Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIPOLÄR SJUKDOM Del I – Om sjukdomen Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 120308.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIPOLÄR SJUKDOM Del I – Om sjukdomen Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 120308."— Presentationens avskrift:

1 BIPOLÄR SJUKDOM Del I – Om sjukdomen Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 120308

2

3 Kända poeter, författare, kompositörer med bipolär sjukdom Källa: “Touched with Fire”, K.R. Jamison, 1993

4 “Symtomen (vid melankoli) är tydliga: (den melankoliske) är tyst eller dysforisk, nedstämd eller apatisk, dessutom kan de bli arga utan anledning och plötsligt vakna med panik”. Aretaois från Kappadocien cirka 50 e.Kr. “Vissa patienter med mani är gladlynta, de skrattar, leker, dansar dygnet runt, de går runt på marknaden, ibland med en krans på huvudet som om de vunnit en tävling: dessa patienter skapar inte oro hos sina anhöriga. Men andra utvecklar vrede. Manifestationerna av mani är oräkneliga.”

5 Bipolär sjukdom yttrar sig i åter- kommande perioder med förskjutning av: Stämningsläge. Aktivitetsnivå.

6 Normal Hypomani Mani Lindr dep Svår dep Normal variation av stämningsläge och aktivitetsnivå. Normalvariation ”Normalt” stämningsläge = att inte känna sig överdrivet nedstämd, euforisk, irritabel eller överaktiv, utom under de rätta omständigheterna.

7 Normal Hypomani Mani Lindr dep Svår dep Affektiva temperament Hypertymt Dystymt Cyklotymt

8 Tre huvudtyper av affektiva tillstånd 1.Depressioner. 2.Manier/hypomanier. 3. Blandtillstånd.

9 Depression - 9 typiska symtom NedstämdhetOförmåga att glädjas Sömnstörning Koncentrations störning Nedsatt självkänsla Aptitstörning Energibrist Ökad/minskad motorik Självmordstankar Minst 5 symtom Minst 2 veckor Lidande/funktions- inskränkning

10 Mani/hypomani - 8 typiska symtom Förhöjd, expansiv eller irritabel sinnestämning Förhöjd självkänsla Överaktiv/mo- toriskt rastlös Minskat sömnbehov Ökad pratsamhet Lättdistraherad Rusande tankar Omdömeslöst beteende Minst 4-5 symtom. Minst 7 dgr (mani) 4 dgr (hypomani).

11 Hypomani = lindrig stegring av stämningsläge och aktivitet. Är ibland ett produktivt tillstånd. Mani = kraftigt stegrat stämningsläge och aktivitet. Sänkt funktion. Kan vara allvarligt.

12 Maniska/hypomana och depressionssymtom samtidigt eller mycket snabbt växlande Blandtillstånd Normal Hypomani Mani Lindr dep Svår dep Blandat Blandat - mest mani Blandat - mest depression

13 Normal Hypomani Mani Lindr dep Svår dep Bipolär I Depression+manier

14 Normal Hypomani Mani Lindr dep Svår dep Bipolär II Depressioner + hypomanier (aldrig mani).

15 Normal Hypomani Mani Lindr dep Svår dep Bipolär UNS Korta hypomanier Medicin-utlöst mani/hypomani sk. ”switching”

16 Hur vanlig är bipolär sjukdom?

17 Bipolär I Bipolär II Bipolär UNS Aff. temperament Ej bipolär Förekomst ≈ 1% ≈ 3% ≈10%

18 Vad är orsaken till bipolär sjukdom?

19 ARV Miljöfaktorer   SÅRBARHET Stressfaktorer   BIPOLÄR SJUKDOM Sårbarheten består i att hjärnan lättare hamnar I tillstånd av överaktivitet (mani) eller underaktivitet (depression). Ibland kan olika delar av hjärnan vara I olika faser (blandtillstånd)

20 Vanliga stressfaktorer Sömn- och dygnsrytmrubbningar. Nattarbete. Resor Missbruk Stress i arbete/fritid med utebliven återhämtning Hög ”expressed emotion”. Kritik, fientlighet och överengagemang i omgivningen

21 Tendens att sjukdomen förvärras med tiden, om inte behandling ges. Litium aktiverar gener som ökar produktionen av cellskyddande proteiner. Hjärncellerna blir starkare och mer stabila. Sårbarheten för bipolär sjukdom minskar (den neuroprotektiva hypotesen). Modern behandling sker med en kombination av mediciner, pegagogik, egenvård och psykologiska behandlingsformer.


Ladda ner ppt "BIPOLÄR SJUKDOM Del I – Om sjukdomen Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 120308."

Liknande presentationer


Google-annonser