Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÄLVKARLEBY IDROTTSKLUBB Policy och verksamhetsbeskrivning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÄLVKARLEBY IDROTTSKLUBB Policy och verksamhetsbeskrivning"— Presentationens avskrift:

1 ÄLVKARLEBY IDROTTSKLUBB Policy och verksamhetsbeskrivning

2 Verksamhet Älvkarleby Idrottsklubb bedriver föreningsverksamhet kring fotboll och innebandy. Det finns även en ishockeysektion, som för tillfället är vilande.

3 Sammankomster 2011 Ca 1200 träffar / år

4 Verksamhetens mål Med träning och utbildning i fotboll och innebandy av hög kvalitet skapa förutsättningar för utveckling och brett engagemang för sporterna och klubben Bedriva en värdeskapande verksamhet genom att verka för alla människors lika värde, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kön och en strävan efter att alla, i första hand ungdomarna, skall växa som personer. Verka för att alla medlemmar blir goda förebilder såväl på som utanför planen, vilket innebär att ta avstånd ifrån och verka mot våld, vandalism och mobbning samt bruk av alkohol, tobak och andra droger En bra organisation och verksamhet med hög kvalitet ger en positiv anda hos spelare, ledare, föräldrar m fl. Detta skapar även en vilja att bidra till klubbens utveckling och resultat.

5 Målen ska nås genom Alla intresserade erbjuds att delta i föreningens verksamhet Alla ledare tar ett stort ansvar samt har stort engagemang för sin roll och uppdrag En gedigen utbildning i fotboll och innebandy enligt riktlinjer från respektive förbund. Samarbete med näringsliv, kommun, skola och andra föreningar bidrar till kunskap och engagemang kring ÄIKs verksamhet Att aktivt verka för alla personers lika värde och kraftfullt ta avstånd mot mobbing. Att verka för god kamratskap och gott samarbete inom föreningen, med andra föreningar, domare samt våra ungdomars föräldrar Att alla intresserade oavsett nationalitet, ålder, kön, sexuell läggning, etnisk eller social bakgrund eller samhällsgrupp skall erbjudas att delta i föreningens verksamhet. Att alla ledare tar ett stort ansvar samt har stort engagemang för sin roll och uppgift. Att vi skall bedriva en gedigen utbildning i fotboll och innebandy enligt riktlinjer från respektive förbund. Att all träning skall inriktas på individanpassad träning inom respektive åldersgrupp. Att acceptera en individuell utveckling och kunnande. Att det skapas ett livslångt intresse för respektive sport som spelare, ledare, domare eller funktionär. Att genom goda kontakter med ungdomars föräldrar skapa ett brett engagemang för klubbens verksamhet. Att genom goda relationer mellan medlemmarna bidra till deras personliga utveckling i samhället. Att verka för gott kamratskap och ett gott samarbete inom föreningen, med andra föreningar, domare samt våra ungdomars föräldrar. Att aktivt verka för alla personers lika värde och kraftfullt ta avstånd mot

6 Viktiga aktiviteter 2011! Utbyggnad av Sörgärdets sporthall
Etablera användande av ÄIKs hemsida för kommunikation och rapportering Hockeyrink till idrottsplatsen Ungdomsturnering i fotboll Renovering av tennisbanor Plan för rekrytering av ledare

7 Styrelse - Organisation
Kassör Carina Ottosson-Busk Ordförande Patrik Frej Sekreterare Monica Edin Innebandy Mats Thunman Fotboll Fredrik Larsson Ishockey Örjan Lindroth A-lag B-lag Ungdom A-lag B-lag Ungdom Veteranhockey I övrigt vilande Tanken är att i princip alla frågor och aktiviteter, ansvarsmässigt skall täckas av styrelsen. Sponsring Danne Petersson Event Anette Herre Idrottsanläggning Niclas Persson

8 Sociala mål Aktivt medverka och efterleva att alla är eller utvecklas till bra förebilder och goda samhällsmedborgare. Alla som blir medlemmar i föreningen ska kunna se tillbaka på tiden i klubben som en positiv och utvecklande tid

9 Drogpolicy Älvkarleby Idrottsklubb tar kraftigt avstånd från all slags användning av droger i alla former och sammanhang i enlighet med svensk lagstiftning. Tränare, ledare och övriga vuxna har ett ansvar att informera föreningens unga aktiva om tobakens, alkoholens samt övriga drogers prestationssänkande effekt och skadliga inverkningar. Doping vi accepterar inte någon form av dopning Alkohol åldersgräns 18 år för servering och nyttjande åldersgräns 20 år för eget inköp Tobak åldersgräns 18 år för användning Med tobak avses både rökning och snus Droger vi accepterar inte någon form av narkotiska preparat eller någon annan form av drog

10 Ledare Tänk på ditt ansvar som god förebild för våra ungdomar samt att du representerar Älvkarleby Idrottsklubb när du bär föreningens kläder och klubbmärke. Föräldrar Som vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningens idrottsaktiviteter bör man avstå från att använda tobak eller alkohol, speciellt i idrottsanläggningarnas närhet. Denna drogpolicy är framtagen inom Älvkarleby Idrottsklubb och kommer att lyftas fram i samband med varje årsmöte för ev. uppdatering mm. Drogpolicyn skall presenteras för varje ny medlem i Älvkarleby Idrottsklubb. Det skall vara ett starkt mål för oss alla i Älvkarleby Idrottsklubb att våra ungdomar får en drogfri uppväxt i en sund idrottsmiljö. Denna drogpolicy är framtagen av huvudstyrelsen i Älvkarleby Idrottsklubb

11 Sportsliga mål För att kunna fostra duktiga spelare är träning viktigare än match. Match skall ses som ett roligt avbrott i träningsslitet, det viktiga är att ha kul. I seriespel skall om möjligt samtliga i truppen spela lika mycket, med hänsyn tagen till träningsflit och uppträdande. Seriespelet skall i första hand ses som utbildning och utveckling. Att vinna är inte det viktigaste utan det skall vara att göra sitt bästa. Det är ingen skam att förlora om man gjort vad man kan. Sämre för utvecklingen är att vinna utan att ha gjort sitt bästa. Vi skall vara en stabil och etablerad förening med stor och bred ungdomsverksamhet.

12 Ekonomi Vår målsättning är att driva en förening med en sund och balanserad ekonomi. Detta når vi med hjälp av sponsring, bidrag från kommun, stat, medlems- och spelaravgifter samt ideellt arbete från ledare, spelare och föräldrar.

13 Krav på ledare Älvkarleby IK vill ha ledare som:
• Kan engagera och utveckla alla spelare Är tydliga och ärliga • Jobbar mot uppsatta mål • Kan skapa ”vi-känsla” inom föreningen • Inger förtroende såväl på som vid sidan av plan • Kan leda och få med sig hela gruppen • Är lyhörda och tar till sig nya impulser

14 Krav på spelare Älvkarleby IK vill ha spelare som:
• Är bra lagkamrater på och vid sidan av planen • Är skötsamma och föregår med gott exempel såväl på träning, match som privat • Är målmedvetna och intresserade samt deltar i alla aktiviteter efter bästa förmåga • Vill göra sitt bästa i alla situationer • Tar avstånd från droger, våld, mobbning och vandalism

15 Krav på ÄIK Spelare har rätt att:
• Få klara mål, god information och tydliga regler från klubben • Få goda utvecklingsmöjligheter och väl förberedda ledare • Få plats i lagen förutsatt att spelaren följer klubbens regler samt deltar i träning • Efter avslutad spelarkarriär erbjudas andra uppgifter inom föreningen

16 Föräldrar Information till föräldrar
Varje lag ska ordna minst ett informationsmöte per säsong Vid detta möte skall ledare från laget och sektionen delta Mötet skall hållas i samband med att laget börjar sin säsongsträning .

17 Föräldrar forts… Vid mötet skall: • Föräldraråd utses
• Föreningens målsättning med verksamheten och lagets målsättning presenteras • Upplägg av träningar, matcher mm för kommande säsong redovisas .

18 Föräldrars ansvar • Att stödja barnets utveckling inom ramen för ÄIKs verksamhet samt underlätta deltagande i aktiviteter, dock ej på skolgångens bekostnad • Att tillgodogöra sig information från klubben • Att hjälpa till i arrangemang anordnade av laget/föreningen • Att framföra positiva/negativa synpunkter till klubben .

19 Råd till föräldrar • Ledarna tar hand om det sportsliga
• Uppmuntra, stötta, skjutsa, skaffa behövlig utrustning • Respektera barnets vilja och hjälp ditt barn att ha en målsättning • Respektera föreningens målsättning och lagets riktlinjer • Träning ger resultat • Ha distans till idrotten .


Ladda ner ppt "ÄLVKARLEBY IDROTTSKLUBB Policy och verksamhetsbeskrivning"

Liknande presentationer


Google-annonser