Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inledning Initiativet till värdegrundsarbetet kommer från de tio medverkande idrotter i Göteborg som började diskutera möjligheten för barn att prova flera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inledning Initiativet till värdegrundsarbetet kommer från de tio medverkande idrotter i Göteborg som började diskutera möjligheten för barn att prova flera."— Presentationens avskrift:

1 Inledning Initiativet till värdegrundsarbetet kommer från de tio medverkande idrotter i Göteborg som började diskutera möjligheten för barn att prova flera olika idrotter utan att behöva specialisera sig före 13 års ålder. Ur denna diskussion föddes idén om ett gemensamt värdegrundsdokument för idrotten. Göteborg augusti 2012

2 Barnidrott för alla Detta är vårt förslag till gemensamt värdegrundsdokument för barnidrotten i väst. I arbetsgruppen har företrädare för tio SDF arbetat tillsammans med Västsvenska Idrottsförbundet och Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg. Syftet med gruppens arbete har varit att, med utgångspunkt i idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill, ta fram en värdegrund för barnidrott som upplevs som naturlig och enkel att förhålla sig till för alla som jobbar med barnidrott. Vi önskar att förbund och föreningar låter dokumentet utgöra grunden för hur idrottsverksamhet för barn till och med 12 år skall bedrivas.

3 Medverkande SDF Gymnastikförbundet Väst
Göteborgs & Bohusläns Ridsportförbund Göteborgs Fotbollförbund Göteborgs Friidrottsförbund Göteborgs Handbollförbund Göteborgs Handikapp - IF Göteborgs Innebandyförbund Göteborgs Ishockeyförbund Göteborgs Konståkningsförbund Svensk Tennis Göteborg

4 Barnidrott för alla Barnidrotten* är allsidig och öppen för alla. Barnen bemöts på ett positivt och utvecklande sätt av kompetenta ledare. * Idrott för barn gäller till och med 12 års ålder.

5 Barnperspektiv Vi skall alltid utgå från barnens bästa i deras möte med en idrott. Inom ”Barnidrott för alla” följer vi FN:s konvention om barns rättigheter – ”Barnkonventionen”.

6 Öppet för alla Idrotten skall aktivt verka för att alla, organisationsledare, aktivitetsledare och aktiva, ska ges möjlighet att delta utifrån egna förutsättningar. ”Barnidrott för alla” skall verka för att förena och inspirera till ett livslångt idrottsintresse.

7 Glädje och delaktighet
Grunden till att barn väljer att idrotta skall alltid vara glädje och delaktighet. Glädje skall finnas hos såväl föreningen och ledaren som hos utövaren. Barn ska ha möjlighet att känna delaktighet genom att själva kunna påverka sitt idrottande. Om detta finns med vid varje tillfälle, blir idrottandet en självklarhet i barns vardag.

8 Social fostran Genom idrottandet skall föreningen och dess ledare ge en grundläggande social fostran i form av hänsyn, respekt för allas lika värde och rätten att delta utifrån egna förutsättningar.

9 Medlemmarna styr! Det är viktigt att föreningens medlemmar är överens om vilken inriktning föreningens verksamhet ska ha. På det sättet skapas förutsättningar att genom en ständigt pågående process i föreningen levandegöra värdegrundsdokumentet och på så sätt underlätta för organisations- och aktivitetsledare att förhålla sig till de värderingar som medlemmarna beslutat om.

10 Organisationsledare Föreningens organisationsledare (styrelse, kommittéer och så vidare) ska aktivt arbeta för att sätta barnens perspektiv i fokus genom att skapa förutsättningar för ett sunt tränings- och tävlingsklimat på barnens villkor samt uppmuntra till fleridrottande. Aktivitetsledare Alla aktivitetsledare (tränare, instruktörer med flera) ska ha en grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling utöver det grenspecifika kunnandet.

11 Fleridrottande Vi skall inom ”Barnidrott för alla” tillåta och uppmuntra barn att prova på olika idrotter i närområdet, utan krav från någon part. Detta ger en bra fysisk, motorisk och social grund för fortsatt idrottande i framtiden, oavsett val av idrott.

12 Tävla utifrån egen förmåga
Genom att uppmuntra utövaren till fler och bättre prestationer, stimulerar vi den aktives utveckling. I barnidrott skall man alltid ges möjlighet att tävla utifrån sina egna förutsättningar. En ”vinnare” skapas genom att utövaren presterar utifrån dessa förutsättningar och lär sig att hantera såväl vinst som förlust.

13 Nästa steg Resterande SDF:s styrelser inom Göteborg antar värdegrundsdokumentet. Idrott och förening utser ett testområde i Göteborg under år där minst två idrotters verksamheter planeras så att framför allt matcher och tävlingar inte ligger på samma dag. Planläggningen görs i samarbete med berörda SDF-tjänstemän och med fokus på genomtänkt fördelning av tider i sporthallar och andra idrottsanläggningar inom ett begränsat geografiskt område. Eventuellt kan ett antagande av värdegrundsdokumentet komma att utgöra ett kriterium för beviljande av vissa bidrag till sökande SDF/förening. Eventuellt kan sponsorer ställa samma krav på sökande SDF/förening.


Ladda ner ppt "Inledning Initiativet till värdegrundsarbetet kommer från de tio medverkande idrotter i Göteborg som började diskutera möjligheten för barn att prova flera."

Liknande presentationer


Google-annonser