Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanställning av uppdrag, önskemål och information efter föreningsmötet Arlandastad i april 2013 Se även minnesanteckningar från mötet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanställning av uppdrag, önskemål och information efter föreningsmötet Arlandastad i april 2013 Se även minnesanteckningar från mötet."— Presentationens avskrift:

1 Sammanställning av uppdrag, önskemål och information efter föreningsmötet Arlandastad i april 2013 Se även minnesanteckningar från mötet

2 Förbundets organisation Vision för Svensk Skridsko Offensivt förbund – Attraktiva föreningar Vi är öppna och nytänkande Vi värnar om gemenskap och utveckling Erbjuder aktiviteter för alla, hela livet Vi ser framåt och är förberedda inför framtidens utmaningar och möjligheter

3 Information om vår organisation Information och kommunikation är lika enkelt som svårt. Här ligger ansvaret såväl på givare som mottagare. Under de senaste åren har vi centralt arbetat fram en mängd dokument kring vår organisation. Dessa dokument har gjorts tillgängliga för medlemmarna på lite olika sätt, bl a via hemsidan, Skridskonytt, förbundsmöten och mejl. Mycket av den information som efterfrågades vid föreningsmötet hittar ni på hemsidan www.skridsko.se Verksamhetsdokumentwww.skridsko.se -Organisation och arbetsstruktur -Verksamhetsinriktning -Plan för ekonomi och verksamhet -Svensk Skridskos framtid och vision Information om daglig verksamhet -Förbundsfakta -Skridskonytt -Hemsidan

4 Distriktsförbund (SDF) Måste vi ha 5 distriktsförbund? Detta är en fråga som vi centralt har diskuterat vid flertalet tillfällen. I årets verksamhetsplan så är just denna fråga ett av styrelsens fokusområdet. Översyn av SDF:en och dess roll. Hela verksamhetsplanen hittar ni i verksamhetsdokumentet ”Plan för ekonomi och verksamhet”

5 Verksamhet inom Idrott och Föreningsutveckling Funderingar över vad som sker centralt inom detta arbetsområde framkom. Man vill se tydligare mål för området idrott- och föreningsutveckling, något som föreningarna kan se. Det finns tydliga mål och verksamhetsplaner för området. Information kring arbetet har både distribuerats och publicerats under året. I Förbundsfaktabladet från november 2012 kan ni läsa mer i detalj om vad som pågår inom bl a detta område. Dokumentet hittar ni på hemsidan Detta område är väldigt brett och med 5 olika idrotter, med olika behov och önskemål så är det väldigt omfattande. Exempel på områden som hanteras här motion, ungdom, rekrytering, intern service, medlemshantering, föreningsutveckling, föreningskontakter utvecklingsfrågor, IdrottOnline, förlagsverksamhet, utbildning, information, licenser, idrottslyftet, funktionärer, Skridsko till tusen, mm Se årets verksamhetsplanen för området på nästa blad.

6 Verksamhetsplanen för Idrott och Föreningsutveckling 2013-2014 Skapa en fastställd utbildningsplan för ledare och funktionärer. Ta fram utbildningsmaterial för ledare och funktionärer enligt fastställd utbildningsplan. Stödja föreningarna i deras utvecklingsarbete Ha regelbunden kontakt med föreningarna Verka för ökad verksamhet inom Idrottslyftet Verka för aktivt arbete med IdrottOnline i föreningarna, särskilt med fokus på medlemsregistrering. Ökad verksamhet riktad mot långfärd: utreda långfärdsföreningarnas behov, ta fram en handlingsplan för arbetet och implementera handlingsplanen. Analysera hur SSF kan stödja Roller Derby Verka för att anläggningarna för våra idrotter utvecklas Se över säkerhet och skyddsutrustning på våra befintliga banor Implementera Ungdomsråd Producera folder/register över sjöisbanor Undersöka potentialen i motionslopp

7 Utbildning I årets verksamhetsplan kan man se vilka delar inom utbildning som vi ska arbeta med. Arbetet sker i ett samarbete mellan råden för Elit och tävling och Idrotts och föreningsutveckling Vidareutveckla den långsiktiga utvecklingsplanen (LUP:en) Ta fram utbildningsplan och utbildningsmaterial för SSF:s egen utbildning för tränare baserat på LUP:en i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Utbilda samtliga tränare som vi anlitar för elitverksamhet Skapa en fastställd utbildningsplan för ledare och funktionärer. Ta fram utbildningsmaterial för ledare och funktionärer enligt fastställd utbildningsplan. Vi ska arbeta för att utbilda; Organisationsledare och verksamhetsledare, Tränare och funktionärer. Tills ovanstående planer och material är klara erbjuds utbilningar i: SISU:s - Plattformen SISU:s GTU – Grundtränarutbildning 1, 2 & grenspecifik SISU – Idrottes föreningslära Skridskoakademin Multiskateläger Tränarclinics Funktionärsutbildning – Se detaljerade broschyrer för respektive idrott på www.skridsko.sewww.skridsko.se Skridskoskolan - Se detaljerat material på www.skridsko.sewww.skridsko.se Utnyttja varandras kunskaper i föreningen/distriktet inom olika områden genom att bedriva studiecirklar och lärgrupper (i samarbete med SISU).

8 Tävling Under denna diskussion så enades närvarande föreningar om att en målsättning för alla under kommande säsong är: att i mycket högre grad än tidigare delta på varandras tävlingar Under diskussionerna som fördes under detta ämne engagerade många och ni kan läsa mer om detta i mötesanteckningarna. Ny tävlingsform: Att startar upp tävlingsform som drar aktiva från ungdom till veteran. 3 deltävlingar som är utspridda geografiskt och över hela säsongen där ALLA ska deltaga. Undantag för elitaktiva som deltar på ex världscuper och internationella mästerskap. 250m tävlingar, Lag-SM, Livestream och Podcast sändningar, live resultat, Stadsevent och uppvisning Läs mer i bilden med samlade önskemål och frågor

9 Bredd och rekrytering Viktigt att synliggöra ”Föreningarnas goda exempel” på SKRIDSKOBANAN Klasskampen (Mer information; Sundsvalls SK) Skolprojekt (Mer information; Hagaströms SK) Skridskokul (Mer information; SK Winner) ”Bökkolöpet” – alternativa tävlingsformer (Mer information; n-s-f.no) Samarbete med andra idrotter, ex bandy, cykel, ishockey Skridskoskola för vuxna Erbjuda isverksamhet till långfärdsåkare vid milda vintrar Aktivt söka upp långfärdsverksamheten vid sjöisar och områden där verksamhet bedrivs. Samarbete med långfärdsföreningar. Varje förening har i uppdrag att dela med sig av goda exempel till SSF, som i sin tur delger förslagen på www.skridsko.sewww.skridsko.se Idrottslyftet Med idrottslyftet kan föreningarna erhålla ett ekonomiskt stöd för att bedriva projekt inom bredd och rekrytering. Medel kan sökas både från SSF och DF. Varje förening har i uppdrag att dela med sig av hur man använt medel från Idrottslyftet för att arbeta med bredd & rekrytering. Dessa förslag presenteras på www.skridsko.sewww.skridsko.se SSF arbetar med att ta fram ett förslag på utrustningspaket för nybörjare.

10 Önskemål och frågor som framkom vid mötet och som bör hanteras och /eller utredas 1)Förslag till mål för föreningarna (kommer att presenteras inom kort) 2)SDF:ens roll (finns sedan tidigare i verksamhetsplanen som ett uppdrag på styrelsen) 3)Tränarutbildning 4)Utreda om alla SM-tävlingar kan arrangeras på 250 m bana. 5)Nya tävlingsform – Majortävlingar (har införts till säsongen) 6)Se över möjlighet att i framtiden skapa en egen SM helg/dag för Stafett, lagtempo och masstart. 7)Livestreaming av tävlingar, resultatrapportering live, podcast sändningar 8)Stadsevent och uppvisning, se över möjligheter att visa upp våra idrotter inne i städerna samt på andra idrotters evenemang som bandy och ishockey.


Ladda ner ppt "Sammanställning av uppdrag, önskemål och information efter föreningsmötet Arlandastad i april 2013 Se även minnesanteckningar från mötet."

Liknande presentationer


Google-annonser