Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mer idrott till fler! Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mer idrott till fler! Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som."— Presentationens avskrift:

1 Mer idrott till fler! Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som kallas Idrottslyftet. Satsningen, som nu är inne på år två, ska pågå under fyra år. 2014-11-23

2 Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i idrotten vill. 2014-11-23

3 Flygsporten luftens idrottsrörelse Svenska Flygsportförbundet är den samlande kraften för våra flygsporter. Dessa är Ballong, Fallskärm, Hängflyg, Konstflyg, Modellflyg, Motorflyg, Segelflyg och Skärmflyg 2014-11-23

4 Det handlar om föryngring! Målgruppen är barn och ungdom. Svenska Flygsportförbundet har år 2 fått 740 000 kr för att utveckla barn- och ungdoms- verksamheten i föreningarna. 2014-11-23

5 Vad är syftet med Idrottslyftet? Motivera barn och ungdom att börja idrotta Motivera barn och ungdom att fortsätta idrotta längre upp i åldrarna Motivera barn och ungdomar till ett livslångt idrottande Mer idrott till fler under längre tid 2014-11-23

6 ”Visst förstår vi… att barn och ungdomar är en förutsättning för att våra idrotter ska leva vidare. Det är också en självklarhet i ett friskt samhälle att vi som finns i etablerade verksamheter ska värna om dem som är unga. Vuxna har en skyldighet att ge unga ett naturligt tillträde till de sysselsättningar som vi vet ger livskvalitet” Karin Mattsson, ordförande Riksidrottsförbundet 2014-11-23

7 När pratar vi i flygsporten ungdomsfrågor? Utser din klubb årets ungdomsledare? Jobbar någon i styrelsen med ungdomsfrågor? Utser ni årets junior? 2014-11-23

8 Växtkraft för flygsport Ungdomssatsning! Flygsportens största möjlighet är rekrytering. Med Idrottslyftet finns möjlighet till ekonomisk stöd för att aktivera ungdom! 2014-11-23

9 ” Varje idrott har … olika förutsättningar och inriktning, för en del är barn och ungdomar målgruppen i all verksamhet. Flygsport riktar sig, förutom modellflyg, till dem som är över 15 år. Även om det finns åldersgränser i en del grenar innebär det att föreningslivet, verksamheten och gemenskapen är stängd för dem som är yngre? Knappast, här gäller det för oss att se möjligheter.” Karin Mattsson, ordförande Riksidrottsförbundet 2014-11-23

10 Medlemmarna är det viktigaste vi har! Visst är det fantastiskt att flygsporten får 740 000 kr för att utveckla föreningarnas ungdomsverksamhet! 2014-11-23

11 Den mänskliga drömmen är att flyga ”Det gäller för varje idrott att hitta det som är unikt. För flygsport kanske det är blicken upp i det blå, den nästan fundamentala mänskliga drömmen om att flyga eller att bemästra luften som förenar gammal som ung. Här finns ingen ålderssegregering i vare sig tävlingsverksamhet eller den existentiella upplevelsen. Mötet mellan nytänkande, ungdomlig kraft och erfarenhet, stabilitet och kunskap kan verkligen bilda framtidens flygsport. ” Karin Mattsson, ordförande Riksidrottsförbundet 2014-11-23

12 Det finns aktiva ungdomar inom flygsport - ta vara på dem! Samtliga flygsportgrenar kan genom Svenska Flygsportförbundet erbjuda aktiva ungdomar att få ledarskapsutbildning. 2014-11-23

13 Ansök på http://www.flyg-fritt.se/idrottslyftet/index.php Svenska Flygsportförbundet har utsett en arbetsgrupp som har till uppgift att fördela Flygsports föreningsstöd inom Idrottslyftet. Arbetsgruppen består av: Bengt Lindgren Per Andersson, L-G Arvidsson, Rolf Björkman, Sune Cullberg, Kjell Folkesson, Lina Gardlow, Ingemar Lilja och Lennart Andersson idrottslyftet@flygsport.se 2014-11-23

14 Var finns externa pengar SISU Idrottsutbildarna – Lärgrupper – Kurser DF Västmanland – Anläggningsmedel näridrottsplats – RF anläggningsbidrag Idrottslyftet – Utvecklingsprojekt för ungdomar

15 Var finns extern kunskap SISU Idrottsutbildarna – Processtöd – Föreläsare FSF – Föreläsare Segelflygförbundet – Föreläsare


Ladda ner ppt "Mer idrott till fler! Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som."

Liknande presentationer


Google-annonser