Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så planerar och samverkar vi bättre för våra mest sjuka äldre Samordnad individuell plan SIP www.samverkanstorget.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så planerar och samverkar vi bättre för våra mest sjuka äldre Samordnad individuell plan SIP www.samverkanstorget.se."— Presentationens avskrift:

1 Så planerar och samverkar vi bättre för våra mest sjuka äldre Samordnad individuell plan SIP www.samverkanstorget.se

2 I LGS-området finns ca 2000 personer som vi kallar för de mest sjuka äldre. Många av dessa behöver hjälp från flera olika håll. För att våra äldre ska kunna känna sig trygga och delaktiga behöver vi samordna oss. Vi behöver samordna oss

3 En SIP ska erbjudas då insatser från HSL och SOL behöver samordnas Tillägg sedan 1 jan 2010, 2 kap 7§ Socialtjänstlagen 2001:453 och 3f§ Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763)

4 För den äldre  Vara med och bestämma  Närstående involveras/avlastas  Vem gör vad och hur når jag den personen?  Inblick ger trygghet

5 För primärvård och kommun  Instrument för samverkan  Våra äldre ska inte falla mellan stolarna  Vem gör vad och hur når jag den personen?  Tydlighet ger trygghet

6 Exempel på när SIP kan behövas

7 Uppstart  Primärvård och kommun kan båda ansvara för att initiera SIP  Först ett samtycke!  Börja arbetet direkt – bör vara upprättad inom två veckor

8 Vilka deltager? Behov Önskemål Den enskilde bestämmer Vilka deltager? Hur gör vi?

9 Materialet  Arbetsgång som ger översikt  Inbjudan till de som ska delta på mötet  Rutin – från initiering till uppföljning  Checklista för SIP-mötet  SIP-blankett som fylls i på mötet Finns att hämta på www.samverkanstorget.se

10 Arbetsgång

11 Inbjudan

12 Rutin och checklista

13 SIP-blanketten

14 Ett tips! Börja inte med de svåraste fallen

15 Här finns SIP From 1 maj 2013 finns allt material kring SIP finns att hämta på: www.samverkanstorget.se/aldre/material Om du har frågor kring materialet kontakta: Linda Macke, processtödjare In- och utskrivningsklar patient linda.macke@stadshuset.goteborg.se


Ladda ner ppt "Så planerar och samverkar vi bättre för våra mest sjuka äldre Samordnad individuell plan SIP www.samverkanstorget.se."

Liknande presentationer


Google-annonser