Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Futureyes Två företag i samarbete Erfarenheter och effekter i Praktikertjänst AB Framtidssyn AB futureyes Kenthy HolmgrenJan-Erik Lundström Skivfilargränd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Futureyes Två företag i samarbete Erfarenheter och effekter i Praktikertjänst AB Framtidssyn AB futureyes Kenthy HolmgrenJan-Erik Lundström Skivfilargränd."— Presentationens avskrift:

1 futureyes Två företag i samarbete Erfarenheter och effekter i Praktikertjänst AB Framtidssyn AB futureyes Kenthy HolmgrenJan-Erik Lundström Skivfilargränd 2, 1 trFlottiljgatan 71 721 30 Västeråsbox 1178 Telefon:721 29 Västerås 021-470 21 11021-80 00 40 070-544 08 770702-63 04 35 kenthy.holmgren@kistaapplications.se jan.erik.lundstrom@futureyes.net

2 futureyes Programmet Styr för framtiden •Initierat och administrerat av utbildningsavdelningen på Praktikertjänst •Deltagande handledare från Praktikertjänst •Start första programmet 14 februari 2002

3 futureyes Programmet Styr för framtiden 12 enheter, totalt ca 225 personer •Fyra tandläkarmottagningar •Två rehabmottagningar •Ett öppenvårdscentrum •Fyra vårdcentraler •Ett gruppboende för utvecklingsstörda

4 futureyes Programmet Styr för framtiden Fem träffar för införande av styrkort 1.Framtid och vision 2.Nuläge, SWOT 3.Styrkortet, mål och strategisk plan 4.Handlingsplan och nyckeltal 5.Kompetensinventering och -planering

5 futureyes Programmet Styr för framtiden Fem träffar à 6 timmar •All personal deltar •Teori •Grupparbeten •Inga ”hemläxor” •Mätning med SIQ Indicator /Praktikertjänst Indicator vid programstart och efter ca 10 månader

6 futureyes Vanligaste förväntningarna •Gemensamma och tydliga mål •Verksamhetsstruktur •Samarbete över gränser •Ökad förståelse •Respekt för varandras yrkesroller •Roligt att gå till jobbet •Kommunikation •Egen kompetensutveckling

7 futureyes De fem viktigaste svaren 1.Vilka är våra kunder? 2.Vilka produkter och tjänster ska vi erbjuda våra kunder, och hur säkerställer vi förnyelsen? 3.Hur utformar vi en effektiv, miljöanpassad produktion, som ger hög kvalitet? 4.Vilka kvalifikationer krävs av våra medarbetare och hur ser vår personalpolicy ut? 5.Vilka resultat förväntas av alla ansträngningar?

8 futureyes SIQ Indicator/ Praktikertjänst Indicator

9 futureyes Målbild:17 Alla i organisationen har god tillgänglighet till aktuella fakta som behövs för att bedriva och utveckla vår verksamhet Svarsalternativ: 1.Vet ej / förstår inte / har ingen uppfattning 2.Detta gör vi inte/så är det inte hos oss 3.Hos oss finns sådana ansatser, men med mycket begränsad tillämpning 4.Så gör vi hos oss/så är det hos oss, men vi saknar regelbundenhet i tillämpning och vi utvärderar och förbättrar inte vårt arbetssätt. 5.Så gör vi hos oss/så är det hos oss, och det finns en regelbundenhet i tillämpning och vi har börjat utvärdera och förbättra vårt arbetssätt. 6.Detta är självklart hos oss och vi utvärderar och förbättrar regelbundet vårt arbetssätt

10 futureyes Målbild:24 Vi genomför regelbundet planerade avstämningar av hur väl våra varor, tjänster och verksamhetens duglighet överensstämmer med kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar Svarsalternativ: 1.Vet ej / förstår inte / har ingen uppfattning 2.Detta gör vi inte/så är det inte hos oss 3.Hos oss finns sådana ansatser, men med mycket begränsad tillämpning 4.Så gör vi hos oss/så är det hos oss, men vi saknar regelbundenhet i tillämpning och vi utvärderar och förbättrar inte vårt arbetssätt. 5.Så gör vi hos oss/så är det hos oss, och det finns en regelbundenhet i tillämpning och vi har börjat utvärdera och förbättra vårt arbetssätt. 6.Detta är självklart hos oss och vi utvärderar och förbättrar regelbundet vårt arbetssätt

11 futureyes Vården Första mätningen

12 futureyes Futureyes raketmodell

13 futureyes VISION

14 futureyes Balanserat styrkort Mål Avgörande Framgångsfaktorer AFF Nyckeltal Kunder Produkter Processer Medarbe- tare Ekonomi

15 futureyes Balanserat styrkort Mål Avgörande Framgångsfaktorer AFF Nyckeltal Kunder Produkter Processer Medarbe- tare Ekonomi När vi når visionen – hur kommer då perspektiven att se ut? Vilka är de avgörande framgångsfaktorerna för att vi ska nå målen? Vad ska vi mäta så att vi ser att vi är på väg mot målen? VISION

16 futureyes Balanserat styrkort Mål Avgörande Framgångsfaktorer AFF Nyckeltal Kunder • Mycket nöjda kunder • Kundinrikta organisationen • Nöjd kund-index • Intäkt från bef kunder % Produkter • Produkter på teknikens framkant • FoU-program • Teknikspaning • Andel intäkt för nya produkter % Processer • Enkla användbara processer och rutiner • Dokumentera produktionsrutinerna • Väl fungerande intranet • Order/offerter • Adm tid/total tid % Medarbe- tare • Nöjda och kompetenta medarbetare • Individuella styrkort • Utvecklingssamtal • Kompetensutveckling • Andel fungerande styrkort % Ekonomi • Uthållig lönsamhet • Öka intäkterna • Minska kostnaderna • Marginal % • Tillväxt kr

17 futureyes Visionen för Centrala Vårdcentralen Primärvårdens ledstjärna Våra värderingar: • Medicinsk kompetens • Medmänsklighet • Nöjda kunder och arbetskamrater • Empati, respekt och lika bemötande • Delaktighet och eget ansvar • Hög moral och etik

18 futureyes MålAvgörande Framgångs Faktorer Nyckeltal Kunder Patienter Beställare Partners • Trygga och nöjda patienter • Gott samarbete med beställare och samarbetspartners • Tillgänglighet (hemsida, annonsering, telefoniteknik, hjälpas åt) • Kundbemötande • Kontaktprogram för beställare och partners • Patienternas nöjd-index • Beställarens nöjd-index • Telefontillgänglighet % Utveckling • I frontlinjen vad gäller kompetens och teknik • Optimala medicinska och tekniska hjälpmedel • Medicin- och teknikspaning • Behovsinventering av teknik och medicin • Antal timmar i externa uppdrag och föreläsningar • Antal rapporterade driftstörningar Processer • Tydliga, uppdaterade och dokumenterade processer • Tydliga gränser • Dokumentera processer och rutiner • Trimma IT-verktygen • Antal dokumenterade processer av totalt antal • Administrativ tid / total tid, index • Antal avvikelserapporter Medarbetare • Nöjda och kompetenta medarbetare • Attraktiv arbetsgivare • Planering och genomförande av ständig kompetensutveckling • Individuella utvecklingssamtal • Utbildning ant dagar • Trivselbarometer index • Antal sjukskrivningsdagar • Kö på nya platssökande, antal Ekonomi • God lönsamhet • Uthållig tillväxt •Kostnadsmedvetenhet hos alla• Likviditet kr • Omsättning/mån kr Centrala VårdcentralenVision: Primärvårdens ledstjärna

19 futureyes Spindeldiagram BSC Vården

20 futureyes Andra mätningen

21 futureyes Andra mätningen

22 futureyes Några slutsatser Arbetet med själva programmet ger •Tydliga gemensamma mål •Fokus på viktigaste frågorna •Fokus på förändringsarbete •Alla kommer till tals •Kunskap om varandra •Ökat engagemang och motivation

23 futureyes Några slutsatser •Kopplingen egen kompetensutveckling – verksamhetens utvecklingsbehov •Vikten av förändringsarbete – vardagsarbete •Vikten av balans

24 futureyes Styrkortsarbete kräver •Engagerad och motiverad ledning •Tid •Mod att vara långsiktig •Tålamod •Envishet GER •Dramatiska förbättringar!

25 futureyes •”Lokalen var inte så viktig som vi trodde” •”Vi presterar mer och jobbar mindre” •”Förr räckte inte pengarna till. Nu behöver vi hjälp att investera överskottet på rätt ställen”


Ladda ner ppt "Futureyes Två företag i samarbete Erfarenheter och effekter i Praktikertjänst AB Framtidssyn AB futureyes Kenthy HolmgrenJan-Erik Lundström Skivfilargränd."

Liknande presentationer


Google-annonser