Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ätstörningsmottagningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ätstörningsmottagningen"— Presentationens avskrift:

1 Ätstörningsmottagningen
Ätstörningsmottagningen är en specialenhet i öppenvård för patienter över 18 år med allvarliga ätstörningar. Mottagningen är en enhet i vuxenpsykiatriska kliniken, NU-sjukvården och finns på Uddevalla sjukhus. Verksamheten startade

2 Uppdrag Ätstörningsmottagningen har uppdrag
att bedöma, utreda och behandla patienter med allvarlig ätstörning att samverka med andra vårdgivare både övergripande och kring enskilda patienter att sprida kunskap, öka kompetens, ge råd och stöd, handleda andra vårdgivare/vårdnivåer tex. primärvården, allmänpsykiatriska mottagningar.

3 Bedömningsprocess Patienten kan söka själv eller remitteras av annan vårdgivare. Bedömningsamtal, kartläggning Läkarbedömning Sjukgymnastbedömning

4 Behandling Målsättning med behandlingen är att utifrån varje individs behov arbeta för att Häva svält Normalisera ätbeteendet Öka kunskapen och kontakten med kroppen Öka självförståelsen och självkänslan Finna sunda strategier för problemlösning

5 Team Specialenheten har ett integrerat teoretiskt synsätt med fokus på ett kognitivt förhållningssätt. Personalen arbetar i team bestående av läkarsekreterare, läkare, sjuksköterska, skötare, sjukgymnast, psykolog och dietist.

6 Behandlingsform Individuell samtalskontakt Teambesök
Grupper i kroppskännedom, introduktion,bulimigrupp,anhöriggrupp, måltidsgrupp Kostrådgivning Familjesamtal

7 Steg 1 Motivationsarbete
Information och kunskap om ätstörningar och dess konsekvenser Etablera en hållbar relation till patienten och ev. dennes anhöriga

8 Steg 2 Sluta svälta och få kontroll över ätandet
Fokus på att bryta det svåra svälttillstånd som de flesta patienter befinner sig i. Få kontroll över ätandet och ev. viktminskning genom konkret stöd och hjälp med maten. matdagbok matlista

9

10 Meny Frukost: 2 dl yoghurt/fil/mjölk, 2 mjuka mackor med margarin och pålägg. Mellanmål: 1 frukt Lunch: En normalportion lagad mat Mellanmål: 1 frukt/bulle Middag: En normalportion lagad mat Kvällsmat: 2 dl yoghurt/fil/mjölk/juice 1 mjuk smörgås med pålägg

11

12 Steg 3 Förändring av attityden och inställningen till mat, kropp, vikt och självbild
Granska och ifrågasätta tankar, värderingar och attityder om sig själv, ätandet, kroppens vikt och form. Öka självkänslan/självförtroende Hjälpa pat. att finna alternativa problemlösningsstrategier Vid långvariga tillstånd kan patienten behöva hjälp med att undersöka om det finns bakomliggande faktorer vidmakthåller ätstörningen.

13 Negativa tankar - frågor
Jag är ful Jag kan inte Allt är kört Jag är karaktärslös Jag är tjock Jag kommer att misslyckas Definiera! Vad menas med…? Bevis för-emot? Vad vinner/förlorar jag? Hur ser andra på..? Undersök fakta Prova nytt beteende Rollbyte

14 Livsregler - frågor Hur har regeln hittills styrt ditt liv?
Jag måste vara andra till lags för att inte bli övergiven Man måste vara smal för att bli omtyckt/ha ngt värde Om jag inte alltid har kontroll över allting så har jag ingen koll alls Hur har regeln hittills styrt ditt liv? Når du dina mål? Kan du omformulera? Kan du prova nytt förhållningssätt, nytt beteende?

15 Steg 4 Stabilisering Fokus på att summera, lista risksituationer och göra en åtgärdsplan/beredskapsplan för framtiden.

16 Utvärdering och uppföljning
Enkäter och skattningar RIKSÄT Övriga skattningsskalor som ex. EDE-Q BAT, SASB, IMP, symtomlista

17 Kompetenscentrum Att sprida kunskap och ge råd och stöd till andra vårdgivare Nätverksträffar med skolhälsovård på gymnasienivå och ungdomsmott I Fyrbodal Föreläsningar och studiebesök för olika vårdutbildningar och AT-läkare

18


Ladda ner ppt "Ätstörningsmottagningen"

Liknande presentationer


Google-annonser