Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JH Skyttesportförbund 2013-01-09. Agenda VadTidVem Inledning/presentation 10 minJH SSF/Leif Fakta om idrottsrörelsen Sverige och i länet 30 minLeif JH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JH Skyttesportförbund 2013-01-09. Agenda VadTidVem Inledning/presentation 10 minJH SSF/Leif Fakta om idrottsrörelsen Sverige och i länet 30 minLeif JH."— Presentationens avskrift:

1 JH Skyttesportförbund 2013-01-09

2 Agenda VadTidVem Inledning/presentation 10 minJH SSF/Leif Fakta om idrottsrörelsen Sverige och i länet 30 minLeif JH Skyttesportförbund 30 min Fika 30 min Idrottslyftet och de nya kriterierna 30 minLeif + JH SSF Utbildningar 10 minJH Diskussion 30 minJH Avslutning 10 minJH

3 Idrottens organisation SOK IF SDF SISU JH IF SF RF SISU-D 69 st 35 st

4 Landets Idrottsföreningar 3,2 miljoner medlemmar 600 000 ledare (100 kr/tim => ca 20 miljarder i samhällsinsats) 22 000 idrottsföreningar Snitt 200 medl./förening Snittålder på aktivitetsstart är 7 år Ca 85% av alla barn har varit medlem i en förening

5 Länsidrotten J/H Ca 50 000 medlemmar Ca 6 000 ledare 480 idrottsföreningar Snitt 100 medl./förening

6 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna J-H Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar gemensamt för att stödja SDF, idrottsföreningar och deras medlemmar. Idrottsförbundet bevakar idrottens intressen i samhället och företräder idrotten i länet i kontakter med myndigheter och politiker, är en resurs i - Två verksamheter under samma tak det regionala utvecklings- och folkhälsoarbetet, driver projekt och ger service åt den regionala idrottsrörelsen SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens utbildningsorganisation med fokus på att utveckla SDF, föreningar och dess medlemmar

7  Utgå från Idrotten Vill.  Vara en viktig faktor för länets utveckling.  Idrottsföreningen är viktigast  Barn och ungdomars aktiviteter prioriteras....uppnår vi genom att:  Vara en resurs i folkhälsoarbetet.  Utveckla Vintersportcentrum med Mittuniversitetet som kunskapsbas.  Sprida idrottens positiva värderingar till barn, unga och vuxna  Arbeta nära våra föreningar. Idrottens fyra ledstjärnor och värdegrund: Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel och ärlighet Vision och verksamhetsidé

8 Idrottens nivå och åldersindelning Barnidrott upp till 12 år BreddTalangutveckling/Elit Bredd Elit Ungdomsidrott 13-20 år Vuxenidrott

9 arbetar med: Idrottspolitik Styr- och referensgrupper Idrott Online Skatte- och rättsfrågor Idrottslyftet LOK-stöd Idrottsservice Projekt

10 Verksamhetsform er Lärgrupp Föreläsning Kurs Utvecklingsarbete Kulturarrangemang Idrottsutbildarnas

11 I förening arbetar vi bl a med: Plattformen GTU (Grund tränar utb.) Ledarutveckling Idrottens Föreningslära Föreningsutveckling Skräddarsydda utbildningar

12 Fler utbildningstimmar i SISU ger Högre anslag till SISU från stat och kommun (och bättre möjligheter att utveckla/ stötta föreningarna) Men också: - Mer pengar till Idrottslyftet i länet - Ökat Landstingsbidrag till egna SDF

13 Fler LOK-timmar ger… Mer bidrag till föreningen från stat och kommun Men också - Mer pengar till Länsidrotten - Ökat Landstingsbidrag till egna SDF

14 2013-2015

15 Syfte ”Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”

16 Mål Idrottsrörelsen ska ha ökat i antalet aktiviteter och utövare. Alla SF och IF ska ha erbjudits stöd och support för att omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i ”Idrotten vill” utifrån sina respektive förutsättningar. Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer ska ha ökat.

17 Målgrupp Barn och ungdomar i åldern 7-25 år

18 Idrottslyftet 500 milj. kr / år extra till idrotten 2013-2015 SF (ex grenspecifik utb.) DF (Anläggningar + fd skolsamverkan) SISU-regionalt (Värdefullt)

19 Prioriterade områden 1. Behålla ungdomar i föreningsverksamhet (SF) 2. Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet (DF) 3. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill” (SISU) 4. Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF)

20 Idrottsutbildarna


Ladda ner ppt "JH Skyttesportförbund 2013-01-09. Agenda VadTidVem Inledning/presentation 10 minJH SSF/Leif Fakta om idrottsrörelsen Sverige och i länet 30 minLeif JH."

Liknande presentationer


Google-annonser