Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya strukturer för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Program för god äldreomsorg - Bättre liv för sjuka äldre Optimal vårdprocess.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya strukturer för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Program för god äldreomsorg - Bättre liv för sjuka äldre Optimal vårdprocess."— Presentationens avskrift:

1 Nya strukturer för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Program för god äldreomsorg - Bättre liv för sjuka äldre Optimal vårdprocess för äldre med stort vårdbehov i Fyrbodal Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i Fyrbodal Program för god äldreomsorg - Bättre liv för sjuka äldre Optimal vårdprocess för äldre med stort vårdbehov i Fyrbodal Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i Fyrbodal

2 Nya former för statens stöd till kunskapsutveckling. Satsning 2010 - Äldre Program för god äldreomsorg Överrenskommelse Staten & SKL Stärkta regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten (Wigzell) ”Det skall vara lätt att göra rätt” Överrenskommelse Staten & SKL Statsbidrag till utvecklingen av insatserna för äldre – Bättre liv för sjuka äldre Prestationsbaserad del (1/3) Överrenskommelse Staten & SKL Vanligt statsbidrag (2/3) Förstärkt ledarskap Nationell e-Hälsa Regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom äldreområdet FoU - äldreområdet Entreprenörskap & Mångfald Utveckling av tillgång på data Avsiktsförklaringar Reglera huvudmännens åtaganden Kvalitetsregister Senior Alert Palliativa registret Systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Försöksverksamhet för de mest sjuka äldre Statliga uppdrag kring bl.a. utvärdering och samordning Statens fokus flyttas från Projekt och Aktiviteter till att långsiktigt säkra Resultat och Nytta Avsiktsförklaring Fyrbodal och VG. Godkänd av SKL Ansökan för stöd till långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 9.6 mkr för VG Godkänd av SKL

3 Prestationsbaserade statsbidrag till insatser för äldre ”Bättre liv för sjuka äldre” SYFTE Stimulera utveckling och ständiga förbättringar Långsiktighet Belöna prestationer och resultat Tillgång till standardiserade och relevanta data Begripligt, hanterbart och meningsfullt Alla ska med!

4 Bättre liv för sjuka äldre – Optimal vårdprocess för äldre med stort vårdbehov i Fyrbodal Avtal för utökat ansvar för kommunens sjuksköterskor FoUU FyrBodal och FoU- Fyrbodal FUT – Förstärkt utskrivningstrygghet Hemrehabilitering Läkemedelsavstämning Mobila teamet MÄVA Nationella riktlinjer Demens Samordnad vårdplanering - KLARA Samverkande omhändertagande på jourtid Äldresjuksköterskor Vårdkedjor – Demens, palliativ vård Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre

5 Ulla Gurner, SKL och Stockholms Äldrecentrum Lena Selander, Samordnare Fyrbodal Hasse Johansson, Verksamhetschef NU-sjukvården www.vardsamverkanfyrbodal.se Äldre med stort vårdbehov


Ladda ner ppt "Nya strukturer för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Program för god äldreomsorg - Bättre liv för sjuka äldre Optimal vårdprocess."

Liknande presentationer


Google-annonser