Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Wallin 11 När balansen mellan kropp och själ är ur fas hos barn och ungdomar Ulf Wallin Överläkare MD Forsknings- och utvecklingsledare, Kompetenscentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Wallin 11 När balansen mellan kropp och själ är ur fas hos barn och ungdomar Ulf Wallin Överläkare MD Forsknings- och utvecklingsledare, Kompetenscentrum."— Presentationens avskrift:

1 Wallin 11 När balansen mellan kropp och själ är ur fas hos barn och ungdomar Ulf Wallin Överläkare MD Forsknings- och utvecklingsledare, Kompetenscentrum för Ätstörningar SYD Lund

2 Wallin 11 Psykosomatik Ett oegentligt begrepp som förvirrar Vi har inga säkra orsakssamband – endast observerade samspel Samspel mellan kropp och själ - mellan psyke och soma – finns vid alla kroppsliga och psykiska störningar.

3 Wallin 11 Psykisk sjukdom som ger uttalade kroppsliga besvär T ex: Oavsiktligt –Ätstörningar –Ångest/stress som ger magont, huvudvärk, spänningstillstånd etc Avsiktligt –Självskadebeteende

4 Wallin 11 Kroppslig grundsjukdom Kroppslig sjukdom som förvärras av psykiska faktorer, eller där psykiska faktorer försvårar tillfrisknande T ex –Astma –Eksem –Diabetes

5 Wallin 11 Kroppsliga symtom vid psykisk stress Vanliga i barnaåren –Failure to thrive –Habituella kräkningar –Magvärk –Huvudvärk

6 Wallin 11 Kroppsliga symtom vid psykisk stress Symtomen är verkliga för barnet Inte alltid antingen eller –Samsjuklighet Orons relationella spiral

7 Wallin 11 Föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn <18 år Obegränsat antal dagar Vid psykiatrisk behandling: –Ätstörning –Självskadebeteende

8 Wallin 11 ”Barn och ungdomar som har ett beteende som är påtagligt destruktivt eller utsätter sig själva för allvarlig skada, kan behöva föräldrarnas medverkan och stöd under behandlingsperioder.”

9 Wallin 11 SJÄLVSKADEBETEENDE INTE SUICIDFÖRSÖK LINDRA PSYKISK SMÄRTA COPINGMEKANISM –I EN KROPPSFIXERAD KULTUR

10 Wallin 11 Definition: Icke livshotande Icke suicidal självorsakad kroppsskada som inte är socialt acceptabel

11 Wallin 11 Självskade beteende –DSH; Deliberate Self Harm. –DSI; Deliberate Self Injury – skador på kroppsytan. Självstympning - Self Mutilation

12 Wallin 11 Förekomst av självskadebeteende ÖVERVIKT KVINNOR, >60 % (INTOX), HÖGRE NÄR DET GÄLLER SKÄRA SIG INTOXPAT (>14 ÅR): 72 % FÖRSTÄMNINGSSYNDROM 26 % MISSBRUK 14 % ÅNGESTSYNDROM 11 % ÄTSTÖRNING 46% PERSONLIGHETSSTÖRNING

13 Wallin 11 Behandlingen är primärt att begränsa skadeverkningarna! HJÄLPA PATIENTEN ATT HITTA ANDRA SÄTT ATT HANTERA PSYKISK SMÄRTA PÅ ENGAGERA FAMILJEN FÖR ATT BEGRÄNSA MÖJLIGHETERNA BEHANDLING AV BAKOMLIGGANDE STÖRNING

14 Wallin 11 Likheter Anorexia Nervosa - Självskadebeteende Självsvält som medför ett livshotande tillstånd Självskadebeteende som medför ett livshotande tillstånd De har en inre imperativt tanke/kraft som de inte kan stå mot som får dem att ha ett livshotande beteende – fast de inte vill dö.

15 Wallin 11

16 ÄTSTÖRNINGAR Anorexia nervosa Bulimia nervosa Hetsätningsstörning Ospecifik ätstörning

17 Wallin 11 Förekomst Anorexia nervosa -0,3-0,5 % kvinnor 15-35 år -Livstidprevalens 1% l Bulimia nervosa -0,5-1 % kvinnor 15-35 år -Livstidprevalens 2%? Ätstörningar UNS –2,4 % kvinnor 15-35 år Män Ca 10% av patienter med ätstörningar är män

18 Wallin 11 Förändringar av förekomst Anorexia nervosa –Viss incidensökning rapporterad sedan 1930-talet och framåt –Oklart om det är en faktisk ökning –Indikationer på stabil incidens de senaste 40 åren Bulimia nervosa –Indikationer på förändringar över tid Ökning under 60 och 70 talen Minskning senaste tio åren

19 Wallin 11 Vad beror det på? Visst är det skönhetsidealen? – eller är det mamman?

20 Wallin 11 Varför? Sjuk –eller olydig

21 Wallin 11 Självsvält Ett aktivt handlande, som bygger på ett beslut Anorexia Nervosa En sjukdom som gör att man inte klarar av äta pga stark ångest – men beskriver det som att det egentligen är något man vill.

22 Wallin 11 Den centrala svårigheten Genomgripande svårighet att äta Äter för lite Hamnar i svält Svälten för en allt mer dominerande betydelse både kroppsligt och psykologiskt.

23 Wallin 11 Svält Symtom på restriktiv ätstörning Orsak till de allvarligaste symtomen –Både psykiskt och fysiskt Utan att bryta svälten, kan inte ätstörningen påverkas

24 Wallin 11 Personlighetsförändringar vid svält (Keys 1950) Ökad apati och depression Ökad känsla av ineffektivitet Förlust av ambition och minskning av intressen Ökad ängslighet och rädsla. Närmare 20% av försökspersonerna visade allvarliga ”karaktärsneuroser” (ex Tvångssyndrom, Social fobi) Två försökspersoner utvecklade psykotiska symtom med våldstendenser och hysteri, och fick läggas in på sjukhus

25 Wallin 11 Svältens effekter Varierar med –Psykisk och kroppslig stabilitet före svälten –Kroppslig mognad; ålder hos patient. Barn blir mycket mer mentalt påverkade –Svältens duration; ju längre patienten levt i svält ju centralare blir svältens påverkan på personen

26 Wallin 11 Behandling barn och tonåringar Fokus på att snabbt häva svälten Väsentligen samma behandling barn och tonåring –Familjeterapi är det enda med någon evidens Ju längre upp tonåren –Och ju längre sjukdomsduration –Ju mer individuell behandling Farmakas roll begränsad

27 Wallin 11 Prognos barn och tonåringar Efter cirka tre år från behandlingsstart är 60-70 % friska och utan andra psykiatriska sjukdomar De andra 30-40 % blir patienter inom vuxen psykiatrin Av de som behandlas inom BUP för ångesttillstånd har 1/3 ångest problem upp i vuxenlivet.


Ladda ner ppt "Wallin 11 När balansen mellan kropp och själ är ur fas hos barn och ungdomar Ulf Wallin Överläkare MD Forsknings- och utvecklingsledare, Kompetenscentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser