Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är vi ? IDAG: Chef 4 handläggare 1 statistiker

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är vi ? IDAG: Chef 4 handläggare 1 statistiker"— Presentationens avskrift:

1 Vilka är vi ? IDAG: Chef 4 handläggare 1 statistiker
2 medicinsk rådgivare 1 administratör

2 Vad gör vi ? Utvecklar, underhåller och granskar beskrivningssystemen vilka utgör underlag för ersättning till vårdproducenter Ansvarar för och granskar att SLL´s regelverk kring primärklassificering följs ICD 10 (KSH97) KVÅ (åtgärder) Ansvarar för sekundärklassificering DRG-gruppering (Diagnosis Related Groups) DRG-tjänsten Ekonomisk redovisning Självkostnader Kostnad per patient (KPP) Analyser av utfall

3 VAD ÄR PÅ GÅNG ? KVÅ Kostnadsytterfallsbreddning
Införande av KPP inom den öppna vården (gäller sjukhusen)

4 DRG-systemet ur vårdens
perspektiv ……………. Den här nya vikten, är för låg! Min klinik kommer att förlora kr nästa år ! Vem har bestämt att lung-cancerbehandling skall ge mindre betalt !?

5 DRG-systemet ur beställarens perspektiv………….
kr för 1 dygns vård för leukemi är alldeles för mycket! Sjukhusen är överbetalda och lurar oss!

6 Kostnadsytterfallsbreddning
Anpassning av SLL’s sekundära klassifikationssystem till nationella ambitioner Homogenisering, standardisering och förenkling av beskrivnings- och ersättningssystemen Förbättrar möjligheterna till Jämförelser/benchmarking Produktivitets- och kvalitetsmätningar Analys av avvikande vårdfall Revision Förvaltning Innebär att samtliga sjukhus fr.o.m får full ersättning för vårdtillfällen som överskrider en för varje DRG fastställd kostnadsgräns Modellen förutsätter att sjukhusen har fungerande KPP-system Planeringen av införandet sker i projektet - KYB

7 Införandet för övriga producenter sker under 2007.
BESS Nytt beskrivnings- och ersättningssystem för den somatiska specialistvården Ett nytt beskrivnings- och ersättningssystem infördes i SLL från och med De sjukhus som berörs detta datum är Karolinska, Danderyd, Norrtälje, Södersjukhuset, Södertälje, S:t Erik, Ersta och Capio S:t Göran. Införandet för övriga producenter sker under 2007.

8 De viktigaste förändringarna:
För öppenvård, dagkirurgi och dagmedicinska besök används som beskrivningssystem - och underlag för ersättning - den nya (full version) version av NordDRG Övergången har möjliggjorts genom att NordDRG från har utökats med drygt 200 DRG:n för öppenvård samt cirka 170 DRG:n för dagkirurgi Varje öppenvårdsbesök kommer i fortsättningen att grupperas till en DRG istället för som tidigare till en KÖKS-grupp KÖKS-systemet försvinner och ersätts med ett nytt ersättningssystem baserat på diagnos- och åtgärdskoder Åtgärdsklassifikation - Klassifikation av Vårdåtgärder - (KVÅ)tillämpas Underlaget för ersättningen utgörs av diagnos- och åtgärdskoder

9 Varför införs KVÅ och NordDRG i öppenvård ?
Väsentligt förbättrade möjligheter att beskriva all somatisk specialistvård Ett nationellt system med stabil struktur och stabilt regelverk Minskat resursbehov i SLL av lokalt underhålls- och utvecklingsarbete av beskrivnings- och ersättningssystem Revisioner av tillämpningar av systemen kommer att kunna genomföras även i öppenvård Gemensam bas för beskrivning av all hälso- och sjukvård eftersom KVÅ kommer att bli tillämpbart även inom primärvård och psykiatri

10 KVÅ - Klassifikation av Vårdåtgärder
KVÅ består av Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ97) och av nya åtgärdskoder som tillkommit för att möjliggöra en heltäckande klassificering, registrering och därmed beskrivning av både sluten och öppen vård - och på sikt även av primärvård och psykiatri                                         

11 Våra verktyg och metoder
Ersättningssystem Beskrivningssystem – t.ex. DRG Ersättningsmodell – stöd till beställare DRG-vikter Ytterfallsersättningsmodell Kostnadsbeskrivning – KPP Diagnosgranskning

12 Ersättningssystem består av två delar
Verksamhetsdata: Definition av vårdkontakt Primärklassificering: Sekundär klassificering: Regelverk inom området Kostnadsdata: Självkostnader per produkt Självkostnad per patient KPP. Viktlistor Ersättningsmodeller: Ersättningsformer: tex. prestationsersättning, anslag och kapitation Regelverk för ”debiteringar” Avtal: Vårdavtal mellan vårdgivare och beställare Uppföljning och revision Ersättningssystem 1. Beskrivningssystem 2. Ersättningsmodeller & avtal Utvecklingsansvar inom SLL Vårdgivare / Producenter Lsf-V HSN-f Beskrivande Styrande

13 Beskrivningssystem Beskrivningssystem Patienter Operationer Besök
Å R D A T Operationer Besök Förbättringsarbete Diagnoser Styrning Åtgärder Vårdkedjor Jämförelser Utvärdering Ersättningssystem Planering Beskrivningssystem Prioritering DRG Kvalitet KPP Resultat Kostnader

14 DIAGNOSGRANSKNING Vad har granskats ? Varför ? Genomförda granskningar
Har val av huvuddiagnos gjorts enligt gällande regelverk ? Är de kodade och registrerade diagnoserna/åtgärderna dokumenterade i journalen ? Finns dokumenterade diagnoser eller åtgärder som ej är kodade och registrerade ? Varför ? Kontroll av kvalitén Utbildning Kontroll av ersättning Genomförda granskningar journaler journaler journaler 2001/ journaler journaler journaler

15 Diagnosgranskningsresultat
OBS: Granskningarna fokuserar på kända problem (2001/02 dagkirurgi) 1 2001/02: dagkirurgi 2 Ref: Liknande granskning i Västra Götalandsregionen

16 Diagnosgranskning 2004: Södersjukhuset och St Görans sjukhus
Medicin, kirurgi och ortopedi klinikerna Läkarsekreterarna signifikant bättre på att klassificera/koda diagnoser

17 DRG Diagnos Relaterade Grupper
Vårdtillfällen i sluten somatisk sjukvård grupperas till ca 500 grupper Utvecklat vid Yale (B. Fetter et al) Ett vårdtillfälle hamnar bara i en grupp Ett otal ”dialekter”: HCFA-DRG, AP-DRG, APR-DRG, NordDRG etc

18 Patienten Journalen Sekundära klassifikationssystem DRG
Primära klassifikationssystem för sjukdomar och åtgärder (KSH97 och KVÅ) Journalen Patienten

19 Kostnad Per Patient KPP
Patientrelaterad redovisning Samtliga kostnad redovisas per vårdkontakt (individnivå) Matchning av samtliga delkostnader till personnummer (PUK = patientunika kostnader) Medicinsk service (lab, rtg m.m.) Operation, Anestesi Implantat Läkemedel (sv) IVA/UVA Vårdepisod i slutenvård / Besökskostnad Schablonfördelning av gemensamma fasta kostnader som ej kan härledas till unik patient

20 Prestanda


Ladda ner ppt "Vilka är vi ? IDAG: Chef 4 handläggare 1 statistiker"

Liknande presentationer


Google-annonser