Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vår väg hit, det vi har idag men framförallt det som fortfarande saknas-Tills Nu”!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vår väg hit, det vi har idag men framförallt det som fortfarande saknas-Tills Nu”!"— Presentationens avskrift:

1 ”Vår väg hit, det vi har idag men framförallt det som fortfarande saknas-Tills Nu”!

2 Vi vänder oss till kvinnor från 18 år som har Missbruks- /beroendeproblematik och någon eller några av följande problemområden: Svåra ångeststörning Personlighetsstörning Ätstörning Bipolära syndrom Självskadebeteende Suicidnära beteende Med eller utan komorbid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

3 Våra klienter: • Våra klienter har mulitmodal eller ospecificerad problematik där tidigare medicinska, psykologiska och sociala interventioner inte har förbättrat funktion och mående för klienten eller har ansetts otillräckliga. • De kvinnor som kommer till oss har ofta åkt in och ut på slutenvården, medicinerats och gått i flera olika behandlingar under lång tid utan någon förbättring. • Hög grad av social belastning som destruktiva förhållanden, övergrepp och prostitution.

4 Alkohol /droger SjälvskadebetSluten vård Utagerande beteende Mediciner Strategier för undvikande av aversiva emotioner Beroende Psykiatrisk och eller neuropsykiatrisk problematik

5 Embla Centrets 3 verksamhetsområden: ABSTINENS BEHANDLINGUTREDNINGBEHANDLING Medicinska interventionerPsykologisk-, Neuropsykologisk-, Psykiatrisk-, Funktion och Sociala/relationella färdigheter utreds. konceptualisering Utredning, Psykologisk behandling Missbruks- Beroende behandling Medicinsk behandling Färdighets träning Mindre grad av eget ansvar för klient, mer kontrollfunktioner för verksamheten Rätt diagnos/förståelse för problematik = Träffsäkrare interventioner Målet är inte att det ska fungera problemfritt under behandlingstiden, målet är att det ska fungera EFTER avslutad behandling

6 INSKRIVENINSKRIVEN EFTERVÅRD/UTSLUSSEFTERVÅRD/UTSLUSS 9-12 MÅNADER Funktion problembeteenden. Psykologiska och medicinska utr. V.B. Neuropsykiatrisk utredning ”Färdighetsträning för” högsta funktionsnivå, ”bygga” struktur för en fungerande vardag, färdighetsträning MISSBRUKSBEHANDLING, KBT-INDIVIDUALTERAPI och V.B. medicinsk behandling MISSBRUKSBEHANDLING, KBT-INDIVIDUALTERAPI och V.B. medicinsk behandling Daglig sysselsättning UTANFÖR beh.hem såsom skola, arbete eller praktik. Vara på beh.hem Generellt fastställda tidsramar säkerställer att både klient och personal bibehåller momentum i behandling mot de individuellt uppställda målen. 1-3 MÅNADER

7 Komplex och multimodal problematik kräver hög individualisering av behandlingsprogrammet……. Problembeteende/diagnos Beroendeproblematik /Missbruk Bipolaritet Ätstörning Suicidnära beteende Tvång Självskadebeteende (ISSB) AD/HD Depressivitet Utagerande beteende ADL-färdighetsbrister Ångeststörning Klient ”Eva” Klient ”Paula” Klient ”Erika”

8 ..och hög formell och reell kompetens hos behandlarna! Vi jobbar i specialistteam kring varje klient bestående av: • leg psykolog och/eller leg psykoterapeut (KBT) • leg läkare, specialist psykiatri • leg sjuksköterska, specialist psykiatri • Erfaren och utbildad drogterapeut • Erfaren och utbildad behandlingspedagog (kontaktperson)

9 Vikten av att förstå och behandla problembeteende utifrån dess funktion snarare än diagnos Reglerar mat (svält-banta) Näringsskuld ” Hetsäter ” Ångest Tankar om äter för mycket Det vi ser Reglerar mat (svält-banta) Näringsskuld (=viktnedgång) ”Under BMI 15 så måste jag ha annan beh Vill bo nära mamma (Stockholm) ”Kommer få bo på SCÄ” (Stockholm) Det vi ser

10 Momentum i behandlingen! • Individuell psykoterapi (KBT) varje vecka under behandlingen. • Regelbundna träffar med samma läkare under hela behandlingen. • Fastställda tidramar. • Målriktad behandling

11 Man bör ha fastställda tidsramar för att utveckla och finjustera programmet och kunna stå emot påtryckningar om att göra för mycket på för kort tid OCH tiden på institutionen bör vara så kort som möjligt. Utrednings- och relationsbyggnads fas. Behandlings- och färdighetstränings- fasen. Utökad behandlingsfas Vidmakthållande fas Efterhand som patientens funktionsgrad och tid som färdigheter har tränats på så ökar successivt kraven på patientens funktionsnivå

12 Kontinuitet i behandlingen! • Samarbete med andra vårdgivare. • Fortlöpande utbildning för all personal i de metoder vi använder. • Regelbunden handledning kring varje klient för all personal av leg.psykoterapeut (KBT)

13 The good news about people is that they can adapt to anything. The bad news about people is that they can adapt to anything.


Ladda ner ppt "”Vår väg hit, det vi har idag men framförallt det som fortfarande saknas-Tills Nu”!"

Liknande presentationer


Google-annonser