Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rösjöskolan. Edsbergs förnyelse i början av 90- talet. ”Vi bryr oss om”. Starkt engagemang för skolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rösjöskolan. Edsbergs förnyelse i början av 90- talet. ”Vi bryr oss om”. Starkt engagemang för skolan."— Presentationens avskrift:

1 Rösjöskolan

2 Edsbergs förnyelse i början av 90- talet. ”Vi bryr oss om”. Starkt engagemang för skolan.

3 •En stor överbyggnad med många tjänstemän i kommunalhuset kostade 3% av skolpengen •Kraftfull styrning från kommunalhusets tjänstemän

4 Exempel på central styrning: • Centrala flerårsplaner för bl.a. datorutbildning och –användning. • Affärsplaner enligt given mall. • Kursplanernas mål.

5 •Hur skulle vi själva vilja använda de 3% som vi skickade tillbaka? •Vem visste bäst hur och vilka projekt som gagnade barn i Rösjöskolan?

6 Reay School i London Peter Charan An opted out school

7 •Att klippa banden med administrationen i kommunalhuset •Att behålla hela skolpengen •Att köpa tjänster då vi har behov och välja varifrån

8 elever föräldrarpersonal skolledning

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Gymnasie- nämnd Barn- och ungdoms- nämnd Produktions- styrelse Rösjöskolans produktions- styrelse Social- kontoret SFAB Sollentuna- hem Konsult och service Nämndkansli 3 tjänstemän Produktions- direktör med stab Barnomsorg och skola Tekniska kontoret HemtjänstGymnasiet Kultur och fritid 2 verksam- hetschefer med staber 25 skolor och daghem per chef Sollentuna kommuns organisation - förr TjänstemänPolitiker BeställareUtförare

10 Valnämnd Valutskottet Kommunrevisionen KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnd Gymnasienämnd Produktions- styrelse Rösjöstyrelsen Vård- och omsorgs-nämnden Kansli Kunskapsparken Rudbecksskolan Kansli Utförarorganisation Förskola och Skola Sollentuna Hemtjänst med Omsorg Rösjöskolan Kansli + Bistånd Socialnämnden Kulturnämnden Fritidsnämnden Stadsbyggnads- nämnden Miljö- och hälso- skyddsnämnden Socialtjänstkontoret Kulturförvaltningen Fritidsförvaltningen Samhällsbyggnads- nämndens förvaltning Miljö- och hälso- skyddskontoret Kommunstyrelsekontor Servicekontor Sollentuna kommuns organisation - nu

11 Kommunal friskola – när personal, föräldrar och skolledning, i en flerårig överenskommelse med kommunen, får utökade befogenheter samt utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

12 Fördelar: •Vi behåller hela skolpengen. •Beslut tas nära verksamhet. •Styrelsen hittar lösningar som passar Rösjöskolan. •Skolledning finns i skolan. •Målen styrelsen sätter har förankring. •Som förälder är det lätt att vända sig till styrelsen

13 Rösjöstyrelsen • 3 föräldrar med avbytare • 2 personal med avbytare • Mandatperiod är 2 år. • Har arvode som fritidspolitiker.

14 Föräldrar i styrelsen kallar. Föräldrar i styrelsen gör dagordning. Föräldrarna i styrelsen har föräldraråd med övriga föräldrar.

15 Styrelsen tar ej upp •undervisningsmetoder •ärenden som rör enskilda personer Styrelsen är remissinstans.

16 Rösjöskolans uppgifter Att erbjuda en trevlig miljö såväl fysisk som psykisk Att alla elever får känna social gemenskap och lära sig samarbeta Att alla elever kan känna trygghet och utveckla ett gott självförtroende Att ta tillvara och stimulera barnens egen kreativitet Att ge eleverna baskunskaper, som håller för vidare utbildning Att väcka nyfikenhet och lust att lära Att lära eleverna respektera varandras likheter och olikheter

17 Rösjöskolan hörnstenar •Att bli duktiga läsare •Att utveckla kreativitet •Att förstå sammanhang i naturen •Att lära sig använda datorer

18 Andra krav vi fått från styrelsen •Motverka mobbning •Egen lagad mat •God städning •Personaltätt – många halvklassarbetspass •Internationella kontakter

19 •Edsbergsbarnen väljer Rösjöskolan •Ca 15 – 25% av eleverna reser till Rösjöskolan •Lätt att rekrytera lärare •Personal stannar

20 Föräldrastyrelsen fungerar till allas belåtenhet

21 •Eleverna känner sig trygga och är stolta över sin skola. •Nationella proven över genomsnitt. •Prov i skolår 3 (ma+sv) över medel. •Våra barn klarar sig bra på högstadiet.


Ladda ner ppt "Rösjöskolan. Edsbergs förnyelse i början av 90- talet. ”Vi bryr oss om”. Starkt engagemang för skolan."

Liknande presentationer


Google-annonser