Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bipolär sjukdom När kan man fånga upp den ? Och ska man ? Hur ? Håkan Jarbin, leg läk, med dr BUP Halland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bipolär sjukdom När kan man fånga upp den ? Och ska man ? Hur ? Håkan Jarbin, leg läk, med dr BUP Halland."— Presentationens avskrift:

1 Bipolär sjukdom När kan man fånga upp den ? Och ska man ? Hur ? Håkan Jarbin, leg läk, med dr BUP Halland

2 Översikt •Vad är bipolär sjukdom? •När debuterar bipolär sjukdom (och hur)? •Varför diagnostisera/intervenera tidigare? •Var ska man leta och hur?

3 Manisk episod •Minst ett av följande huvudsymtom under en avgränsad period: –förhöjd/expansiv sinnesstämning –uttalad irritabilitet (krävs 4 ytterligare symtom) Innebär påtagligt försämrad funktion i minst 7 dagar eller inläggning, psykos •Minst tre av följande: –grandiositet –minskat sömnbehov –extremt pratsam –tankeflykt –lättdistraherad –ökad aktivitet / agitation –lustfyllt beteende utan hänsyn till följder

4 Hypoman episod •Minst ett av följande huvudsymtom under en avgränsad period: –förhöjd/expansiv sinnesstämning –uttalad irritabilitet (krävs 4 ytterligare symtom) Innebär förändrad funktion som är observerbar i minst 4 dagar men ej psykos •Minst tre av följande: –grandiositet –minskat sömnbehov –extremt pratsam –tankeflykt –lättdistraherad –ökad aktivitet / agitation –lustfyllt beteende utan hänsyn till följder

5 Affektivt spektrum och Bipolär sjukdom tid nedstämd upprymd Normal Egentlig depression Mani Hypomani Dystymi Bipolär 1 = mani + depression Bipolär 2 = hypomani + depression Bipolär UNS = minst 4x4 timmar lifetime med manisymptom(-1)

6 Bipolär sjukdom hos unga tid nedstämd upprymd

7 Hur vanlig är bipolär sjukdom? (USA siffror) •Vuxna –bipolär 1+21,3 - 1,6% –bipolärt spektrum 3,7 - 6,4% •ungdomar –bipolär 1+2+cyklotymi1,1% –bipolärt spektrum5,6% •barn –befolkningssiffror saknas –inom BUP: BP 1+2+NOS0,5 - 15% Regier DA et al., Arch Gen Psychiatry 1994;45:977-986 Kessler RC et al., Arch Gen Psychiatry 1994;51:8-19 Lewinsohn PM et al., J Am Acad Ch Adolesc Psychiatry 1995;34:454-463 Pavuluri MN et al., J Am Acad Ch Adolesc Psychiatry 2005;44:846-871

8 Ett barn med bipolaritet kan reagera LÅNGT ÖVER vad som är rimligt i situationen …..  upphetsad  fnittrig  dum och fånig  vimsig  på språng hela tiden  skrattattacker  skämtar och känner sig oövervinnerlig  överväldigande  “som om vill hoppa på sängen”  Konstant irritabel  Aggressiv  slänger krukor  slår i dörrar  svårt med övergångar  sur och vresig  motsträvig  hotfull  sparkar  gapar  intensiv och otröstlig

9 Irritabilitet - när bipolär? sensitivt=finns hos bipolära ej specifikt=finns hos många andra Bipolär •eufori/påtagligt irritabel •episodisk Depression •Nedstämdhet/irritabel •olust Autismspektrum •Socialt •Kommunikation •beteende Adhd •ouppmärksamhet •hyperaktivitet NIMH •Episodisk •Eufori/grandiositet •DSM-IV B-symptom Wash-U •Eufori/grandiositet •DSM-IV B-symptom •Även kontinuerlig Men minst 4 veckor Coby/Pittsburg BP NOS: •Episodisk och lägre funktion •4 tim/d och minst 4 dagar totalt, 2 (om eufori) resp 3 (om irritabilitet) DSM-IV B-symptom, MGH/Boston •Enbart irritabilitet •Även kontinuerlig •DSM-IV symptom Intermittent explosivitet Ångeststörning Trots •fientlig ej affektiv Uppförande •bryter regler,

10 Översikt •Vad är bipolär sjukdom? •När debuterar bipolär sjukdom (och hur)? •Varför diagnostisera/intervenera tidigare? •Var ska man leta och hur?

11 Allt tidigare debutålder vid bipolär sjukdom Chengappa KN et al., Am J Psychiatry. 2003 Sep;160(9):1636-42

12 Tidigare debut = svårare sjuk •Stora studier på vuxna med bipolaritet visar alla att de med debut före 18 års ålder har ett allvarligare sjukdomsförlopp med mer –våldsincidenter och självmordsförsök –ångest –alkoholism och drogmissbruk –rapid cycling och kroniskt förlopp –sämre svar på behandling –ärftlighet för affektiv sjukdom 1. Carter TD et al., J Psychiatr Res. 2003 Jul-Aug;37(4):297-303 2. Perlis RH, Biol Psychiatry. 2004 May 1;55(9):875-81 3. Mick et al., J Child Adolesc Psychopharmacol. 2003 Winter;13(4):453-62 4. Engström, C et al., Bipolar Disord. 2003 Oct;5(5):340-8 5. Leverich SG et al., J Pediatrics 2007;150:485-490

13 Tidigare debut både mer sjuk och drabbad! Leverich SG et al., J Pediatrics 2007;150:485-490

14 Tidigare debut = längre tid till diagnos Leverich SG et al., J Pediatrics 2007;150:485-490 För de födda 1960 tog det 17 år (sjuk<12år) resp. 11 år (sjuk13-18 år) att få adekvat behandling!!

15 Kan dessa USA data översättas till Europa? (jmf Leverich et al) Post RM et al., Brit J Psychiatry 2008;192:150-151

16 Varför ser sjukdomsbilden så mycket värre ut i USA? •Data gäller för de som föddes ca 1960 •Möjliga förklaringar (förutom artefakt) –ARV •emigranter selekterade •mer ”kaka söker maka” i USA (assortative mating) •kortare generationer i USA –MILJÖ •mer trauma mot barn i USA •kulturell stress •miljögifter •matvanor •farmaka (ssri+cs) •drogmissbruk •Flyttar den amerikanska livsstilen till Europa ….??

17 Översikt •Vad är bipolär sjukdom? •När debuterar bipolär sjukdom (och hur)? •Varför diagnostisera/intervenera tidigare? •Var ska man leta och hur?

18 Varför tidig diagnos? •Obehandlat förlopp ger en mer kronisk bild och då större påverkan på vardagslivet –brutna relationer –självmord(försök) •risk för exponering med SSRI eller CS som ger akut insjuknande eller ökad suicidalitet (gäller främst barn <18 år!) Leverich SG et al., J Pediatrics 2007;150:485-490 Hauser M et al., European Psychiatry 2007, 92-98 Martin et al., Arch Pediatr Adolesc Med. 2004 Aug;158(8):773-80 Olfson M et al., J Clin Psychiatry 2008: e1-e8

19 Varför inte tidig diagnos? •Onödig exponering för biverkningar av neuroleptika eller stabiliserare •Stigmatisering av normalvariant som inte behöver specifik behandling

20 Vi ska fråga om (hypo)mani hos alla med depression, suicidförsök eller adhd och ställa bipolär diagnos när DSM-kriterier uppfylls!! men … hur kan man hitta de som ännu inte fullt ut insjuknat?

21 Översikt •Vad är bipolär sjukdom? •När debuterar bipolär sjukdom, (och hur) •Varför diagnostisera/intervenera tidigare? •Var ska man leta ?, och hur ? –Ärftlighet –Klinisk bild •”subsyndromal bild” •prodromalfas (mellan 1a tecken till 1a episoden) •psykosinsjuknande •depression •samsjuklighet och särskilt adhd –Endofenotyp (biologiska avvikelser=framtiden) •liten amygdala etc, annan circadisk rytm, prepulsinhibition, neurokognitiva brister, temperament, reaktion på cs/ssri/sömndeprivation Correll CU et al., Bipol Disorders 2007;9:324.338

22 Ärftlighet - särskilt på BUP! •Arvet förklarar 79-93% av sjukdomsfallen hos vuxna med bipolär 1 •Bipolär förälder ökar x4 risken för barn att få affektiv sjukdom •Ju tidigare debut - ju större ärftligt inslag •Arvet slår mest igenom om även –depression/alkoholism förutom bipolaritet –från båda föräldrar •De flesta bipolära unga har inte bipolära föräldrar men ärftlighet är ett starkt tecken på att man är på rätt/fel spår Keiseppa T et al., Am J Psychiatry 2004;161:1814-1821 Lapalme M et al., Can J Psychiatry 1997;42:623-631 Geller B et al., Arch Gen Psychiatry 2006;63:1130-1138 Geller et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 33:4;461-68

23 ”subsyndromal bild” =kännetecken för BP NOS •”Cyclotaxi” (vad skiljer BP NOS från friska?) –humör växlar snabbt mellan glädje/sorg och energi mellan hög/låg (”ups and downs”) –irritabilitet samtidigt med hög energi och glädje •BP NOS konverterade under två år –20% till BP 1 –10% till BP 2 –Men BP NOS är kanske redan bipolära i biologisk mening Findling RL et al., Bipol Disorders 2005;7:623-634 Birmaher B et al., Arch Gen Psychiatry 2006;63:175-183 BP NOS=BiPolar Not Otherwise Specified

24 Prodromalfas =tidiga tecken före insjuknandet Fergus EL J Affect Disorders 2003;77:71-78 År 1-6: irritabilitet/ utbrott år 7/8-: manisymptom (tankeflykt) depression (ospecifikt) år 9..- suicidalitet/ psykos

25 Prodromalfas lång = tid att reagera! •Prodromalperiod för mani <19 år var 2,3 (sd 2,1) år och minst 1 månad för nästan alla. –Mer av: Tvång, suicidal, nedstämd, okonc, trött/energilös, känslolabil, agitation •prodromalperiod för schizofreni är ofta 5 år –Mer av: ovanliga tankar, trubbig kontakt, dålig hygien •men många tecken är gemensamma och man bör omvärdera diagnos v.b. Correll CU et al., Schizophr Bull. 2007;33:703-714

26 Psykosprodrom kan vara bipolaritet •Flera studier har visat att bipolära ofta fått schizofrenidiagnos vid 1a inläggningen i tonåren •Program för tidig upptäckt av schizofreni har, trots noggrann uteslutning av affektiv sjukdom, ändå fått med 6-15% bipolära Correll CU et al., Bipol Disorders 2007;9:324.338

27 Bipolaritet börjar oftast med depression Perlis RH et al., Biol Psychiatry 2005;58:549-553 Medianålder 15,2 år Medianålder 18,7 år Medianålder 20,1 år

28 Depression •Större manirisk (1-50%!) ju häftigare och ju yngre –tecken: snabbt insjuknande, hämning, psykos, ssri hypomani, arv, ”sad and mad” •de flesta med vanliga depressioner får inte alls bipolaritet •och ofta tar det många år före uppenbar bipolaritet syns och många depressioner under tonåren har då redan präglat livet Lewinsohn PM et al., Bipolar Disord. 2000;2(3 Pt 2):281-93 Geller B et al., Am J Psychiatry. 2001;158(1):125-7 Strober M, Carlson G, Arch Gen Psychiatry. 1982;39(5):549-55 Hillegers MH et al. Bipolar Disord. 2005;7(4):344-50

29 Samsjuklighet och ADHD •Bipolaritet hos unga har extremt hög samsjuklighet –adhd, trots/uppförandestörning 40-90% –ångestsjukdom hos 30-60% •Bipolaritet som börjar med ADHD och debuterar före pubertet kan vara en egen bipolärtyp med ett mer kroniskt förlopp •Vanlig ADHD ger ingen ökad risk för bipolaritet •”ADHD-turbo” dvs särskilt svår adhd ger ökad risk för bipolaritet. Kännetecken: –dåligt svar på stimulantia –låg funktionsnivå –affektiv hereditet Pavuluri MN et al., J Am Acad Ch Adolesc Psychiatry 2005;44:846-871 Kyte´, Carlson & Goodyer, Psychological Medicin 2006, 1197-1211 Geller B et al., Arch Gen Psychiatry 2006;63:1130-1138 Tillman R et al., Poster AACAP, San Diego 2006

30 Screeningskalor besvaras bäst av förälder! •Child Mania Rating Scale - Parent version –skiljer adhd-bipolär •Mood Disorder Questionnaire - Adolescent version –skiljer depression-bipolär •Cyclothymic Hyperthymic Temperament Scale –vaskar fram riskfaktor bland depression för ev bipolaritet längre fram Pavuluri MN et al., J Am Acad Ch Adolesc Psychiatry 2006;45:550-560 Wagner KD et al., J Clin Psychiatry. 2006 May;67(5):827-30. Kochmann FJ et al., J Affect Disorder 2005 Mar;85(1-2):181-9

31 Så vad tittar vi nu efter... •ÄRFTLIGHET •tidiga ilskeutbrott, tankeflykt, suicidal o nedstämd före pubertet •spontana ”ups and downs” •Långdragna, tidiga eller plötsliga depressioner •”ADHD turbo” med våldsam ilska •bråkig-ångest-depression-adhd-instabil på samma gång OCH klinikens svåraste patienter •Hypoman eller instabil av SSRI!


Ladda ner ppt "Bipolär sjukdom När kan man fånga upp den ? Och ska man ? Hur ? Håkan Jarbin, leg läk, med dr BUP Halland."

Liknande presentationer


Google-annonser