Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tove Filén, psykolog Jenny Huhta, kurator. Agenda Smärtcentrums organisation Smärtrehab –Olika rehabprogram –Målgrupp –Rehabteam –Behandlingsmål –Behandlingskomponenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tove Filén, psykolog Jenny Huhta, kurator. Agenda Smärtcentrums organisation Smärtrehab –Olika rehabprogram –Målgrupp –Rehabteam –Behandlingsmål –Behandlingskomponenter."— Presentationens avskrift:

1 Tove Filén, psykolog Jenny Huhta, kurator

2 Agenda Smärtcentrums organisation Smärtrehab –Olika rehabprogram –Målgrupp –Rehabteam –Behandlingsmål –Behandlingskomponenter Hur jobbar kurator och psykolog i teamen?

3 Smärtcentrum Smärtmottagning Akuta konsulter Medicin Stimulering IRMA - individuell rehabilitering ELS-A Rehabutredning Rehabprogram ACT Smärtrehab Öppenvård Rehabutredning Rehabprogram KBT iKBT Internet- behandling

4 REHABPROGRAM Öppenvård Gult program 1v heltid + 1 dag/v i 8 veckor I sysselsättning Ingen hög grad av samsjuklighet Förmåga att arbeta självständigt & klara hemuppgifter Grönt program 5 veckor 4 dagar/v Kan ha sysselsättning Behov av att ”bryta av” Större behov av teamet för att få till beteendeförändringar Blått program 6 veckor 3 dagar/v Högre psykosocial belastning Ofta samsjuklighet Större behov av teamet för att få till beteendeförändringar iKBT Vägledd behandling 7-8 veckor Öppet 24-7 Långa avstånd till rehab Ej behov av helt team Komplement till annan rehab Vidmakthållande Förmåga att arbeta självständigt Interaktivt

5 Målgrupp Aktuell för rehabläkarbedömning om...  Smärta under minst tre månader  Ålder år  Medicinskt färdigutredd, ej vänta på annan viktig medicinsk relevant åtgärd  Ej pågående missbruk  Ej dominerande psykisk sjukdom  Ej akut psykiatriskt eller somatiskt tillstånd  Ej enbart önskemål om utlåtande till Försäkringskassan eller försäkringsbolag

6 Målgrupp Aktuell för rehabprogram om... Behov av multiprofessionella insatser Motiverad till programdeltagande Inställd på att arbeta med beteendeförändring och hemuppgifter Förstå svenska i tal och skrift Social och ekonomisk situation som möjliggör programdeltagande Förmåga och motivation till behandling i grupp

7 Rehabteam Rehabläkare (teamledare) Psykolog med KBT-inriktning Fysioterapeut (sjukgymnast) Arbetsterapeut Kurator (Sjuksköterska)

8 Behandlingsmål Beteendeförändring! Empowerment Ökad livskvalitet Jobbar inte med smärtan utan med smärtans konsekvenser

9 Bonusvinster Arbetsåtergång Minskad sjukvårdskonsumtion Minskade sjukskrivningskostnader

10 Beteendemedicinsk modell

11 Fokus under behandling

12 Läkare Medicinskt ansvarig Smärtans fysiologi Hantera smärttoppar Medvetet i bakgrunden för att flytta fokus från sjukdom till det friska Fysioterapeut Stabiliserings- och hållningsträning Träningsplanering Anatomi och fysiologi Avspänning (m psykolog) Stress (m psykolog)

13 Arbetsterapeut Ergonomi Att använda kroppen i aktivitet Pacing och aktivitetsbalans (Praktisk träning i träningsverkstäderna) (Arbetsplatsbesök) Sjuksköterska Livsstilsfaktorer Sex och samlevnad Administration Hög tillgänglighet och fungerar som länk mellan teamet och patienten

14 Psykolog - Kurator Vad är skillnaden?

15 Kurator Fortsatt kartläggning av patientens psykosociala situation - familj, ekonomi, sysselsättning Information om sjukförsäkringens olika regler Samtal om smärtans sociala konsekvenser Myndighetskontakter - FK & AF, arbetsgivare m.m Framtidsplanering Psykolog Funktionell beteendeanalys Målformulering och måluppföljning Psykoedukation om bl a: –konsekvensanalys –stress –sömn –ångest –tankars betydelse –Aktivitetsbalans (med AT) Avspänning (med FT) Vidmakthållandeplanering

16 Sammanfattning Viktigt med gränsdragning & prestigelöshet Komma ihåg egen yrkesroll/uppgift - patienten får inte bli utan! Patientens behov måste få styra ibland Samförstånd i teamet

17 Tack för oss! Psykolog Tove Filén Kurator Jenny Huhta


Ladda ner ppt "Tove Filén, psykolog Jenny Huhta, kurator. Agenda Smärtcentrums organisation Smärtrehab –Olika rehabprogram –Målgrupp –Rehabteam –Behandlingsmål –Behandlingskomponenter."

Liknande presentationer


Google-annonser