Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkelhet och kvalitet Innovations- och projektgrupp – Ersättning och kvalitet Ove Larsson Ola Viestam Micael Nilsson Katarina Viebke Jonas Larsson Jonny.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkelhet och kvalitet Innovations- och projektgrupp – Ersättning och kvalitet Ove Larsson Ola Viestam Micael Nilsson Katarina Viebke Jonas Larsson Jonny."— Presentationens avskrift:

1 Enkelhet och kvalitet Innovations- och projektgrupp – Ersättning och kvalitet Ove Larsson Ola Viestam Micael Nilsson Katarina Viebke Jonas Larsson Jonny Eriksson Håkan Nilsson Carita Nygren Lars Kolmodin

2 Enkelhet och kvalitet Enkel och transperent Incitamentsstyrd Kvalitet inbyggd i alla delar

3 Incitament Invånarens val Prestationsersättning Målrelaterad ersättning Patientavgifter Specialist i Vårdval Plus Primär -vård Patient

4 Investering i kvalitet Full ersättning vid 100% kvalitet Återinvestera medel i åtgärder för att nå full kvalitet MålUppföljning Reducerad ersättning Åter- investering Höjd kvalitet

5 Ersättningsmodell VvH Plus Jour och beredskap Specialiteter som LOVAs bidrar solidariskt Hallands sjukhus ansvarar för jour i budget AT- och ST-läkarutbildning AT – ingår ej ST – ersätts som särskilt uppdrag

6 Ersättningsmodell VvH Plus Prestationsersättning Vårdgivarkategori Diagnos Åtgärder – normal / mycket krävande Konsultation/enstaka besök Utredning Behandling Kostnader för lab och röntgen ingår i prestationsersättningen

7 Ersättningsmodell VvH Plus Kvalitetsrelaterad ersättning Samverkan kring patienten – andra vårdgivare och myndigheter Generella mål – patientupplevd kvalitet, säker vård Specialitetsspecifika mål – medicinsk kvalitet, läkemedelskvoter Om kvalitetsnivå inte nås  avdrag Avdragna medel återinvesteras av finansiären i kvalitets- förbättrande åtgärder

8 Ersättningsmodell VvH Plus Kostnadskontroll Given ram för hela verksamhetsområdet (specialitet) Vårdgivarna konkurrerar om ramen Månadsvis avstämning Om volymen överskrids  reducerad prestationsersättning Finansiären kan besluta om sitt eget risktagande vid överproduktion

9 Kostnadskontroll VvH Plus


Ladda ner ppt "Enkelhet och kvalitet Innovations- och projektgrupp – Ersättning och kvalitet Ove Larsson Ola Viestam Micael Nilsson Katarina Viebke Jonas Larsson Jonny."

Liknande presentationer


Google-annonser