Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historia och Organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historia och Organisation"— Presentationens avskrift:

1

2 Historia och Organisation
Ås IF bildades 1921 och är en flersektionsförening, idag med Bordtennis, Längdåkning och Fotboll. Vid bildandet 1921 bestod verksamheten av Allmän Idrott, Fotboll och Velociped. Föreningens syften 1921 var att genom utövandet av idrott höja intresset för densamma och därigenom utbilda goda idrottsmän samt att skapa god kamratskap. Under åren har syftet och målsättningen ändrats en del till att idag omfatta; - Utöva Idrotts- och Friluftsaktivitet - Motion och Aktiviteter för alla åldrar men främst yngre - Främja idrotten och dess syften.

3 Syftet med detta dokument
Detta dokument beskriver Ås IF:s värdegrund rörande allt inom och kring idrotten som bedrivs i föreningen. Härmed vill vi skapa en Vi-känsla i föreningen , byn och bygden. Vi vill vara tydliga gentemot alla inblandade inom föreningen vad Vi står för rörande föreningens idrott. Ås IF stödjer och följer Riksidrottsförbundets egna Värdegrund; Idrotten Vill ”Ås IF är som förening vad Du och Jag gör den till”

4 Mål med Ås IF:s idrottsverksamhet
Hos oss ska finnas möjlighet till både breddidrott och elitidrott. Utveckla byn och bygden via idrotten. Idrotten ska ge rörelseglädje. Vi ska ha en hälsofrämjande idrottslig verksamhet på alla plan. Hos oss får alla deltaga och vara med och idrotta på sina egna villkor. Jämlikhet på alla plan och områden. Att alltid arbeta för en drogfri idrott. Målen ska nås genom: Utbildade ledare och tränare. Engagerade, deltagande och närvarande vuxna på idrottsplatsen och runtomkring. Tydliga och förmedlade riktlinjer kring föreningens värdegrund och drogpolicy. Utbildningar, kurser och föreläsningar kring verksamheten.

5 Ledstjärnor och Kärnvärden
Fair Play och Fair Games ska genomsyra all vår verksamhet. Vi ser, bekräftar, uppmuntrar alla våra barn- och ungdomar. Vi uppmuntrar till att hålla på med flera idrotter. Gemenskap ska genomsyra hela föreningen, oavsett idrott. Idrott ska vara rolig och bringa glädje. Hos oss duger man alltid som den man är. Vi är ärliga mot varandra och respekterar alla. Mångfald berikar föreningen och bygden.

6 Rekrytering Aktiva, Spelare, Ledare, Tränare, Föräldrar
Aktiva, spelare och de som vill idrotta är grunden för att vi över huvud taget ska kunna bedriva föreningsverksamhet. Vi vill att så många som möjligt väljer Ås IF som sin förening. Prova-På-dagar, Idrottsskolan samt olika Arrangemang är grunden i vår rekrytering. Vid dessa tillfällen kan man på ett lekfullt sätt prova på att idrotta (se Ås IF:s hemsida för mer information om detta). Organisationsledare, (styrelse, sektion, kommitté mm.) samt Aktivitetsledare, (ledare, tränare, föräldrar mm.) behövs alltid i en förening. Utan dessa skulle det vara omöjligt att genomföra en bra verksamhet för våra barn, ungdomar och vuxna. Hjälp av dig behövs alltid och All hjälp är välkommen. Vi kan lova att hos oss finns just den uppgift som du skulle tycka vara rolig, intressant, något du brinner för samt förstås har tid att hjälpa till med. Tveka inte att kontakta oss för mer information om vad just Du kan hjälpa till med i föreningen (kontaktuppgifter för detta finns på baksidan av denna broschyr).

7 Spelare / Aktiva Som Spelare/Aktiv i Ås IF vill vi att Du ska få:
Uppleva lek, glädje, kamratskap och utveckling. Möjlighet att utöva och prova på flera idrotter. Deltaga i cuper, serier och andra evenemang och arrangemang. Utöva idrott under ledning av utbildade ledare och tränare. Som Spelare/Aktiv i Ås IF förväntas du: Respektera spelare, ledare, tränare, lag, domare och funktionärer. Vara en god kamrat. Försöka idrotta efter Fair Play och Fair Games-parollen. Uppmuntra i både med- och motgång. Följa Ås IF:s Värdegrund.

8 Ledaren / Tränaren Som Ledare och Tränare i Ås IF får du:
Uppleva den stora glädje det är att vara med våra barn och ungdomar i deras utveckling, dels som aktiv men också som människa. Utbildningar utifrån behov och önskemål. Som Ledare och Tränare i Ås IF förväntas du: Vara en förebild och ett föredöme för våra aktiva. Hela tiden leda din egen utveckling. Fokusera mer på utveckling och prestation än resultat. Följa vår Värdegrund samt utbilda våra aktiva i denna också.

9 Förälder Som Förälder i Ås IF får du:
Möjlighet att närvara och hjälpa till kring ditt barns idrottande. Vara med på föreningens evenemang och arrangemang och påverka miljön där ditt barn idrottar. Vara med i landets största folkrörelse – Idrotten. Som Förälder i Ås IF förväntas du: Vara delaktig, engagerad samt ta del av information kring ditt barns idrottande. Låta ditt barn idrotta på sina egna villkor och i detta stötta henne/honom. Våga fråga laget/föreningen om det finns något du kan hjälpa till med. Informera dig om och följa Ås IF:s Värdegrund.

10 Välkommen till Ås IF:s Idrottsfamilj !
Här får du möjlighet att idrotta på anläggningar av hög kvalité där alla våra anläggningar ligger i direkt närhet till varandra. Så hos oss idrottar vi därmed alltid TILLSAMMANS ! Ås IF har en stark ställning i Krokoms Kommun och påverkar ständigt utvecklingen i hela Ås-bygden. Hovängens idrottsplats är den naturliga samlingspunkten och Ås IF vill där verka för ett livslångt intresse för idrott och motion.

11 Kontaktuppgifter Ås IF
Kansli: Mail: Telefon: Bordtennis: Mail: Telefon: Fotboll: Mail: Telefon: Längdskidor: Mail: Telefon:


Ladda ner ppt "Historia och Organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser