Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård 24 september 2009. 2 Dagordning Resultat val av vårdcentral Aktuell information ang. massvaccinering IT Verifiering av uppfyllande av villkor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård 24 september 2009. 2 Dagordning Resultat val av vårdcentral Aktuell information ang. massvaccinering IT Verifiering av uppfyllande av villkor."— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård 24 september 2009

2 2 Dagordning Resultat val av vårdcentral Aktuell information ang. massvaccinering IT Verifiering av uppfyllande av villkor för kontrakt Vårdgaranti oktober 2009 BVC Övriga frågor

3 3 Godkända vårdenheter med kontrakt 205 vårdenheter har kontrakt om start from 1 oktober (en vårdcentral fullföljer ej kontrakt) 118 offentliga och 87 privata 64 nya 1 ansökan om start den 1 november godkänd (Strömstad)

4 4 Val av vårdcentral De flesta är nöjda med erbjudandet - 1 308 752 personer har accepterat 241 970 personer (ca 15 %) har valt annan vårdcentral än erbjudande Uppgifterna är ej konstanta: - baseras på inskannade blanketter och val via webben den 22 september 2009 -mindre antal ej inskannade - möjlighet att välja pågår ständigt via webben och via vårdcentraler from 1 oktober.

5 5 Antal omval/byte - preliminärt NämndProcentAntal byten 11712 235 273 139 31218 404 41315 380 53268 752 61211 190 71822 639 81019 716 91215 271 101114 718 111518 955 121420 526

6 6 Differens utifrån erbjudande Offentliga vårdcentraler- 62 662 Privata vårdcentraler+ 66 796

7 7 Listade per enhet - fördelning >3000 listade175 2000-300021 1000-20007 < 10002

8 8 Massvaccination Kontaktperson till Smittskyddsenheten Förslag: Samordningsansvarig/sammankallande för närområdesplan, om annan person meddela till Smittskyddsenheten (Paulina Oscarsson)

9 09 09 24 9 Massvaccination - (Pandemrix ® ) Per Follin och Ann Söderström Smittskyddsenheten VGR

10 09 09 24 10 Förpackningstyp och innehåll De två flaskorna ska mixas före vaccination AS03 adjuvant 10 doser H1N1 antigen 10 doser Ett pack (500 doser) innehåller: 2 boxar adjuvans (2 x 25 vials) 1 box antigen (1 x 50 vials) OBS: bilderna är endast avsedda för illustration, text på flaskor och kartonger motsvarar inte den regulatoriskt godkända texten. + 500 klisteretiketter med kartongens Batchnummer (till vaccinationsblad)

11 09 09 24 11 Instruktion för beredning Före blandning ska de två komponenterna ha uppnått rumstemperatur, samt skakats och inspekterats visuellt Blanda vaccinet genom att dra upp adjuvansen med hjälp av en spruta och tillsätt detta i injektions-flaskan med antigen Skaka flaskan väl, låt stå 5 min innan uppdragning i injektionssprutorna

12 09 09 24 12 Materialbehov, kringutrustning För 10 doser vaccin behövs följande: 1 spruta (5ml) +1 nål (1,2 x 40mm, rosa) för att överföra adjuvansen till antigenflaskan 10 sprutor (1 ml) + 1 nål (1,2 x 40mm, rosa) för att dra upp 0.5 ml dos samt 10 nålar (0,6 x 25mm, blå) för att injicera i.m. i 10 patienter. OBS! För barn under 3 år måste sprutorna vara graderad så att 0,25 ml kan dras upp! Ordernr Ben ä mningLeverant ö r Lagerstatus 340105 Kanyl inj 0,6 x 25 mm bl å S BD Microlance3 000 000 340113Kanyl inj 1,2 x 40 mm rosa SBD Microlance uppdragn600 000 342241Spruta 1 ml SOmnifix graderad 0,01 ml3 024 000 342244Spruta 5 ml SOmnifix512 000

13 09 09 24 13 Leveranser - vaccin Posten Logistik AB Månd-tisd-onsd Till Sjukhusapoteken Tisd-onsd-torsd Från Sjukhusapoteken (med Närservice) Onsd-torsd-fredag Till vaccinerande enhet Torsd-fredag-måndag

14 09 09 24 14 Leveranser - vaccin Utskickas till Sjkh-sjukv personal (angivna) V 1-3identifierade riskpatienter PV-sjukv personal (angivna) antaget antal riskpat (~10%) Kommun -sjkv personal (angivna) (+samordning PV) identifierade riskpatienter Därefter rekvisition och schablon (efter tillgång o åtgång)

15 09 09 24 15 Leveranser – sprutor och nålar Till vaccinerande enheter inom PV VG och kommuner Utskick för uppskattad 3v förbrukning innan vaccinleverans. OBS. Skrymmande, förvaras inlåst för 2000vacc/v (=6000 inj)  220L Därefter fortsatt rekvisition (ordernummer, kostnadsställe mm) Mer detaljerade uppgifter i Manualen Version 2

16 09 09 24 16 Primärvård Primärvård privat med avtal Privat ej avtal Sjukhus FHV Kommun/SHV LITA (lokala it-ansvarig) samt KIV-administratörer kommer att bli Svevac administratörer. Lista skickas från Benny Johansson till Svevac Vänder sig till Svevac via deras anmälningsfunktion. Varje sjukhuschef skickar en lista över vem som skall vara Svevac administratör till Sylvia Larsson systemansvarig för KIV Varje kommun skall utse en vaccinationsansvarig/ kontaktperson för svevac. En sammanställd lista kommer att skickas från Västkom till SME Vänder sig till Svevac via deras anmälningsfunktion på deras hemsida. Finns enbart med som Enhet och inte namn i KIV. Vänder sig till Svevac via deras anmälningsfunktion. Hur får man sitt administratörskonto i Svevac? ”Preliminär plan” Svevac administratörer VGR

17 09 09 24 17 Stöd till vaccinerande enhet Underlag till Svevac –reg. Medgivandeaffisch (sammanhållen journal, PUO) Vaccinationskort

18 09 09 24 18

19 09 09 24 19 Tidsplan v43 start för riskgrupper och sjukvårdspersonal (dos I-II) under de 6 första veckorna. Sker på vårdcentraler, MVC och sjukhus. Icke prioriterade grupper start tidigast v 49. Då ges alla dos I innan man påbörjar dos II.

20 09 09 24 20 Planerad turordning under de första 15 veckornas leverans av pandemivaccin till Västra Götaland: Prioriterade grupper VC, sjukhus, MVC, specialistmottagningar Icke-prioriterade grupper VC, BVC, skola, företagshälsovård Vaccinationsvecka (Vecka) Dos I Dos II Dos I Dos II… 1 (43) 2 (44) 3 (45) 4 (46) 5 (47) 6 (48) 7 (49) 8 (50) 9 (51) 10 (52) 11 (1) 12 (2) 13 (3) 14 (4) 15 (5) Smittskyddsenheten Västra Götaland 24 september 2009 Vecka (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (1) (2) (3) Beräknad vaccinmängd Uppgifter saknas

21 09 09 24 21 Personer som tillhör prioriterade grupper: - Kronisk lungsjukdom inklusive astma - Extrem fetma eller Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen - Kronisk hjärt-kärlsjukdom - Sjukdom eller behandling som nedsätter immunförsvaret - Kronisk lever- eller njursvikt - Diabetes mellitus där febersjukdom kan befaras leda till komplikationer - Barn med CP/multifunktionshandikapp - Gravida - Vård och omsorgspersonal Medicinska riskgrupper vaccineras på: Vårdcentral Sjukhus, Mödravårdscentral

22 09 09 24 22 Icke prioriterade grupper: - övriga Vaccineras på: Vårdcentral Barnavårdscentral, Skola Företagshälsovård

23 09 09 24 23 Vaccinationsmanual VG Formella krav på vaccinationsenhet Logistik Rekvisition, rapportering Praktiskt genomförande av vaccination Planering regionalt Planering lokalt på vaccinerande enheter Säsongsinfluensa Myndighetsgemensamma frågor & svar Version 2 – kommer i dagarna

24 09 09 24 24 Vaccinationskansli Länk mellan de vaccinerande enheterna och regionservice som distribuerar Lista alla enheter som kan, vill och får vaccinera Fördelning av vaccin – speciellt om bristsituation Hålla ordning på var och hur många vaccinationsdoser distribuerats till olika enheter, hur många som givits och hur många som finns lokalt i kylskåp

25 09 09 24 25 Vaccinationskansli Farmaceut från läkemedelsenheten Administrativt stöd SME/PKMC medicinskt stöd för prioriteringar Placering på Smittskyddsenheten vaccinationskansliet@vgregion.se

26 26 Informationsmaterial

27 VARJE LÅDA INNEHÅLLER: 1. 1500 vaccinationskort. 2. 1500 foldrar om vaccinationen 3. Två affischer om hur patientens personuppgifter kan komma att användas (enheten fyller i PUO-ansvarig) 4. 1 lista på vilka som är POU-ansvariga i VGR (att fylla i på ovan nämnda affisch) 5. Två affischer om varför man bör vaccinera sig 6. 1500 underlag för pandemivaccination (en per patient) 7. Ett följebrev som berättar hur informationsmaterialet ska användas Distribueras via postpaket eller tillsammans med annat vaccinationsmaterial.

28 Vaccinations- kort 4-sidig folder, vaccinationsuppgifter och möjliga biverkningar

29 Folder, A5-format

30 Affisch om PUL Fyll i de lokala uppgifterna från underlaget

31 Affisch A3

32 Media och annonsering Vecka 0Pressmeddelande/pressträff (ti el ons) Halvsida annons (riskgrupper), halvsida, webannons, radiojingle Vecka 1Halvsida annons (riskgrupper), sö alt lö, webannons, radiojingle Vecka 2-5Ev. annonsering – beroende på tillströmning Vecka 6Pressmeddelande/pressträff (ti el ons) Helsida (allmänheten), sö alt lö, (i Gbg-tidningarna, halvsidor i resten) inkl. lokal information om vårdcentralernas öppettider, telnr, webadress. Vecka 7Helsida, (allmänheten), sö alt lö, (i Gbg-tidningarna, halvsidor i resten) Vecka 8Kvartssida, webannons, radiojingle Vecka 9Kvartssida, webannons, radiojingle Vecka 10Kvarssida, webannons, radiojingle Fortsättning beroende på anslutning & vaccintillgång

33 I annonserna hänvisar vi till: 1177.se/vgregion Information i anpassad form, se 1177.se/vgregion. Information på andra språk, se 1177.se/vgregion. Allmänna frågor om den nya influensan, ring 020-202000. För medicinska råd ring sjukvårdsrådgivningen på 1177 eller din vårdcentral. För besked om vilken som är din vårdcentral, ring 0774- 44 10 10

34 Er hänvisar vi till: Smittskyddsenheten www.vgregion.se/smittskydd

35 Att planera per enhet:  Hur ta emot samtal fr invånarna (de listade).  Skriv in öppettider i KIV (Katalog i Väst) samt ev specifik information kring vaccinationen på raden ÖVRIGT. Synliggörs via www.1177/vgregion.se (plus via sjukvårdsrådgivningen).

36 36 IT-frågor VG Primärvård 1.Journalhantering Lars Björkman 2.Filuttag och -leverans Lars Björkman Regelverk 3.RGS webb Lars Westerlund Webbtidbok Västfolket Uttagsprogram 4.Ersättningssystemet Monica Nilsson Utbetalningsunderlag

37 37 Patientdatalagen Talar om sammanhållen journalföring Medger direktåtkomst till andra vårdgivares journal Kräver avtal mellan parterna om de är olika juridiska personer Föreskrifter avseende samtycke, vårdrelation, behörighetshantering, loggning Spärr av uppgifter ska vara möjlig Kräver teknisk lösning Lars Björkman 2009-09-24

38 38 Tekniska lösningar Bilaterala lösningar mellan enskilda vårdgivare är möjliga, kräver avtal och teknisk lösning och hantering av kraven i patientdatalagen. VGR deltar inte i sådan lösning. VGR har för avsikt att ansluta sig till den nationella lösningen NPÖ. Arbetet är påbörjat, utvecklingen kommer att ske stegvis. Undersökningar pågår om möjligheten till ett snabbspår för PV i VGR inom ramen för kommande NPÖ-anslutning. Lars Björkman 2009-09-24

39 39 Filuttag Filer A – grundläggande uppföljning B – kvalitetsindikatorer enligt ASAK C – kompletterande data för ersättningsberäkning Filer tas ut och skickas varje månad, leverans senast 3:e dagen i månaden. A och C ska varje månad omfatta de två senaste månaderna. Verksamheten har då minst en månad på sig att färdigställa sina journalregistreringar. B utgör en ögonblicksbild av situationen vid uttagstillfället. Lars Björkman 2009-09-24

40 40 Filuttag – specifikt för november Det första uttagstillfället för VG Pv är början november. Data avseende - september (enligt nuvarande avtal) ska tas ut och skickas enligt nuvarande rutiner. - oktober (enligt VG Pv-avtal) ska tas ut med nya enhetskoder och skickas/lämnas till plats som meddelas senare. Ny gemensam filmottagningsfunktion är under utveckling. Det innebär i praktiken att den normala tvåmånaders- körningen manuellt delas på två – en för varje månad. Däremellan ändras nödvändiga inställningar – specifikt för varje journalprogram. Lars Björkman 2009-09-24

41 41 Filleverans -Fil avseende september levereras med nuvarande leveranssätt. -Fil avseende oktober (och sedan framåt) levereras till nytt mottagningsställe som är under utveckling. webbuppladdning alternativt till FTP-plats

42 42 Att tänka på i journal o kassa I VG Pv dras patientavgifter avseende kontakter för sjukdom av från ersättningen. Patientavgifter avseende hälsovård, intyg etc får behållas. Ersättningssystemet ska med utgångspunkt från registrerad kontakttyp, personalkategori (fil A) och patientens vårdval (vårdvalssystemet) avgöra förväntad patientavgift. Denna dras om det inte finns uppgift om frikort eller nedsättning av annan orsak (fil A eller fil C). Detta kräver att - kontakt för hälsovård intyg etc specificeras också i journal- registreringen – annars dras patientavgiften om inte koppling till kassauppgift!! - mottagen patientavgift och uppgift om frikort mm måste registreras i kassa så att avstämning mot journaluppgift kan göras (rätt enhet, datum, personalkategori, kontakttyp) Lars Björkman 2009-09-24

43 43 Provtagning på labb är medicinsk service – ingår inte i VGRs besöksregistreringar för sjukvård eller hälsovård. VG Pv har ingen reglering av provtagningsströmmar mellan enheterna. Förekomsten av den särskilda ersättningen för geografisk poäng motiveras delvis av att enheter belägna långt från lasarett bedömdes ha högre kostnad än genomsnittet för provtagning initierad av sjukhusen. Om labbprovtagning Lars Björkman 2009-09-24

44 44 Patientavgift för mellanliggande provtagning Ordinerad(e) provtagning(ar) som sker utan direkt samband med besök och där provtagningsresultatet ska användas i patientuppföljningen benämns mellanliggande provtagning. Kan ej kombineras med andra åtgärder. Avgift för provtagningen uttages som vid sjukvårdande behandling. Avgiften uttas oavsett vilken personal- kategori som patienten träffar. Gäller förstås även VG Pv. Avgift 50 resp 100 kr. Kan vara ordinerad både internt och externt. Därför inget säkert samband med kontaktregistrering i journalen. Datafångst via kassan – fil C. Lars Björkman 2009-09-24

45 45 Patientavgift för s.k. telefonrecept 80 kronor skall tas ut. Avgiften skall tas ut av patient som ej uppvisar frikort och som via telefonkonsultation får ett recept. Avgiften skall även tas ut vid de tillfällen telefonkonsultation ej är aktuell (vilket kan bero på olika mottagningars arbetsfördelning, organisation el dyl) utan patienten istället genom att vända sig personligen till mottagningen (ej vårdbesök) eller via brev, fax m m får ett recept. Avgiften skall också tas ut vid receptförnyelse. Gäller förstås även VG Pv. I praktiken svårfångad i journalen – därför datafångst via kassan – fil C Lars Björkman 2009-09-24

46 46

47 47 Rådgivningsstödet RGS Webb -Levereras av SVR AB. Är en webbtjänst. - Obligatorisk tjänst i VG primärvård. -Används av sjukvårdsrådgivningarna i VGR. -Utbildning kommer att ges av sjukvårdsrådgivningarna i VGR. Genomförs oktober-november. Inbjudan kommer. -En person per vårdenhet utbildas. Utbildningen tar en dag.

48 48 Webbtidbok -Vårdenheterna och jourcentralerna skall lämna tider för sjukvårdsrådgivningen att boka. -Redskapet är en webbtidbok som levereras av Profdoc -Webbtidboken beställs från Profdoc, som levererar program, installation och utbildning. -Så snart tidboken är installerad kan den börja användas.

49 49 Västfolket -Är en valfri tjänst. Tjänsten kan levereras på olika sätt. -Ett flertal vårdenheter har anmält intresse/beställt tjänsten. -VGR återkommer till alla som beställt för avtal, teknisk beskrivning och leverans.

50 50 Uttagsprogram -Uttagsprogram för Profdoc Jlll och Medidoc beställs till Profdoc som sedan levererar. -VGR har till Profdoc förmedlat de intresseanmälningar som kommit till VGR. -Avtal skrivs med Profdoc och VGR

51 51 Utbetalningsunderlaget Sammanställning av skisserna Rapporten är under utveckling och kan förändras 090923

52 52 Översikt en eller flera VC Arbetsmaterial 2009-09-24

53 53 En VC ett utbetalningsunderlag Arbetsmaterial 2009-09-24

54 54 Ersättningar Ersättning viktad utifrån ålder och kön Arbetsmaterial 2009-09-24

55 55 Ersättningar 2 Mer detaljer, ersättning viktad utifrån ålder och kön, Arbetsmaterial 2009-09-24

56 56 Vårdtyngd Ersättning viktad utifrån vårdtyngd (ACG) Arbetsmaterial 2009-09-24

57 57 Tolkersättning Arbetsmaterial 2009-09-24

58 58 Täckningsgrad Målrelaterad ersättning för täckningsgrad Arbetsmaterial 2009-09-24

59 59 Var är vi i utbetalningsunderlaget? Arbetsmaterial 2009-09-24

60 60 Kvalitet Målrelaterad ersättning för kvalitet Arbetsmaterial 2009-09-24

61 61 CNI Ersättning baserad på socioekonomi (CNI) Arbetsmaterial 2009-09-24

62 62 Geografi Ersättning baserad på geografi Arbetsmaterial 2009-09-24

63 63 Familjecentral Ersättning för familjecentral Arbetsmaterial 2009-09-24

64 64 SÄBO Ersättning för särskilt boende Arbetsmaterial 2009-09-24

65 65 Apotekskostnader Avdrag för Apotekskostnader, inklusive itererade recept Arbetsmaterial 2009-09-24

66 66 Var är vi i utbetalningsunderlaget? Arbetsmaterial 2009-09-24

67 67 Patienter från andra vårdvalsenheter Ersättning för besök av patienter från andra vårdvalsenheter Arbetsmaterial 2009-09-24

68 68 Patienter från andra landsting Ersättning för besök av patienter från andra landsting Arbetsmaterial 2009-09-24

69 69 Patienters besök på andra vårdvalsenheter Avdrag för besök av patienter hos andra vårdvalsenheter Arbetsmaterial 2009-09-24

70 70 Primärvårdsbesök av patienter i andra landsting Avdrag för primärvårdsbesök av patienter i andra landsting Arbetsmaterial 2009-09-24

71 71 Besök av patienter hos andra specialistläkare i allmänmedicin Avdrag för besök av patienter hos andra specialistläkare i allmänmedicin Arbetsmaterial 2009-09-24

72 72 Var är vi i utbetalningsunderlaget? Arbetsmaterial 2009-09-24

73 73 Avdrag patientavgift och frikort Avdrag patientavgift och frikortsavräkning Arbetsmaterial 2009-09-24

74 74 Sanktion Arbetsmaterial 2009-09-24

75 75 Engångstransaktion Arbetsmaterial 2009-09-24

76 76 Hela underlaget (igen) Arbetsmaterial 2009-09-24

77 77 Kontaktpersoner HSK HSK Borås Stefan Bengtsson HSK Uddevalla Ann-Katrin Karlsson, Mari-Louise Dunert HSK Mariestad Maud Kylén HSK Göteborg Sofia Hildesson, Maria Grundvall, Astrid Brauer Arbetsmaterial 2009-09-24

78 78 Verifiering av uppfyllande av villkor för kontrakt Enhetligt Villkor för kontrakt (bla lokaler, anställningar, kompetens) Start före årsskiftet

79 Tillgänglighet i primärvården. Oktober 2009. Gunnar Numeus /sept 2009 Regional Väntetidssamordnare Analysenheten

80 80 Gäller ALLA vårdcentraler med listade patienter Omfattar: - telefon (för de som har datoriserat system) = Andel besvarade samtal - läkarbesök = Andel som fick tiden inom 7 dagar * Samma sorts mätning som tidigare m h a SKL (2 ggr/år) Mätning av: - Telefontillgänglighet - Läkarbesökstillgänglighet

81 81 Omfattar: Bakgrundsinfo (om vårdcentralen) Telefon: inmatn av två siffror (Tot & Antalet besvarade) Läkarbesök: mata in info per pat: - kön & ålder/födelseår, - antal dagar från bokn till själva besöket - patientvald väntan (Ja eller Nej) Telefon: HELA okt utgör underlaget Läkarbesöken: 19 – 30 okt (2 v) Inrapporteringsperiod: 19 okt – 23 nov. Kontaktyta: Samordnaren på varje HSK resp PV-förvaltning

82 82 BVC - förtydligande Det är möjligt att välja annan BVC än vid vald vårdcentral Krävs ett aktivt beslut av föräldrar om de väljer annan BVC som ansvarig än den som tillhör vald vårdcentral. - Möjliggöra pågående BVC-relation. - Valfrihet Ansvarig BVC (om ej vid vald vårdcentral) har informationsansvar till vald vårdcentral.

83 83 Personer med skyddad identitet Ca 2500 personer Ingår ej i listningssystemet Tillhörighet på fiktiv central enhet (099) Alla personer med skyddad identitet betalar lägre patientavgift. Har samma valfrihet som övriga invånare i VGR Kommer att få brev hem med information via skattekontoret Enhet där vård ges ersätts enligt Krav- och kvalitetsbok (dras från enhet 099).


Ladda ner ppt "VG Primärvård 24 september 2009. 2 Dagordning Resultat val av vårdcentral Aktuell information ang. massvaccinering IT Verifiering av uppfyllande av villkor."

Liknande presentationer


Google-annonser