Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tove Filén, psykolog Jenny Huhta, kurator

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tove Filén, psykolog Jenny Huhta, kurator"— Presentationens avskrift:

1 Tove Filén, psykolog Jenny Huhta, kurator

2 Agenda Smärtcentrums organisation Smärtrehab
Olika rehabprogram Målgrupp Rehabteam Behandlingsmål Behandlingskomponenter Hur jobbar kurator och psykolog i teamen?

3 Smärtcentrum

4

5 Målgrupp Aktuell för rehabläkarbedömning om...
Smärta under minst tre månader Ålder år Medicinskt färdigutredd, ej vänta på annan viktig medicinsk relevant åtgärd Ej pågående missbruk Ej dominerande psykisk sjukdom Ej akut psykiatriskt eller somatiskt tillstånd Ej enbart önskemål om utlåtande till Försäkringskassan eller försäkringsbolag

6 Målgrupp Aktuell för rehabprogram om...
Behov av multiprofessionella insatser Motiverad till programdeltagande Inställd på att arbeta med beteendeförändring och hemuppgifter Förstå svenska i tal och skrift Social och ekonomisk situation som möjliggör programdeltagande Förmåga och motivation till behandling i grupp

7 Rehabteam Rehabläkare (teamledare) Psykolog med KBT-inriktning
Fysioterapeut (sjukgymnast) Arbetsterapeut Kurator (Sjuksköterska)

8 Behandlingsmål Beteendeförändring! Empowerment Ökad livskvalitet
Jobbar inte med smärtan utan med smärtans konsekvenser

9 Bonusvinster Arbetsåtergång Minskad sjukvårdskonsumtion
Minskade sjukskrivningskostnader

10 Beteendemedicinsk modell

11 Fokus under behandling

12 Läkare Medicinskt ansvarig Smärtans fysiologi Hantera smärttoppar Medvetet i bakgrunden för att flytta fokus från sjukdom till det friska Fysioterapeut Stabiliserings- och hållningsträning Träningsplanering Anatomi och fysiologi Avspänning (m psykolog) Stress (m psykolog)

13 Arbetsterapeut Ergonomi Att använda kroppen i aktivitet Pacing och aktivitetsbalans (Praktisk träning i träningsverkstäderna) (Arbetsplatsbesök) Sjuksköterska Livsstilsfaktorer Sex och samlevnad Administration Hög tillgänglighet och fungerar som länk mellan teamet och patienten

14 Psykolog - Kurator Vad är skillnaden?

15 Psykolog Kurator Funktionell beteendeanalys
Målformulering och måluppföljning Psykoedukation om bl a: konsekvensanalys stress sömn ångest tankars betydelse Aktivitetsbalans (med AT) Avspänning (med FT) Vidmakthållandeplanering Kurator Fortsatt kartläggning av patientens psykosociala situation - familj, ekonomi, sysselsättning Information om sjukförsäkringens olika regler Samtal om smärtans sociala konsekvenser Myndighetskontakter - FK & AF, arbetsgivare m.m Framtidsplanering

16 Sammanfattning Viktigt med gränsdragning & prestigelöshet
Komma ihåg egen yrkesroll/uppgift - patienten får inte bli utan! Patientens behov måste få styra ibland Samförstånd i teamet

17 Tack för oss! Psykolog Tove Filén tove.filen@akademiska.se
Kurator Jenny Huhta


Ladda ner ppt "Tove Filén, psykolog Jenny Huhta, kurator"

Liknande presentationer


Google-annonser