Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård 24 september 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård 24 september 2009."— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård 24 september 2009

2 Dagordning Resultat val av vårdcentral
Aktuell information ang. massvaccinering IT Verifiering av uppfyllande av villkor för kontrakt Vårdgaranti oktober 2009 BVC Övriga frågor

3 Godkända vårdenheter med kontrakt
205 vårdenheter har kontrakt om start from 1 oktober (en vårdcentral fullföljer ej kontrakt) 118 offentliga och 87 privata 64 nya 1 ansökan om start den 1 november godkänd (Strömstad)

4 Val av vårdcentral De flesta är nöjda med erbjudandet personer har accepterat personer (ca 15 %) har valt annan vårdcentral än erbjudande Uppgifterna är ej konstanta: - baseras på inskannade blanketter och val via webben den 22 september 2009 -mindre antal ej inskannade - möjlighet att välja pågår ständigt via webben och via vårdcentraler from 1 oktober.

5 Antal omval/byte - preliminärt
Nämnd Procent Antal byten 1 17 12 235 2 7 3 139 3 12 18 404 4 13 15 380 5 32 68 752 6 11 190 18 22 639 8 10 19 716 9 15 271 11 14 718 15 18 955 14 20 526

6 Differens utifrån erbjudande
Offentliga vårdcentraler Privata vårdcentraler

7 Listade per enhet - fördelning
<

8 Massvaccination Kontaktperson till Smittskyddsenheten
Förslag: Samordningsansvarig/sammankallande för närområdesplan, om annan person meddela till Smittskyddsenheten (Paulina Oscarsson)

9 Massvaccination - (Pandemrix®)
Per Follin och Ann Söderström Smittskyddsenheten VGR

10 Förpackningstyp och innehåll
De två flaskorna ska mixas före vaccination Ett pack (500 doser) innehåller: 2 boxar adjuvans (2 x 25 vials) 1 box antigen (1 x 50 vials) AS03 adjuvant 10 doser H1N1 antigen 10 doser + 500 klisteretiketter med kartongens Batchnummer (till vaccinationsblad) Kartongstorleken… Mått per pack: 260x113x97 mm, Volym ca 2,8 liter OBS: bilderna är endast avsedda för illustration, text på flaskor och kartonger motsvarar inte den regulatoriskt godkända texten.

11 Instruktion för beredning
Före blandning ska de två komponenterna ha uppnått rumstemperatur, samt skakats och inspekterats visuellt Blanda vaccinet genom att dra upp adjuvansen med hjälp av en spruta och tillsätt detta i injektions-flaskan med antigen Skaka flaskan väl, låt stå 5 min innan uppdragning i injektionssprutorna

12 Materialbehov, kringutrustning
För 10 doser  vaccin behövs följande: 1 spruta (5ml) +1 nål (1,2 x 40mm, rosa)  för att överföra adjuvansen till antigenflaskan 10 sprutor (1 ml) + 1 nål (1,2 x 40mm, rosa) för att dra upp 0.5 ml dos samt 10 nålar (0,6 x 25mm, blå) för att injicera i.m. i 10 patienter.  OBS! För barn under 3 år måste sprutorna vara graderad så att 0,25 ml kan dras upp! Ordernr Benämning Leverantör Lagerstatus 340105 Kanyl inj 0,6 x 25 mm blå S BD Microlance 340113 Kanyl inj 1,2 x 40 mm rosa S BD Microlance uppdragn 342241 Spruta 1 ml S Omnifix graderad 0,01 ml 342244 Spruta 5 ml S Omnifix

13 Leveranser - vaccin Posten Logistik AB Månd-tisd-onsd
Till Sjukhusapoteken Tisd-onsd-torsd Från Sjukhusapoteken (med Närservice) Onsd-torsd-fredag Till vaccinerande enhet Torsd-fredag-måndag

14 Leveranser - vaccin Utskickas till Sjkh - sjukv personal (angivna)
V identifierade riskpatienter PV - sjukv personal (angivna) antaget antal riskpat (~10%) Kommun - sjkv personal (angivna) (+samordning PV) identifierade riskpatienter Därefter rekvisition och schablon (efter tillgång o åtgång)

15 Leveranser – sprutor och nålar
Till vaccinerande enheter inom PV VG och kommuner Utskick för uppskattad 3v förbrukning innan vaccinleverans. OBS. Skrymmande, förvaras inlåst för 2000vacc/v (=6000 inj)  220L Därefter fortsatt rekvisition (ordernummer, kostnadsställe mm) Mer detaljerade uppgifter i Manualen Version 2

16 Primärvård privat med avtal
Hur får man sitt administratörskonto i Svevac? ”Preliminär plan” Primärvård LITA (lokala it-ansvarig) samt KIV-administratörer kommer att bli Svevac administratörer. Lista skickas från Benny Johansson till Svevac Primärvård privat med avtal Vänder sig till Svevac via deras anmälningsfunktion på deras hemsida. Finns enbart med som Enhet och inte namn i KIV. Privat ej avtal Vänder sig till Svevac via deras anmälningsfunktion. Svevac administratörer VGR Sjukhus Varje sjukhuschef skickar en lista över vem som skall vara Svevac administratör till Sylvia Larsson systemansvarig för KIV FHV Vänder sig till Svevac via deras anmälningsfunktion. Så här är tänkt att utdelning av administratörskonton skall hanteras. Vad gäller kommunerna så inväntar vi svar på hur vi skall få listor på de som blivit utsedda. Administratörerna skall sen ge alla användare sitt svevac konto. Alla personal som är anställd i VGR kommer att ligga i Svevac via KIV Katalog i väst. Privata med avtal kommer endast att finnas i Svevac som enheter men inte personal, därför får de anmäla sig till Svevac via deras hemsida. Detsamma gäller för privata utan avtal och FHV (företagshälsovård) Administratörerna är de som sen delar ut användarkonton till de som registrerar/vaccinerar ordinerar, de som behöver komma in i Svevac på sin enhet. Kommun/SHV Varje kommun skall utse en vaccinationsansvarig/ kontaktperson för svevac. En sammanställd lista kommer att skickas från Västkom till SME

17 Stöd till vaccinerande enhet
Underlag till Svevac –reg. Medgivandeaffisch (sammanhållen journal, PUO) Vaccinationskort

18

19 Tidsplan v43 start för riskgrupper och sjukvårdspersonal (dos I-II) under de 6 första veckorna. Sker på vårdcentraler, MVC och sjukhus. Icke prioriterade grupper start tidigast v 49. Då ges alla dos I innan man påbörjar dos II.

20 Planerad turordning under de första 15 veckornas leverans
av pandemivaccin till Västra Götaland: Prioriterade grupper VC, sjukhus, MVC, specialistmottagningar Icke-prioriterade grupper VC, BVC, skola, företagshälsovård Vaccinationsvecka (Vecka) Dos I Dos II Dos I Dos II… 1 (43) 2 (44) 3 (45) 4 (46) 5 (47) 6 (48) 7 (49) 8 (50) 9 (51) 10 (52) 11 (1) 12 (2) 13 (3) 14 (4) 15 (5) Beräknad vaccinmängd Uppgifter saknas Vecka (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (1) (2) (3) Smittskyddsenheten Västra Götaland 24 september 2009

21 riskgrupper vaccineras på:
Personer som tillhör prioriterade grupper: - Kronisk lungsjukdom inklusive astma Extrem fetma eller Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen Kronisk hjärt-kärlsjukdom - Sjukdom eller behandling som nedsätter immunförsvaret - Kronisk lever- eller njursvikt - Diabetes mellitus där febersjukdom kan befaras leda till komplikationer - Barn med CP/multifunktionshandikapp Gravida - Vård och omsorgspersonal Medicinska riskgrupper vaccineras på: Vårdcentral Sjukhus, Mödravårdscentral

22 Icke prioriterade grupper: - övriga
Vaccineras på: Vårdcentral Barnavårdscentral, Skola Företagshälsovård

23 Vaccinationsmanual VG
Formella krav på vaccinationsenhet Logistik Rekvisition, rapportering Praktiskt genomförande av vaccination Planering regionalt Planering lokalt på vaccinerande enheter Säsongsinfluensa Myndighetsgemensamma frågor & svar Version 2 – kommer i dagarna

24 Vaccinationskansli Länk mellan de vaccinerande enheterna och regionservice som distribuerar Lista alla enheter som kan, vill och får vaccinera Fördelning av vaccin – speciellt om bristsituation Hålla ordning på var och hur många vaccinationsdoser distribuerats till olika enheter, hur många som givits och hur många som finns lokalt i kylskåp

25 Vaccinationskansli vaccinationskansliet@vgregion.se
Farmaceut från läkemedelsenheten Administrativt stöd SME/PKMC medicinskt stöd för prioriteringar Placering på Smittskyddsenheten

26 Informationsmaterial

27 Informationsmaterial
VARJE LÅDA INNEHÅLLER: vaccinationskort. foldrar om vaccinationen 3. Två affischer om hur patientens personuppgifter kan komma att användas (enheten fyller i PUO-ansvarig) 4. 1 lista på vilka som är POU-ansvariga i VGR (att fylla i på ovan nämnda affisch) 5. Två affischer om varför man bör vaccinera sig underlag för pandemivaccination (en per patient) 7. Ett följebrev som berättar hur informationsmaterialet ska användas Distribueras via postpaket eller tillsammans med annat vaccinationsmaterial.

28 Vaccinations- kort 4-sidig folder, vaccinationsuppgifter och möjliga biverkningar

29 Folder, A5-format

30 Affisch om PUL Fyll i de lokala uppgifterna från underlaget

31 Affisch A3

32 Media och annonsering Vecka 0 Pressmeddelande/pressträff (ti el ons)
Halvsida annons (riskgrupper), halvsida, webannons, radiojingle Vecka 1 Halvsida annons (riskgrupper), sö alt lö, webannons, radiojingle Vecka 2-5 Ev. annonsering – beroende på tillströmning Vecka 6 Pressmeddelande/pressträff (ti el ons) Helsida (allmänheten), sö alt lö, (i Gbg-tidningarna, halvsidor i resten) inkl. lokal information om vårdcentralernas öppettider, telnr, webadress. Vecka 7 Helsida, (allmänheten), sö alt lö, (i Gbg-tidningarna, halvsidor i resten) Vecka 8 Kvartssida, webannons, radiojingle Vecka 9 Kvartssida, webannons, radiojingle Vecka 10 Kvarssida, webannons, radiojingle Fortsättning beroende på anslutning & vaccintillgång

33 I annonserna hänvisar vi till:
1177.se/vgregion Information i anpassad form, se 1177.se/vgregion. Information på andra språk, se 1177.se/vgregion. Allmänna frågor om den nya influensan, ring För medicinska råd ring sjukvårdsrådgivningen på 1177 eller din vårdcentral. För besked om vilken som är din vårdcentral, ring

34 Er hänvisar vi till: Smittskyddsenheten

35 Att planera per enhet: Hur ta emot samtal fr invånarna (de listade).
Skriv in öppettider i KIV (Katalog i Väst) samt ev specifik information kring vaccinationen på raden ÖVRIGT. Synliggörs via (plus via sjukvårdsrådgivningen).

36 IT-frågor VG Primärvård
Journalhantering Lars Björkman Filuttag och -leverans Lars Björkman Regelverk RGS webb Lars Westerlund Webbtidbok Västfolket Uttagsprogram Ersättningssystemet Monica Nilsson Utbetalningsunderlag

37 Patientdatalagen Talar om sammanhållen journalföring
Medger direktåtkomst till andra vårdgivares journal Kräver avtal mellan parterna om de är olika juridiska personer Föreskrifter avseende samtycke, vårdrelation, behörighetshantering, loggning Spärr av uppgifter ska vara möjlig Kräver teknisk lösning Lars Björkman

38 Tekniska lösningar Bilaterala lösningar mellan enskilda vårdgivare är möjliga, kräver avtal och teknisk lösning och hantering av kraven i patientdatalagen. VGR deltar inte i sådan lösning. VGR har för avsikt att ansluta sig till den nationella lösningen NPÖ. Arbetet är påbörjat, utvecklingen kommer att ske stegvis. Undersökningar pågår om möjligheten till ett snabbspår för PV i VGR inom ramen för kommande NPÖ-anslutning. Lars Björkman

39 Filuttag Filer A – grundläggande uppföljning
B – kvalitetsindikatorer enligt ASAK C – kompletterande data för ersättningsberäkning Filer tas ut och skickas varje månad, leverans senast 3:e dagen i månaden. A och C ska varje månad omfatta de två senaste månaderna. Verksamheten har då minst en månad på sig att färdigställa sina journalregistreringar. B utgör en ögonblicksbild av situationen vid uttagstillfället. Lars Björkman

40 Filuttag – specifikt för november
Det första uttagstillfället för VG Pv är början november. Data avseende - september (enligt nuvarande avtal) ska tas ut och skickas enligt nuvarande rutiner. - oktober (enligt VG Pv-avtal) ska tas ut med nya enhetskoder och skickas/lämnas till plats som meddelas senare. Ny gemensam filmottagningsfunktion är under utveckling. Det innebär i praktiken att den normala tvåmånaders-körningen manuellt delas på två – en för varje månad. Däremellan ändras nödvändiga inställningar – specifikt för varje journalprogram. Lars Björkman

41 Filleverans Fil avseende september levereras med nuvarande leveranssätt. Fil avseende oktober (och sedan framåt) levereras till nytt mottagningsställe som är under utveckling. webbuppladdning alternativt till FTP-plats

42 Att tänka på i journal o kassa
I VG Pv dras patientavgifter avseende kontakter för sjukdom av från ersättningen. Patientavgifter avseende hälsovård, intyg etc får behållas. Ersättningssystemet ska med utgångspunkt från registrerad kontakttyp, personalkategori (fil A) och patientens vårdval (vårdvalssystemet) avgöra förväntad patientavgift. Denna dras om det inte finns uppgift om frikort eller nedsättning av annan orsak (fil A eller fil C). Detta kräver att - kontakt för hälsovård intyg etc specificeras också i journal-registreringen – annars dras patientavgiften om inte koppling till kassauppgift!! - mottagen patientavgift och uppgift om frikort mm måste registreras i kassa så att avstämning mot journaluppgift kan göras (rätt enhet, datum, personalkategori, kontakttyp) Lars Björkman

43 Om labbprovtagning Provtagning på labb är medicinsk service – ingår inte i VGRs besöksregistreringar för sjukvård eller hälsovård. VG Pv har ingen reglering av provtagningsströmmar mellan enheterna. Förekomsten av den särskilda ersättningen för geografisk poäng motiveras delvis av att enheter belägna långt från lasarett bedömdes ha högre kostnad än genomsnittet för provtagning initierad av sjukhusen. Lars Björkman

44 Patientavgift för mellanliggande provtagning
Ordinerad(e) provtagning(ar) som sker utan direkt samband med besök och där provtagningsresultatet ska användas i patientuppföljningen benämns mellanliggande provtagning. Kan ej kombineras med andra åtgärder. Avgift för provtagningen uttages som vid sjukvårdande behandling. Avgiften uttas oavsett vilken personal-kategori som patienten träffar. Gäller förstås även VG Pv. Avgift 50 resp 100 kr. Kan vara ordinerad både internt och externt. Därför inget säkert samband med kontaktregistrering i journalen. Datafångst via kassan – fil C. Lars Björkman

45 Patientavgift för s.k. telefonrecept
80 kronor skall tas ut. Avgiften skall tas ut av patient som ej uppvisar frikort och som via telefonkonsultation får ett recept. Avgiften skall även tas ut vid de tillfällen telefonkonsultation ej är aktuell (vilket kan bero på olika mottagningars arbetsfördelning, organisation el dyl) utan patienten istället genom att vända sig personligen till mottagningen (ej vårdbesök) eller via brev, fax m m får ett recept. Avgiften skall också tas ut vid receptförnyelse. Gäller förstås även VG Pv. I praktiken svårfångad i journalen – därför datafångst via kassan – fil C Lars Björkman

46

47 Rådgivningsstödet RGS Webb
Levereras av SVR AB. Är en webbtjänst. - Obligatorisk tjänst i VG primärvård. Används av sjukvårdsrådgivningarna i VGR. Utbildning kommer att ges av sjukvårdsrådgivningarna i VGR. Genomförs oktober-november. Inbjudan kommer. En person per vårdenhet utbildas. Utbildningen tar en dag.

48 Webbtidbok Vårdenheterna och jourcentralerna skall lämna tider för sjukvårdsrådgivningen att boka. Redskapet är en webbtidbok som levereras av Profdoc Webbtidboken beställs från Profdoc, som levererar program, installation och utbildning. Så snart tidboken är installerad kan den börja användas.

49 Västfolket Är en valfri tjänst. Tjänsten kan levereras på olika sätt.
Ett flertal vårdenheter har anmält intresse/beställt tjänsten. VGR återkommer till alla som beställt för avtal, teknisk beskrivning och leverans.

50 Uttagsprogram Uttagsprogram för Profdoc Jlll och Medidoc beställs till Profdoc som sedan levererar. VGR har till Profdoc förmedlat de intresseanmälningar som kommit till VGR. Avtal skrivs med Profdoc och VGR

51 Utbetalningsunderlaget
Sammanställning av skisserna Rapporten är under utveckling och kan förändras 090923

52 Översikt en eller flera VC
Arbetsmaterial

53 En VC ett utbetalningsunderlag
Arbetsmaterial

54 Ersättningar Ersättning viktad utifrån ålder och kön
Arbetsmaterial

55 Ersättningar 2 Mer detaljer, ersättning viktad utifrån ålder och kön,
Arbetsmaterial

56 Vårdtyngd Ersättning viktad utifrån vårdtyngd (ACG)
Arbetsmaterial

57 Tolkersättning Tolkersättning Arbetsmaterial

58 Täckningsgrad Målrelaterad ersättning för täckningsgrad
Arbetsmaterial

59 Var är vi i utbetalningsunderlaget?
Arbetsmaterial

60 Kvalitet Målrelaterad ersättning för kvalitet
Arbetsmaterial

61 CNI Ersättning baserad på socioekonomi (CNI) Arbetsmaterial

62 Geografi Ersättning baserad på geografi Arbetsmaterial

63 Familjecentral Ersättning för familjecentral Arbetsmaterial

64 SÄBO Ersättning för särskilt boende Arbetsmaterial

65 Apotekskostnader Avdrag för Apotekskostnader, inklusive itererade recept Arbetsmaterial

66 Var är vi i utbetalningsunderlaget?
Arbetsmaterial

67 Patienter från andra vårdvalsenheter
Ersättning för besök av patienter från andra vårdvalsenheter Arbetsmaterial

68 Patienter från andra landsting
Ersättning för besök av patienter från andra landsting Arbetsmaterial

69 Patienters besök på andra vårdvalsenheter
Avdrag för besök av patienter hos andra vårdvalsenheter Arbetsmaterial

70 Primärvårdsbesök av patienter i andra landsting
Avdrag för primärvårdsbesök av patienter i andra landsting Arbetsmaterial

71 Besök av patienter hos andra specialistläkare i allmänmedicin
Avdrag för besök av patienter hos andra specialistläkare i allmänmedicin Arbetsmaterial

72 Var är vi i utbetalningsunderlaget?
Arbetsmaterial

73 Avdrag patientavgift och frikort
Avdrag patientavgift och frikortsavräkning Arbetsmaterial

74 Sanktion Sanktion Arbetsmaterial

75 Engångstransaktion Engångstransaktion Arbetsmaterial

76 Hela underlaget (igen)
Arbetsmaterial 76

77 Kontaktpersoner HSK HSK Borås Stefan Bengtsson
HSK Uddevalla Ann-Katrin Karlsson, Mari-Louise Dunert HSK Mariestad Maud Kylén HSK Göteborg Sofia Hildesson, Maria Grundvall, Astrid Brauer Arbetsmaterial

78 Verifiering av uppfyllande av villkor för kontrakt
Enhetligt Villkor för kontrakt (bla lokaler, anställningar, kompetens) Start före årsskiftet

79 Tillgänglighet i primärvården. Oktober 2009.
Gunnar Numeus /sept 2009 Regional Väntetidssamordnare Analysenheten

80 Mätning av: - Telefontillgänglighet - Läkarbesökstillgänglighet
Gäller ALLA vårdcentraler med listade patienter Omfattar: - telefon (för de som har datoriserat system) = Andel besvarade samtal - läkarbesök = Andel som fick tiden inom 7 dagar * Samma sorts mätning som tidigare m h a SKL (2 ggr/år)

81 Omfattar: Kontaktyta: Samordnaren på varje HSK resp PV-förvaltning
Bakgrundsinfo (om vårdcentralen) Telefon: inmatn av två siffror (Tot & Antalet besvarade) Läkarbesök: mata in info per pat: - kön & ålder/födelseår, - antal dagar från bokn till själva besöket - patientvald väntan (Ja eller Nej) Telefon: HELA okt utgör underlaget Läkarbesöken: 19 – 30 okt (2 v) Inrapporteringsperiod: 19 okt – 23 nov. Kontaktyta: Samordnaren på varje HSK resp PV-förvaltning

82 BVC - förtydligande Det är möjligt att välja annan BVC än vid vald vårdcentral Krävs ett aktivt beslut av föräldrar om de väljer annan BVC som ansvarig än den som tillhör vald vårdcentral. - Möjliggöra pågående BVC-relation. - Valfrihet Ansvarig BVC (om ej vid vald vårdcentral) har informationsansvar till vald vårdcentral.

83 Personer med skyddad identitet
Ca 2500 personer Ingår ej i listningssystemet Tillhörighet på fiktiv central enhet (099) Alla personer med skyddad identitet betalar lägre patientavgift. Har samma valfrihet som övriga invånare i VGR Kommer att få brev hem med information via skattekontoret Enhet där vård ges ersätts enligt Krav- och kvalitetsbok (dras från enhet 099).


Ladda ner ppt "VG Primärvård 24 september 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser