Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ätstörningsmottagningen u Ätstörningsmottagningen är en specialenhet i öppenvård för patienter över 18 år med allvarliga ätstörningar. u Mottagningen är.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ätstörningsmottagningen u Ätstörningsmottagningen är en specialenhet i öppenvård för patienter över 18 år med allvarliga ätstörningar. u Mottagningen är."— Presentationens avskrift:

1 Ätstörningsmottagningen u Ätstörningsmottagningen är en specialenhet i öppenvård för patienter över 18 år med allvarliga ätstörningar. u Mottagningen är en enhet i vuxenpsykiatriska kliniken, NU- sjukvården och finns på Uddevalla sjukhus. Verksamheten startade 1993.

2 Ätstörningsmottagningen har uppdrag u att bedöma, utreda och behandla patienter med allvarlig ätstörning u att samverka med andra vårdgivare både övergripande och kring enskilda patienter u att sprida kunskap, öka kompetens, ge råd och stöd, handleda andra vårdgivare/vårdnivåer tex. primärvården, allmänpsykiatriska mottagningar. Uppdrag

3 Bedömningsprocess u Patienten kan söka själv eller remitteras av annan vårdgivare. u Bedömningsamtal, kartläggning u Läkarbedömning u Sjukgymnastbedömning

4 Behandling Målsättning med behandlingen är att utifrån varje individs behov arbeta för att u Häva svält u Normalisera ätbeteendet u Öka kunskapen och kontakten med kroppen u Öka självförståelsen och självkänslan u Finna sunda strategier för problemlösning

5 Team u Specialenheten har ett integrerat teoretiskt synsätt med fokus på ett kognitivt förhållningssätt. u Personalen arbetar i team bestående av läkarsekreterare, läkare, sjuksköterska, skötare, sjukgymnast, psykolog och dietist.

6 Behandlingsform u Individuell samtalskontakt u Teambesök u Grupper i kroppskännedom, introduktion,bulimigrupp,anhöriggrupp, måltidsgrupp u Kostrådgivning u Familjesamtal

7 Steg 1 Motivationsarbete  Information och kunskap om ätstörningar och dess konsekvenser  Etablera en hållbar relation till patienten och ev. dennes anhöriga

8 Steg 2 Sluta svälta och få kontroll över ätandet F okus på att bryta det svåra svälttillstånd som de flesta patienter befinner sig i. Få kontroll över ätandet och ev. viktminskning genom konkret stöd och hjälp med maten. u matdagbok u matlista

9

10 Meny 1. Frukost: 2 dl yoghurt/fil/mjölk, 2 mjuka mackor med margarin och pålägg. 2. Mellanmål: 1 frukt 3. Lunch: En normalportion lagad mat 4. Mellanmål: 1 frukt/bulle 5. Middag: En normalportion lagad mat 6. Kvällsmat: 2 dl yoghurt/fil/mjölk/juice 1 mjuk smörgås med pålägg

11

12 Steg 3 F ö r ä ndring av attityden och inst ä llningen till mat, kropp, vikt och sj ä lvbild  Granska och ifrågasätta tankar, värderingar och attityder om sig själv, ätandet, kroppens vikt och form.  Öka självkänslan/självförtroende  Hjälpa pat. att finna alternativa problemlösningsstrategier  Vid långvariga tillstånd kan patienten behöva hjälp med att undersöka om det finns bakomliggande faktorer vidmakthåller ätstörningen.

13 Negativa tankar - frågor  Jag är ful  Jag kan inte  Allt är kört  Jag är karaktärslös  Jag är tjock  Jag kommer att misslyckas  Definiera! Vad menas med…?  Bevis för-emot?  Vad vinner/förlorar jag?  Hur ser andra på..?  Undersök fakta  Prova nytt beteende  Rollbyte

14 Livsregler - frågor  Jag måste vara andra till lags för att inte bli övergiven  Man måste vara smal för att bli omtyckt/ha ngt värde  Om jag inte alltid har kontroll över allting så har jag ingen koll alls  Hur har regeln hittills styrt ditt liv?  Når du dina mål?  Kan du omformulera?  Kan du prova nytt förhållningssätt, nytt beteende?

15 Steg 4 Stabilisering  Fokus på att summera, lista risksituationer och göra en åtgärdsplan/beredskapsplan för framtiden.

16 Utvärdering och uppföljning  Enkäter och skattningar  RIKSÄT  Övriga skattningsskalor som ex. EDE-Q BAT, SASB, IMP, symtomlista

17 Kompetenscentrum  Att sprida kunskap och ge råd och stöd till andra vårdgivare  Nätverksträffar med skolhälsovård på gymnasienivå och ungdomsmott. I Fyrbodal  Föreläsningar och studiebesök för olika vårdutbildningar och AT-läkare

18


Ladda ner ppt "Ätstörningsmottagningen u Ätstörningsmottagningen är en specialenhet i öppenvård för patienter över 18 år med allvarliga ätstörningar. u Mottagningen är."

Liknande presentationer


Google-annonser