Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIPOLÄR SJUKDOM Del I – Om sjukdomen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIPOLÄR SJUKDOM Del I – Om sjukdomen"— Presentationens avskrift:

1 BIPOLÄR SJUKDOM Del I – Om sjukdomen
Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 120308

2

3 Kända poeter, författare, kompositörer med bipolär sjukdom
Källa: “Touched with Fire”, K.R. Jamison, 1993

4 Aretaois från Kappadocien cirka 50 e.Kr.
“Symtomen (vid melankoli) är tydliga: (den melankoliske) är tyst eller dysforisk, nedstämd eller apatisk, dessutom kan de bli arga utan anledning och plötsligt vakna med panik”. “Vissa patienter med mani är gladlynta, de skrattar, leker, dansar dygnet runt, de går runt på marknaden, ibland med en krans på huvudet som om de vunnit en tävling: dessa patienter skapar inte oro hos sina anhöriga. Men andra utvecklar vrede. Manifestationerna av mani är oräkneliga.” Aretaois från Kappadocien cirka 50 e.Kr.

5 Bipolär sjukdom yttrar sig i åter-kommande perioder med förskjutning av:
Stämningsläge. Aktivitetsnivå.

6 Normal variation av stämningsläge och aktivitetsnivå.
”Normalt” stämningsläge = att inte känna sig överdrivet nedstämd, euforisk, irritabel eller överaktiv, utom under de rätta omständigheterna. Mani Hypomani Normal Lindr dep Normalvariation Svår dep

7 Affektiva temperament
Mani Hypertymt Hypomani Normal Lindr dep Dystymt Cyklotymt Svår dep

8 Tre huvudtyper av affektiva tillstånd
Depressioner. Manier/hypomanier. 3. Blandtillstånd.

9 Depression - 9 typiska symtom
Nedstämdhet Oförmåga att glädjas Sömnstörning Aptitstörning Koncentrations störning Energibrist Ökad/minskad motorik Nedsatt självkänsla Minst 5 symtom Minst 2 veckor Lidande/funktions-inskränkning Självmordstankar

10 Mani/hypomani - 8 typiska symtom
Förhöjd, expansiv eller irritabel sinnestämning Förhöjd självkänsla Ökad pratsamhet Överaktiv/mo-toriskt rastlös Lättdistraherad Rusande tankar Minskat sömnbehov Omdömeslöst beteende Minst 4-5 symtom. Minst 7 dgr (mani) 4 dgr (hypomani).

11 Hypomani = lindrig stegring av stämningsläge och aktivitet
Hypomani = lindrig stegring av stämningsläge och aktivitet. Är ibland ett produktivt tillstånd. Mani = kraftigt stegrat stämningsläge och aktivitet. Sänkt funktion. Kan vara allvarligt.

12 Blandtillstånd Blandat -mest mani Blandat Blandat - mest depression Mani Hypomani Normal Lindr dep Svår dep Maniska/hypomana och depressionssymtom samtidigt eller mycket snabbt växlande

13 Bipolär I Depression+manier Mani Hypomani Normal Lindr dep Svår dep

14 Bipolär II Depressioner + hypomanier (aldrig mani). Mani Hypomani
Normal Lindr dep Svår dep

15 Bipolär UNS Korta hypomanier
Normal Lindr dep Svår dep Medicin-utlöst mani/hypomani sk. ”switching”

16 Hur vanlig är bipolär sjukdom?

17 Förekomst ≈ 1% ≈ 1% ≈ 3% ≈10% Bipolär I Bipolär II Bipolär UNS
Aff. temperament Ej bipolär

18 Vad är orsaken till bipolär sjukdom?

19 ARV  SÅRBARHET  BIPOLÄR SJUKDOM Miljöfaktorer Stressfaktorer
Stressfaktorer ARV  SÅRBARHET  BIPOLÄR SJUKDOM Sårbarheten består i att hjärnan lättare hamnar I tillstånd av överaktivitet (mani) eller underaktivitet (depression). Ibland kan olika delar av hjärnan vara I olika faser (blandtillstånd)

20 Vanliga stressfaktorer
Sömn- och dygnsrytmrubbningar. Nattarbete. Resor Missbruk Stress i arbete/fritid med utebliven återhämtning Hög ”expressed emotion”. Kritik, fientlighet och överengagemang i omgivningen

21 Tendens att sjukdomen förvärras med tiden, om inte behandling ges.
Litium aktiverar gener som ökar produktionen av cellskyddande proteiner. Hjärncellerna blir starkare och mer stabila. Sårbarheten för bipolär sjukdom minskar (den neuroprotektiva hypotesen). Modern behandling sker med en kombination av mediciner, pegagogik, egenvård och psykologiska behandlingsformer.


Ladda ner ppt "BIPOLÄR SJUKDOM Del I – Om sjukdomen"

Liknande presentationer


Google-annonser