Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk idrott världens bästa Vi är där när idrotten lär SISU Idrottsutbildarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk idrott världens bästa Vi är där när idrotten lär SISU Idrottsutbildarna."— Presentationens avskrift:

1 Svensk idrott världens bästa Vi är där när idrotten lär SISU Idrottsutbildarna

2 Från 2008 erhåller SISU Idrottsutbildarna statligt stöd direkt från Utbildningsdepartementet Tidigare via Folkbildningsrådet Ändrade regler till idrottens fördel Statligt stöd

3 • SF äger sin egen idrottsutveckling • Mervärde för lärande • Statsbidragets syfte Vad styr oss?

4 Stödet skall användas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet Stödet får ej vara ett allmänt verksamhets- eller organisationsstöd. Särskilt angeläget är: • Utbildning av ledare för idrottens behov • Arbetet med värderingsfrågor Statens syfte

5 Anordnarskapet Viktigt att det framgår – ex.vis via logga på inbjudningar, kallelser, annonser etc. Anordnarskapet kan inte överlåtas till samverkanspart. Utbildningstimme 45 min – grunden för allt bidrag, olika värd beroende på verksamhetsform. GRUNDNORM

6 Organisationsledare (styrelse, kommitté, valberedning, anställda) • Aktivitetsledare (tränare, coacher, mentorer, domare, funktionärer) Ledare

7 • Lärgrupp • Kurs • Föreläsning •Kulturprogram • Utvecklingsarbete (processledning etc.) VERKSAMHETSFORMER

8 •Självlärande grupper •Plan för lärandet – tidsaspekt, mål, inriktning •Minst tre deltagare inkl lärgruppsledaren •Minst en utbildningstimme (45 min) LÄRGRUPP

9 KURS •Ett uttalat utbildningsmål •Fastställd kurs- och timplan, •Godkänd kursledare •Minst tre utbildningstimmar •Minst tre deltagare (exklusive ledaren) Teori-praktik: Ja om ingår i kursplanen, konsulenten avgör rimlighet teori kontra praktik

10 KURS Avgränsning/ej rapporteringsbart Kurser som är SF:s egna tränar- och ledarutbildningar, som ligger inom ramen för förbundets utbildningsstrategier. Kurser som DGF anordnar (redovisas till DF) Ja – om vi sköter allt och SDF:et ej rapportera till SF och/eller DF

11 FÖRELÄSNING • Enskild företeelse, ej rapporteringsbar i samband med annan verksamhetsform • En inriktning, ett tema • Av SISU godkänd föreläsare/expert • Minst tio deltagare exklusive föreläsaren • Minst en utbildningstimme

12 Lärgrupp – Kurs - Föreläsning?

13 PROCESS/UTVECKLINGSARBETE Utgör en resurs för att stärka föreningens organisationsform, struktur och utveckling av styrdokument. • En inriktning som syftar till att stärka och vitalisera aktiviteter och verksamheter i föreningen • Avgränsat i tid • Godkänd processledare, ej från egna föreningen • Minst tre deltagare exklusive processledaren • Utmynna i en dokumentation/handlingsplan

14 PROCESS/UTVECKLINGSARBETE • Processarbete är den tid när processledaren ledare arbetet • Övrig eget arbete i föreningen = lärgrupp

15 KULTURPROGRAM • Minst 30 minuter • Skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke • Visas för publik (inget krav på antal) Kulturformer Teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning

16 EKONOMI Bidragsutveckling från 2006 till 2008 Statsbidragfrån ca 2 milj kr till 3,9 milj kr Landstingfrån ca 1 milj kr till 0 kr Kommunbidragfrån ca 1,5 milj kr till 300.000 kr Totalt:från ca 4,5 milj kr till 4,2 milj kr

17 Bidragsformer •Statligt LOK-stöd: 28 kr/grupp och 8 kr/deltagare •Idrottslyft: SGF - RF - Anläggningsstöd DF – Samverkan skola-förening SISU Idrottsutbildarna - Ledarförsörjning

18 –Bidragsberättigade deltagare: 7-20 år –Ingen övre åldersgräns för handikappidrott –Bidragsberättigade sammankomst: minst tre deltagare plus ledare –Ska pågå i minst 60 minuter –Gemensam samling och avslutning (ej drop in) –Ledarledd (lägst 13 år) Regler

19 •Endast en sammankomst per dag och grupp •Deltagare får räknas endast en gång per dag och idrott •Kan ej söka LOK-stöd för aktiviteter under den samlade skoldagen •En ansökan per förening (ej per sektion) Regler

20 Kontaktuppgifter: Tommy Staf 023-454 63, 070-693 63 63 tommy.staf@dalaidrotten.se www.dalaidrotten.se tommy.staf@dalaidrotten.se www.dalaidrotten.se


Ladda ner ppt "Svensk idrott världens bästa Vi är där när idrotten lär SISU Idrottsutbildarna."

Liknande presentationer


Google-annonser