildning och Information •Förare… –Vad klarar fordon –Är hjälpmedlet transporterbart // hur –Hur skall rullstolen placeras –Bilbälte och andra Säkerhetshöjande åtgärder •Resenär… –Vad kan förväntas… –Vad har du för hjälpmedel när du beställer. –Går det att resa med // hur –Ofta bästa kunskapen om sitt eget hjälpmedel

9

10 1 353 st

11 ”Semiautomatiskt” Fasthållningssystem Självspännande och Självupprullande Använda Komfortbälte!

12 • Alla trafiksäkerhetsfrågor inte lösta… • Ständig utveckling… • Fortsatt arbete… • Utbildning och information… • Nätverk… • Koppla arbetet internationellt…


Ladda ner ppt "Resenärsgrupper med särskilda behov Resenärsgrupper med särskilda behov Hjälpmedel och trafiksäkerhet…"

Liknande presentationer


Google-annonser