Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett balanserat styrkort balans mellan olika fokusområden ekonomi kunder processer medarbetare innovationer Stig Sörling Högskolan i Gävle 070-3878115

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett balanserat styrkort balans mellan olika fokusområden ekonomi kunder processer medarbetare innovationer Stig Sörling Högskolan i Gävle 070-3878115"— Presentationens avskrift:

1 Ett balanserat styrkort balans mellan olika fokusområden ekonomi kunder processer medarbetare innovationer Stig Sörling Högskolan i Gävle 070-3878115 ssg@hig.se Stig Sörling Högskolan i Gävle 070-3878115 ssg@hig.se

2 Källa:www.balancedscorecard.org BSC – en del av strategisk planering Varför finns vi till? Vad gör vi? Vad är vår bild av framtiden? Vilka glasögon ska vi använda för att utvärdera det vi gör? Vilka är våra fokusområden? Vilka aktiviteter behöver förbättras för att få bra resultat? Hur skapar vi värde för kunderna? Hur vet vi om vi drar åt det håll som vi vill? Vilka projekt och program bidrar till önskat resultat?

3 Översätt - Vision och strategi till den dagliga verksamheten! Fyra perspektiv i originalmodell What is measured and rewarded – is done! Utveckla - Långsiktiga mål Mått/indikatorer Delmål Att göra Konceptet - Balanced Scorecard (BSC) / Balanserade styrkort

4 Källa: Niven, P.R. – www.balancedsorecard.biz The Public and Non-Profit Sectors Fyra perspektiv som vi bör ställa oss följande frågor omkring: 1.Hur definierar vi våra kunder? Hur skapar vi värde för våra kunder? Hur ser kunderna på oss? 2.För att kunna tillfredsställa våra kunder: Vilka interna processer bör vi vara bäst på om vi samtidigt ska hålla budgetramarna? 3. Hur kan vi lära oss att växa och förändras för att möta nya utmaningar? 4. Hur kan vi skapa värden för våra kunder samtidigt som vi har kontroll på kostnaderna?

5 BSC – en balans mellan olika perspektiv

6 Källa: Olve, Roy & Wetter, Balanced Scorecard - i svensk praktik, Liber, 1999. Länka samman: Vision Perspektiv Strategiska mål Kritiska framgångsfaktorer Nyckelmått Handlingsplan

7 Ett balanserat styrkort1. Uppdrag? Vision? 2. Strategi? 3. Framgångsfaktorer? 4. Handlingsplaner? Indikatorer? 5. Styrkort! ARBETSMODELL!

8 Några svar finns i “Överenskommelse 2008 för Division Primärvård” Styrkort för Division Primärvård – Övergripande? 1.Uppdrag? Vision? 2.Strategi? 3.Framgångsfaktorer? 1.Varför finns vi till? Vad strävar vi mot? “ska bedriva primärvård” “förebygga och förhindra ohälsa bland befolkningen” 2. Hur ska vi gå tillväga? Val av inriktning och prioriteringar? “Befolkningens behov av tillgänglighet, gott bemötande, tillförlitlighet och respekt kräver ett systematiskt arbete….utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att åstadkomma en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt” 3. Avgörande områden för framgång? “Ledord… god tillgänglighet, gott bemötande, helhet, hållbarhet och goda arbetsplatser”

9 Styrkort för Division Primärvård – Perspektiv? Några svar finns i “Överenskommelse 2008 för Division Primärvård” Perspektiv Avsnitt 7.1Ekonomi Avsnitt 7.2Verksamhet Avsnitt 7.3Personal och kompetens Var finns?KUND? PATIENT? VÅRDTAGARE? Annat???

10 Styrkort för Division Primärvård – kombinera ledord och perspektiv! Använd strategiska mål (ledord) där det går i de olika perspektiven! Vad innebär ledorden till vardags utifrån de olika perspektiven? EkonomiVerksamhetPersonalKund och kompetens God tillgänglighet Gott bemötande Helhet Hållbarhet Goda arbetsplatser XXX XXX X X X X X X X x EXEMPEL!

11 Division Primärvård och en Strategikarta – hur hänger allt ihop? Källa: www.iccommunity.com

12 Patient/kundperspektiv Verksamhet Ekonomi Personal & kompetens God tillgänglighet Gott bemötande Hållbarhet Helhet Goda arbetsplatser Dygnet runt kontakt Professionellt och respekt Marknadsföring SVR o William Kundundersökning Ekonomi i balans Rekrytering, löner o inhyrd personal Uppföljning läkemedel HC Friska o nöjda medarb Utbildning/tema-aktiviteter Översyn sjukskrivningar Jämställt och miljövänligt Vårdkedjor i samverkan Mätning jämst o miljöpåverkan Översyn vårdprocesser Ex. Strategikarta och Balanserat styrkort – Primärvårdsdivisionen Kund- nöjdhet/klagomål Miljöindex Divisionsresultat QPS-enkäter/ NöjdMedIndex Stig Sörling, Högskolan i Gävle, 070-3878115, ssg@hig.se Uppfyllandegrad vårdgaranti Strategiska målFramgångsfaktorerStyrtalAktiviteter

13 Exempel från Borås kommun

14 Exempel från Locum (Stockholms läns landstings fastighetsbolag)

15 LOCUMS BALANSERADE STYRKORT Mål 2007 Utfall 2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010 1. Kundperspektivet Nöjd kundindex, NKI 6355586064 2. Ägarperspektivet LFS avkastning på eget kapital, exkl. reavinster, % 811888 Uthyrningsgrad, strategiska fastigheter, LFS,% 959495 Locum AB:s resultat före skatt, mnkr 46444 3. Samhällsperspektivet Energianvänding, kWh/m² BTA, strategiska fastigheter 235246231227224 4. Medarbetarperspektivet Nöjd personalindex, NPI 8078808283 5. Processperspektivet Ledningssystemet är ett stöd i mitt arbete 8068758085 Exempel från Locum (Stockholms läns landstings fastighetsbolag) - mäter 7 strategiskt viktiga mål i 5 perspektiv!


Ladda ner ppt "Ett balanserat styrkort balans mellan olika fokusområden ekonomi kunder processer medarbetare innovationer Stig Sörling Högskolan i Gävle 070-3878115"

Liknande presentationer


Google-annonser