Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ove Larsson Ola Viestam Micael Nilsson Katarina Viebke Jonas Larsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ove Larsson Ola Viestam Micael Nilsson Katarina Viebke Jonas Larsson"— Presentationens avskrift:

1 Enkelhet och kvalitet Innovations- och projektgrupp – Ersättning och kvalitet
Ove Larsson Ola Viestam Micael Nilsson Katarina Viebke Jonas Larsson Jonny Eriksson Håkan Nilsson Carita Nygren Lars Kolmodin

2 Enkelhet och kvalitet Enkel och transperent Incitamentsstyrd
Kvalitet inbyggd i alla delar

3 Specialist i Vårdval Plus
Primär-vård Patient Incitament Invånarens val Prestationsersättning Målrelaterad ersättning Patientavgifter ERSÄTTNING FÖRUTSÄTTNINGAR Finansiering – att kunna identifiera nuvarande kostnad, volym och verksamhet (uppdrag, åtagande) Riskfördelning – befolkningsrisk - affärsrisk Kostnadskontroll – nödvändigt Volymtak

4 Investering i kvalitet
Mål Uppföljning Reducerad ersättning Åter-investering Höjd kvalitet Full ersättning vid 100% kvalitet Återinvestera medel i åtgärder för att nå full kvalitet KVALITET Lägsta effektiva omhändertagandenivå Samverkan med patienten i centrum Specifika kvalitetsindikatorer

5 Ersättningsmodell VvH Plus
Jour och beredskap Specialiteter som LOVAs bidrar solidariskt Hallands sjukhus ansvarar för jour i budget AT- och ST-läkarutbildning AT – ingår ej ST – ersätts som särskilt uppdrag

6 Ersättningsmodell VvH Plus
Prestationsersättning Vårdgivarkategori Diagnos Åtgärder – normal / mycket krävande Konsultation/enstaka besök Utredning Behandling Kostnader för lab och röntgen ingår i prestationsersättningen

7 Ersättningsmodell VvH Plus
Kvalitetsrelaterad ersättning Samverkan kring patienten – andra vårdgivare och myndigheter Generella mål – patientupplevd kvalitet, säker vård Specialitetsspecifika mål – medicinsk kvalitet, läkemedelskvoter Om kvalitetsnivå inte nås  avdrag Avdragna medel återinvesteras av finansiären i kvalitets- förbättrande åtgärder

8 Ersättningsmodell VvH Plus
Kostnadskontroll Given ram för hela verksamhetsområdet (specialitet) Vårdgivarna konkurrerar om ramen Månadsvis avstämning Om volymen överskrids  reducerad prestationsersättning Finansiären kan besluta om sitt eget risktagande vid överproduktion

9 Kostnadskontroll VvH Plus


Ladda ner ppt "Ove Larsson Ola Viestam Micael Nilsson Katarina Viebke Jonas Larsson"

Liknande presentationer


Google-annonser