Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkohol- & drogpolicy för. Alkohol- & drogpolicy för Hökåsens/Mälardalens IBK Hökåsens/Mälardalens IBK (H/M IBK) är en ideellförening där huvudinriktningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkohol- & drogpolicy för. Alkohol- & drogpolicy för Hökåsens/Mälardalens IBK Hökåsens/Mälardalens IBK (H/M IBK) är en ideellförening där huvudinriktningen."— Presentationens avskrift:

1 Alkohol- & drogpolicy för

2 Alkohol- & drogpolicy för Hökåsens/Mälardalens IBK Hökåsens/Mälardalens IBK (H/M IBK) är en ideellförening där huvudinriktningen i verksamheten är innebandy i lek, träning och tävlingsform. Inom vår idrottsförening finns en stor målgrupp barn och ungdomar. Vi vill ta ansvar och erbjuda dem en drogfri uppväxtmiljö. Vi H/M IBK har därför tagit ställning och utformat riktlinjer (en alkohol och drogpolicy). Alkohol och drogpolicyn berör alla verksamma inom föreningen. Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att ”lyfta” och medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare/tränare/föräldrar och aktiva. Vi vill även förstärka det som redan är bra och mer tydligt uttalat arbeta för att förhindra, användning av droger och nyrekrytering bland barn och ungdomar.

3 Såhär vill vi ha det gällande tobak (snusning och rökning) inom föreningen. Vår förening har följande ställningstagande gällande tobak:  Vi tillåter ej att barn och ungdomar under 18år använder tobak inom vår verksamhet. Vid upptäckt att någon/några av våra barn och ungdomar använder tobak inom verksamheten agerar vi på följande sätt:  Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar under 18 år samt kontakt med föräldrar Aktiva över 18 år/seniorer är förebilder för våra yngre medlemmar. Därför ska de föregå med gott exempel och bör inte använda tobak inom verksamheten. Vid bruk skall våra aktiva över 18 år/seniorer inta restriktiv hållning vid närvaro av ungdomar. Vid upptäckt att någon/några av våra aktiva över 18 år/seniorer inte tar sitt ansvar agerar vi på följande sätt:  Ledar/tränarsamtal med den aktive  Som barn- och ungdomsledare/tränare och förälder, är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för sina barn och ungdomar. Inom vår förenings verksamhet ska ledare föräldrar helt avstår eller inta mycket restriktiv hållning vid närvaro av barn och unga vid användning av tobak. Vid upptäckt att någon/några av våra barn- och ungdomsledare/tränare föräldrar, inte tar sitt ansvar agerar vi på följande sätt:  Styrelsemedlem talar med tränare/ledare

4 Såhär vill vi ha det gällande alkohol inom föreningen. Vår förening har följande riktlinjer gällande alkohol.  Ingen alkohol skall förekomma inom föreningens verksamhet Vid upptäckt att någon/några av våra aktiva använt alkohol eller droger inför eller under träning, match eller lägerverksamhet agerar vi på följande sätt:  Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar under 18 år samt kontakt med föräldrar.  Aktiva över 18 år, ledar/tränarsamtal med den aktive.  Ledare, kontaktas av styrelse. Överträdelser kan innebära utestängning från match och träning, efter samtal mellan ledare och styrelsen.

5 Såhär vill vi ha det gällande narkotika inom föreningen Vår förening har följande ställningstagande och riktlinjer gällande narkotika.  Ingen narkotika skall förekomma inom föreningens verksamhet Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika agerar vi på följande sätt:  Kontakt tas med polisen. Är personen i fråga under 18 år tas även kontakt med föräldrar. Överträdelser innebär utestängning från match och träning, efter samtal mellan ledare och styrelsen.

6 Så här vill vi ha det vid matcher och träningar, läger, internationellt.  Samma riktlinjer gäller internationellt för tobak, alkohol och narkotika.  Det är ej tillåtet för någon av våra medlemmar, spelare, ledare eller medföljande föräldrar att under några omständigheter dricka alkohol, använda droger/narkotika, uppträda berusad i föreningens profilkläder. Vid överträdelse:  Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar under 18 år samt kontakt med föräldrar  Spelare, ledare och/eller föräldern kontaktas av styrelsen. Överträdelser kan innebära att berörd spelare eller ledare ej blir uttagen vid kommande resor, matcher och träningsläger. Överträdelser kan innebära utestängning från match och träning, efter samtal mellan ledare och styrelsen.

7 Såhär vill vi ha det vid representation och fester.  Vi använder alkohol med måtta – ingen uppträder påverkad.  Inga Droger/ narkotika får förekomma.  Att vi på föreningens fester försöker skapa en sådan atmosfär där det är tillåtet att vara nykter  Vi är extra restriktiva när ungdomar under 18år är med.  För ungdomar under 18år gäller nolltolerans. Vid överträdelse:  Skulle det visa sig att någon under 18år kommer alkoholpåverkad till en ”fest” och /eller brukar tobak tas kontakt med förälder.  Vid misstanke/upptäckt av droger, drogpåverkan hos några av våra medlemmar kontakt tas med polisen. Är personen i fråga under 18 år tas även kontakt med föräldrar.

8 Förankring Alla som är föreningsanslutna till H/M IBK skall känna till och få information om den policy som finns gällande tobak, alkohol, droger/narkotika och att den följs av alla medlemmar under idrottsutövandet och vid arrangemang arrangerade av HMIBK  Policyn skall förankras och revideras på årsmöten.  Vid upptakts- föräldramöten, ledarträffar och årsmöte skall policyn tas upp i diskussion, betydelsen och syftet med den.  Policyn skall exponeras på klubbens hemsida.  Vid nyrekrytering och övergångar till föreningen skall den nye medlemmen få information om policyn och dess betydelse, syfte och vad policyn står för. För detta ansvarar berörd ledare för laget samt styrelsen.


Ladda ner ppt "Alkohol- & drogpolicy för. Alkohol- & drogpolicy för Hökåsens/Mälardalens IBK Hökåsens/Mälardalens IBK (H/M IBK) är en ideellförening där huvudinriktningen."

Liknande presentationer


Google-annonser