Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad individuell plan (SIP)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad individuell plan (SIP)"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad individuell plan (SIP)
Bakgrund Vad är en SIP? Vem tar initiativ till en SIP? Hur gör man en SIP? Länsgemensam blankett Nuläge i processen

2 Bakgrund - SIP Lagkrav sedan 2010 – regleras i HSL 3 f § och SoL 2 kap 7 § Alla som behöver insatser från både hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst ska erbjudas en samordnad individuell plan.

3 Vad är SIP? I en samordnad individuell plan (SIP) beskriver man de insatser en person behöver från hälso- och sjukvård och socialtjänst samt eventuella andra aktörer som skola, försäkringskassa eller arbetsförmedling. I planen gör man tydligt vem som gör vad och när. Det kan också vara saker personen ska göra själv.

4 Vem tar initiativ till att göra en SIP?
Alla som i sin yrkesutövning träffar personer som har stöd och insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och ser ett behov av samordning ska uppmärksamma frågan om samverkan. Personen själv eller dennes närstående kan också begära en SIP.

5 Hur gör man en SIP? SIP-möte ska hållas inom 30 dagar
Personen själv avgör vilka som ska delta Alla som kallas är skyldiga att delta Planen görs enligt gemensam mall Personen ”äger” planen och ska få med sig ett eget exemplar hem En samordnare ska utses

6 Länsgemensamma blanketter
En gemensam modell för SIP barn och unga En gemensam modell för SIP vuxna Fastställda av den Strategiska gruppen den 6 februari 2015


Ladda ner ppt "Samordnad individuell plan (SIP)"

Liknande presentationer


Google-annonser