Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balanserat Styrkort 2010 Syncentralen Göteborg Synverksamheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balanserat Styrkort 2010 Syncentralen Göteborg Synverksamheten"— Presentationens avskrift:

1 Balanserat Styrkort 2010 Syncentralen Göteborg Synverksamheten
Habilitering & Hälsa Västra Götalandsregionen

2 Vision Vi skall vara ledande i Sverige inom synhabilitering/ rehabilitering och erbjuda patienterna de bästa förutsättningarna utifrån deras behov Genom hög kompetens och aktivt kvalitets/forsknings/ utvecklingsarbete blir vi den mest attraktiva arbetsplatsen och det naturliga valet för personal

3 Verksamhetsidé Vad Vi erbjuder kvalificerad synhabilitering/rehabilitering Vem Människor i alla åldrar som på grund av en varaktig synnedsättning möter svårigheter i den dagliga livsföringen Hur Genom bred kompetens och ett aktivt kvalitets/forsknings/ utvecklingsarbete ger vi patienten de bästa förutsättningarna att klara sin vardag

4 Kärnvärden Respekt Delaktighet Tilltro Tydlighet

5 Målområden Patientperspektiv Processperspektiv
Medarbetare- och lärandeperspektiv Ekonomiperspektiv

6 Patientperspektiv Vi ger rätt åtgärder, har god tillgänglighet och ett bra bemötande

7 Patientperspektiv Mål Handlingsplan Mätning Resultat
Erbjuda tid till förstabesök inom 3 månader Disponera åtgärder utifrån verksamhet och resurser Uppföljning av utförda prestationer på frukostmöte 1 gång/månad Erbjuda tid till återbesök inom planerad prioritering Ge rätt åtgärder Utifrån efterfrågan och Verksamhetsplan 2010 Uppföljning 2 ggr/år Nöjda patienter Mäta patientnöjdhet Fortsatt samverkan med brukarrådet Enkät Brukarrådsmöte 2 ggr/år

8 Processperspektiv Vi arbetar med god kvalitet på ett effektivt sätt
och i aktiv samverkan

9 Processperspektiv Mål Handlingsplan Mätning Resultat
Etablera verksamheten i nya lokaler Flytta Arbeta efter gemensamma rutiner och metoder inom Synverksamheten Deltaga i processer och framtagande av rutiner inom Synverksamheten - VISPH, upphandling, effektmätning, målgrupp Regelbunden redovisning av processerna Förbättra lagersystem för hjälpmedel Införa ny version av Sesam våren 2010 Avrapportering sommaren 2010 Utveckla samverkan mellan Syncentralen - Ögonläkare Skapa rutiner för samverkan Avrapportering 2 ggr/år

10 Medarbetare- och lärandeperspektiv
Vi är en attraktiv och utvecklingsinriktad arbetsplats

11 Medarbetare- och lärandeperspektiv
Mål Handlingsplan Mätning Resultat Stärka och utveckla gemenskapen i arbetsgruppen Aktivitetsdag 1 gång/år Säkerställa verksamhetens kompetensnivå Lokala kompetens-försörjningsplaner Individuella kompetensutvecklingsplaner Vidareutbildning av personal Utvecklingssamtal 1 gång/år Kompetens-utvecklingskort Gemensam genom-gång av utbildnings-behov och utförda utbildningsinsatser 2 ggr/år Skapa delaktighet och medarbetaransvar APT och Frukostmöten Minst 1 gång/månad

12 Ekonomiperspektiv Vi har en god ekonomisk hushållning

13 Ekonomiperspektiv Mål Handlingsplan Mätning Resultat Budget i balans
Planera och disponera verksamhet utifrån budget Uppföljning av hjälpmedelsbudget 1 gång/månad Uppföljning av den totala budgeten 1 gång/månad på frukostmöte Möta HSNs beställning Erbjuda hab/rehabilitering till ca 1700 individer motsvarande ca 6000 prestationer Uppföljning av utförda prestationer på frukostmöte 1 gång/månad


Ladda ner ppt "Balanserat Styrkort 2010 Syncentralen Göteborg Synverksamheten"

Liknande presentationer


Google-annonser