Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottslyftet 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottslyftet 2014."— Presentationens avskrift:

1 Idrottslyftet 2014

2 Idrottslyftet 2014 Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. Idrottslyftets mål: Öka antalet aktiviteter och utövare Alla ska ha erbjudits stöd och support utifrån riktlinjer i Idrotten vill Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer ska ha ökat Målgrupp: 7-25 år Projektperiod: 2014 Det övergripande syftet med Idrottslyftet utgår från idrottens gemensamma idéprogram Idrotten vill: Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. Idrottslyftets mål: Idrottsrörelsen ska ha ökat i antalet aktiviteter och utövare Alla specialidrottsförbund och idrottsföreningar ska ha erbjudits stöd och support för att omsätta och anpassa intentionerna och ambitionerna i Idrotten vill utifrån sina respektive förutsättningar Tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer ska ha ökat Målgrupp: 7-25 år Projektperiod: 2014

3 Här söker du Idrottslyftet

4 Rekrytera Viktigt att varje idrottsförening funderar över hur man ska inspirera barnen och ungdomarna att fortsätta i den ordinarie verksamheten. Vi prioriterar satsningar med en tydlig rekryteringsplan. Max kr Ansökningarna hanteras löpande. Dalarnas Idrottsförbund har tilldelats 1 671 000 kr. Rekrytering – skolsamverkan Satsningar som fokuserar på att öka antalet medlemmar i idrottsföreningarna genom att visa upp och låta eleverna prova på olika idrotter. Rekrytering – samverkan andra föreningar/organisationer Rekryteringsinsatser utanför skoltid. Dessa satsningar måste genomföras i samverkan med andra föreningar/organisationer som bedriver arbete för att främja fysisk aktivitet. T ex idrottsföreningar (från en annan idrott), övriga sektioner, friluftsorganisationer. Viktigt att varje idrottsförening funderar över hur man ska inspirera barnen och ungdomarna att fortsätta i den ordinarie verksamheten. Vi prioriterar satsningar med en tydlig rekryteringsplan. Max kr Ansökningarna hanteras löpande. Dalarnas Idrottsförbund har tilldelats 1 671 000 kr.

5 Här söker du Idrottslyftet

6 Anläggningsstöd Huvudsakliga syftet: nya aktivitetsytor och nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter. Barnkonsekvensanalys. Stöd kan utgå till om- och tillbyggnad av idrottsmiljöer som skapar utökade aktivitetsytor. Stöd kan utgå till energi-/miljöåtgärder och säkerhetsprojekt. Stöd kan utgå till nybyggnation av samlingslokaler och omklädningsrum. Inom Idrottslyftet finns det möjlighet att ansöka om anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. För att barnrättsperspektivet ska beaktas så ska en ansökan alltid föregås av en barnkonsekvensanalys som bifogas ansökan. Stöd kan utgå till om- och tillbyggnad av idrottsmiljöer som skapar utökade aktivitetsytor vilka genererar fler aktiviteter för barn och ungdomar. Stöd lämnas inte till löpande eller periodiskt underhåll. Undantag: stöd till renovering på max kr kan beviljas om anläggningen ägs av en förening eller en sammanslutning av föreningar. Stöd kan utgå till energi-/miljöåtgärder och säkerhetsprojekt. En miljö- /energirådgivning av oberoende part ska alltid genomföras och intyg bifogas. Säkerhetsprojekt syftar till att öka säkerheten för barn och unga utövare. Stöd kan utgå till nybyggnation av samlingslokaler (teorilokaler, sociala ytor, caféer etc.) och omklädningsrum.

7 Anläggningsstöd Stöd kan beviljas för viss fast eller större utrustning. Anläggningen ska ägas eller disponeras i sin helhet i minst 3 år. Stor öppenhet ska visas för nytänkande och alternativa former. Stödet kan uppgå till högst 50 procent av investeringskostnaden. Varje anläggningsprojekt ska verifiera minst en kontant ekonomisk uppväxling motsvarande bidraget från RF. Ansökningarna hanteras löpande. Dalarnas Idrottsförbund har tilldelats   kr. Stöd kan beviljas för viss fast eller större utrusning som är en del av aktivitetsytan, dock ej individuell tävlings- och träningsutrustning. Stöd kan inte gå till fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning t ex högtalarsystem, resultattavlor etc. Stöd kan inte beviljas till fordon, båtar och maskiner. Anläggningen ska ägas eller disponeras i sin helhet av föreningen i minst 3 år. Om det beslutade stödet från RF överstiger kr eller en total investeringskostnad på kr ska anläggningen ägas eller disponeras i sin helhet av föreningen i minst 10 år. Stor öppenhet ska visas för nytänkande och alternativa former av idrottsmiljöer såsom året runt användning, multifunktioner, spontanidrott mm. Stödet kan högst uppgå till 50 % av investeringskostnaden. Varje anläggningsprojekt ska verifiera minst en kontant ekonomisk uppväxling motsvarande bidraget från RF. Ideellt beskrivet arbete kan räknas in som en del av uppväxlingen, höst 10 % procent av investeringskostnaden (200 kr per ideell arbetstimme). Ansökningarna hanteras löpande och handläggs av Dalarnas Idrottsförbund. Dalarnas Idrottsförbund har tilldelats kr. Kontaktperson Mats Olsson tel:

8 Här söker du Idrottslyftet

9 Idrotten vill Medel beviljas för att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet utifrån riktlinjerna i Idrotten vill Max kr per projekt. Ansökningarna hanteras löpande. SISU Idrottsutbildarna har tilldelats kr. SISU Idrottsutbildarna kommer tillsammans med idrottsföreningarna att kartlägga verksamheten och utifrån Idrotten vill hitta möjliga utvecklingsområden. Föreningen kan utifrån dessa utvecklingsområden söka stöd för fortsatt arbete. Det kan t ex handla om utbildning av tränare, ledare, förtroendevalda, föräldrar, aktiva inom olika områden. Det kan också handla om insatser för att utveckla den egna organisationen mm. Vi använder ett centralt framtaget skattningsverktyg samt ett analysverktyg. SISU Idrottsutbildarna har tilldelats kr.

10

11

12

13

14 Här söker du Idrottslyftet

15 Behålla Sök ditt specialidrottsförbund

16 Välkommen med frågor och ansökningar! dalaidrotten.se till föreningen

17 IdrottOnline


Ladda ner ppt "Idrottslyftet 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser