Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mer flygsport till fler! Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mer flygsport till fler! Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det."— Presentationens avskrift:

1 Mer flygsport till fler! Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som kallas Idrottslyftet. Ambitionen är att satsningen ska fortgå under fyra år med lika stort stöd alla åren. 2014-11-23

2 Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. 2014-11-23

3 Observera det är bara barn och ungdom det handlar om! Svenska Flygsportförbundet har år 1 fått 1 483 000 kr för att förbättra barn- och ungdomsverksamheten. Av dessa pengar är 755 000 kr öronmärkta till föreningarna. 2014-11-23

4 Detta är INTE Handslaget Observera också att Idrottslyftet är ett nytt projekt som inte är kopplat till före detta Handslaget. 2014-11-23

5 ”Visst förstår vi… att barn och ungdomar är en förutsättning för att våra idrotter ska leva vidare. Det är också en självklarhet i ett friskt samhälle att vi som finns i etablerade verksamheter ska värna om dem som är unga. Vuxna har en skyldighet att ge unga ett naturligt tillträde till de sysselsättningar som vi vet ger livskvalitet” Karin Mattsson, ordförande Riksidrottsförbundet 2014-11-23

6 När pratar flygsporterna ungdomsfrågor? När utsåg er klubb årets ungdomsledare? Vem jobbar med ungdomsfrågor i styrelsen? Utser ni årets junior? 2014-11-23

7 Rekrytering= Ungdomssatsning! Segelflygets största bekymmer är rekrytering. Med Idrottslyftet kan ni få ekonomisk stöd för att rekrytera ungdom! 2014-11-23

8 ”Enligt Idrotten vill… är man barn upp till 12 och ungdom upp till 20. Varje idrott har olika förutsättningar och inriktning, för en del är barn och ungdomar målgruppen i all verksamhet. Flygsport riktar sig, förutom modellflyg, till dem som är över 15. Även om det finns åldersgränser i en del grenar innebär det att föreningslivet, verksamheten och gemenskapen är stängd för dem som är yngre? Knappast, här gäller det för oss att se möjligheter.” Karin Mattsson, ordförande Riksidrottsförbundet 2014-11-23

9 Föreningarna är det viktigaste vi har! Visst är det fantastiskt att flygsporten får 755 000 kr första Idrottslyfts-året för att utveckla föreningarnas ungdomsverksamhet! 2014-11-23

10 Den mänskliga drömmen är att flyga ”Det gäller för varje idrott att hitta det som är unikt. För flygsport kanske det är blicken upp i det blå, den nästan fundamentala mänskliga drömmen om att flyga eller att bemästra luften som förenar gammal som ung. Här finns ingen ålderssegregering i vare sig tävlingsverksamhet eller den existentiella upplevelsen. Mötet mellan nytänkande, ungdomlig kraft och erfarenhet, stabilitet och kunskap kan verkligen bilda framtidens flygsport. ” Karin Mattsson, ordförande Riksidrottsförbundet 2014-11-23

11 Det finns ungdom inom flygsport, men de är onödigt få! Samtliga flygsportgrenar kan erbjuda prova- på-aktiviteter för att öppna dörrarna för fler. Det är aktiviteter inom detta som är typiska Idrottslyfts-projekt. Självklart är målet att ett antal av de som provar-på också blir flygsportare. 2014-11-23

12 Skriv ner er grundidé och skicka ett e- post till idrottslyftet@flygsport.se Svenska Flygsportförbundet har utsett en arbetsgrupp som har till uppgift att fördela Flygsports föreningsstöd inom Idrottslyftet. Arbetsgruppen består av: Bengt Lindgren & Kjell Folkesson idrottslyftet@flygsport.se 2014-11-23


Ladda ner ppt "Mer flygsport till fler! Riksidrottsförbundet har av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det."

Liknande presentationer


Google-annonser