Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är vi ? IDAG: Chef 4 handläggare 1 statistiker 2 medicinsk rådgivare 1 administratör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är vi ? IDAG: Chef 4 handläggare 1 statistiker 2 medicinsk rådgivare 1 administratör."— Presentationens avskrift:

1 Vilka är vi ? IDAG: Chef 4 handläggare 1 statistiker 2 medicinsk rådgivare 1 administratör

2 Vad gör vi ?   Utvecklar, underhåller och granskar beskrivningssystemen vilka utgör underlag för ersättning till vårdproducenter   Ansvarar för och granskar att SLL´s regelverk kring primärklassificering följs ICD 10 (KSH97) KVÅ (åtgärder)   Ansvarar för sekundärklassificering DRG-gruppering (Diagnosis Related Groups) DRG-tjänsten   Ekonomisk redovisning Självkostnader Kostnad per patient (KPP) Analyser av utfall

3 VAD ÄR PÅ GÅNG ?  KVÅ  Kostnadsytterfallsbreddning  Införande av KPP inom den öppna vården (gäller sjukhusen)

4 DRG-systemet ur vårdens perspektiv ……………. Den här nya vikten, 0.78654 är för låg! Min klinik kommer att förlora 2 000 000kr nästa år ! Vem har bestämt att lung- cancerbehandling skall ge mindre betalt !?

5 DRG-systemet ur beställarens perspektiv…………. 56 000 kr för 1 dygns vård för leukemi är alldeles för mycket! Sjukhusen är överbetalda och lurar oss!

6 Kostnadsytterfallsbreddning  Anpassning av SLL’s sekundära klassifikationssystem till nationella ambitioner  Homogenisering, standardisering och förenkling av beskrivnings- och ersättningssystemen  Förbättrar möjligheterna till Jämförelser/benchmarking Produktivitets- och kvalitetsmätningar Analys av avvikande vårdfall Revision Förvaltning  Innebär att samtliga sjukhus fr.o.m. 2006 får full ersättning för vårdtillfällen som överskrider en för varje DRG fastställd kostnadsgräns  Modellen förutsätter att sjukhusen har fungerande KPP-system  Planeringen av införandet sker i projektet - KYB

7 Nytt beskrivnings- och ersättningssystem för den somatiska specialistvården Ett nytt beskrivnings- och ersättningssystem infördes i SLL från och med 2006-01-01. De sjukhus som berörs detta datum är Karolinska, Danderyd, Norrtälje, Södersjukhuset, Södertälje, S:t Erik, Ersta och Capio S:t Göran. Införandet för övriga producenter sker under 2007. BESS

8 De viktigaste förändringarna :  För öppenvård, dagkirurgi och dagmedicinska besök används som beskrivningssystem - och underlag för ersättning - den nya (full version) version av NordDRG  Övergången har möjliggjorts genom att NordDRG från 2006- 01-01 har utökats med drygt 200 DRG:n för öppenvård samt cirka 170 DRG:n för dagkirurgi  Varje öppenvårdsbesök kommer i fortsättningen att grupperas till en DRG istället för som tidigare till en KÖKS-grupp  KÖKS-systemet försvinner och ersätts med ett nytt ersättningssystem baserat på diagnos- och åtgärdskoder  Åtgärdsklassifikation - Klassifikation av Vårdåtgärder - (KVÅ)tillämpas  Underlaget för ersättningen utgörs av diagnos- och åtgärdskoder

9 Varför införs KVÅ och NordDRG i öppenvård ?  Väsentligt förbättrade möjligheter att beskriva all somatisk specialistvård  Ett nationellt system med stabil struktur och stabilt regelverk  Minskat resursbehov i SLL av lokalt underhålls- och utvecklingsarbete av beskrivnings- och ersättningssystem  Revisioner av tillämpningar av systemen kommer att kunna genomföras även i öppenvård  Gemensam bas för beskrivning av all hälso- och sjukvård eftersom KVÅ kommer att bli tillämpbart även inom primärvård och psykiatri

10 KVÅ - Klassifikation av Vårdåtgärder KVÅ består av Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ97) och av 2.642 nya åtgärdskoder som tillkommit för att möjliggöra en heltäckande klassificering, registrering och därmed beskrivning av både sluten och öppen vård - och på sikt även av primärvård och psykiatri

11 Våra verktyg och metoder  Ersättningssystem  Beskrivningssystem – t.ex. DRG  Ersättningsmodell – stöd till beställare  DRG-vikter  Ytterfallsersättningsmodell  Kostnadsbeskrivning – KPP  Diagnosgranskning

12 Ersättningssystem består av två delar Verksamhetsdata: Definition av vårdkontakt Primärklassificering: Sekundär klassificering: Regelverk inom området Kostnadsdata: Självkostnader per produkt Självkostnad per patient KPP. Viktlistor Regelverk inom området Ersättningsmodeller: Ersättningsformer: tex. prestationsersättning, anslag och kapitation Regelverk för ”debiteringar” Avtal: Vårdavtal mellan vårdgivare och beställare Uppföljning och revision Ersättningssystem 1. Beskrivningssystem2. Ersättningsmodeller & avtal Utvecklingsansvar inom SLL Vårdgivare / Producenter Lsf-V HSN-f Beskrivande Styrande

13 Beskrivningssystem Ersättningssystem Beskrivningssystem Kostnader Diagnoser Operationer Åtgärder Besök Resultat Kvalitet DRG KPP Patienter VÅRDDATAVÅRDDATA Förbättringsarbete Jämförelser Utvärdering Styrning Planering Vårdkedjor Prioritering

14 DIAGNOSGRANSKNING Vad har granskats ? Har val av huvuddiagnos gjorts enligt gällande regelverk ? Är de kodade och registrerade diagnoserna/åtgärderna dokumenterade i journalen ? Finns dokumenterade diagnoser eller åtgärder som ej är kodade och registrerade ? Varför ? Kontroll av kvalitén Utbildning Kontroll av ersättning Genomförda granskningar 1998 - 395 journaler1999 - 433 journaler 2000 - 418 journaler2001/2 - 426 journaler 2003 - 650 journaler2004 - 210 journaler

15 Diagnosgranskningsresultat OBS: Granskningarna fokuserar på kända problem (2001/02 dagkirurgi) 1 2001/02: dagkirurgi 2 Ref: Liknande granskning i Västra Götalandsregionen

16 Diagnosgranskning 2004: Södersjukhuset och St Görans sjukhus Medicin, kirurgi och ortopedi klinikerna Läkarsekreterarna signifikant bättre på att klassificera/koda diagnoser

17 DRG Diagnos Relaterade Grupper Vårdtillfällen i sluten somatisk sjukvård grupperas till ca 500 grupper Utvecklat vid Yale (B. Fetter et al) Ett vårdtillfälle hamnar bara i en grupp Ett otal ”dialekter”: HCFA-DRG, AP- DRG, APR-DRG, NordDRG etc

18 Patienten Journalen Primära klassifikationssystem för sjukdomar och åtgärder (KSH97 och KVÅ ) Sekundära klassifikationssystem DRG

19 Kostnad Per Patient KPP Patientrelaterad redovisning Samtliga kostnad redovisas per vårdkontakt (individnivå) Matchning av samtliga delkostnader till personnummer (PUK = patientunika kostnader) Medicinsk service (lab, rtg m.m.) Operation, Anestesi Implantat Läkemedel (sv) IVA/UVA Vårdepisod i slutenvård / Besökskostnad Schablonfördelning av gemensamma fasta kostnader som ej kan härledas till unik patient

20 Prestanda


Ladda ner ppt "Vilka är vi ? IDAG: Chef 4 handläggare 1 statistiker 2 medicinsk rådgivare 1 administratör."

Liknande presentationer


Google-annonser