Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den ”blå-vita” tråden POLICY FÖR SOLLEFTEÅ GIF FF I samtliga lag uppmuntrar vi till juste spel, följer fotbollens regler, respekterar domarens beslut och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den ”blå-vita” tråden POLICY FÖR SOLLEFTEÅ GIF FF I samtliga lag uppmuntrar vi till juste spel, följer fotbollens regler, respekterar domarens beslut och."— Presentationens avskrift:

1 Den ”blå-vita” tråden POLICY FÖR SOLLEFTEÅ GIF FF I samtliga lag uppmuntrar vi till juste spel, följer fotbollens regler, respekterar domarens beslut och vi tackar motståndare och domare efter match. Kom ihåg att Du som spelare- ledare- förälder-supporter representerar Sollefteå GIF FF och är därmed föreningens ansikte utåt.

2 POLICY 2010 Målsättningen ska vara att skapa en klubbkänsla där spelare och ledare ska vara stolta över att representera Sollefteå GIF FF och att vi alla på och bredvid planen agerar som goda representanter för föreningen. Föreningen arbetar aktivt mot användande av droger. Alla lag skall genomgå utbildning / studiecirkel avseende drogers påverkan. Skulle någon missbruka droger ska ledarna tillsammans med styrelsen eller av styrelsen utsedd (-a) person(-er) ge möjlighet till förändring och stöd. Ledare, föräldrar och vuxna spelare tar ansvar för att alla åker trafiksäkert, framförallt vid bortamatcherna, att alla använder bilbälte, att bilen är laglig och i trafikdugligt skick, att bilföraren är i trafiksäkert skick och att förarna håller rätt hastighet. Föreningen uppmanar alla att använda cykelhjälm vid cykling och att åka cykel på de cykelbanor som finns och respektera trafikreglerna för detta. Vid upphandling av transporter ska trafiksäkerheten vara en avgörande faktor för val av transportör. Föreningens policy ligger naturligtvis till grund för all verksamhet inom föreningen och är därmed föreningens inriktning. Enskilda ledare- spelare- föräldrar kan inte göra avsteg från föreningens policy eller fatta beslut som inte överensstämmer med detta Seniorverksamhet Representationslaget är det enda laget i föreningen där de bästa spelarna ska spela. Våra sportsliga mål är att vara ett etablerat division 2 lag, detta är bl a beskrivet i vår vision 2017 Andra lag ( f n division 5 tillsammans med Graninge FF/Undroms IF) är att se som utvecklingslag där de enskilda spelarnas utveckling skall vara styrande. Ungdomsverksamhet Alla som vill ska få spela ungdomsfotboll i Sollefteå GIF. Det är både en sportslig och social verksamhet vi bedriver. Vår strävan är att ha så många lag som möjligt i seriespel, så att alla får mycket speltid. Det förutsätter att föräldrarna möjliggör för spelarna att prioritera fotbollen under året. Rekrytering till föreningens verksamhet skall påbörjas under kvartersfotbollens tidiga år och kvartersfotbollslagens ledare skall erbjudas utbildning av föreningen. SGIF ska i så stor utsträckning som möjligt vara självförsörjande på spelare till föreningens seniortrupp Föreningens ungdomsverksamhet ställer inga krav på att spelarna ska ge upp sin vinteridrott till förmån för fotbollen. SGIF FF förhoppning är att andra idrotter har samma positiva inställning till fotbollen. Utbildning Senior Föreningen skall verka för att seniorspelarna skall erbjudas utbildning till ledare eller domare dels för personlig utveckling och dels för att öka rekryteringsbasen för nya ledare. Det ska också beaktas att spelare kan få en övergång från spelare till ledare på ett smidigt sätt.

3 POLICY 2010 Ungdom Utbildningen av den enskilde spelaren är viktigast, inte lagets resultat ! Inom föreningen måste vi tänka på att fotbollsutveckling sker olika snabbt för olika ungdomar. Grunden för ungdomsträningen är teknik och spel i olika former. Den ska genomföras med mycket bollkontakt för alla spelare t e x genom smålagsspel och stationssystem. Sollefteå GIF FF idé avseende detta beskrivs i Utbildningspyramid enligt bilaga 1 och Utbildningsstege enligt bilaga 2 Ungdomskommittén ansvarar för att fotbollsskola bedrivs första veckan efter avslutad vårtermin på grundskolan. Sommarfotbollsskola ”Sommarproffs” ska i mån av resurser genomföras under tre veckor under sommaruppehållet främst för att utveckla den tekniska förmågan för ungdomar i Sollefteå GIF FF. Målsättning avseende utbildning för ledare är att genom duktiga ledare få så många spelare som möjligt att delta så länge som möjligt. Plan enligt Utbildningspyramid, bilaga 1. Ungdomsledare ska erbjudas vidareutbildning inom ramen för svenska fotbollsförbundets tränarutbildning. Våra äldre ungdomar skall erbjudas såväl domar- som ledarutbildning enligt utbildningspyramid Matchning/ Coachning skall ske med ett långsiktigt syfte. Organisation Organisation av ungdomssektionen samt resurspersoner för ungdomslagen enligt bilaga 3. Ledare/tränare måste få ett 100% stöd i sitt arbete att leda/träna laget. Det är därför viktigt att det skapas en bra organisation runt varje ungdomslag som underlättar verksamheten. Lämpliga spelartrupper för 11-mannafotboll är 18 – 22 st, och 7-manna 10 –15st. Finns det t ex 20-22 st elva-åringar bildar vi en träningsgrupp men har två lag i seriespel. Permanent uppflyttning av spelare från ett lag till ett annat sker endast i undantagsfall och ska i förekommande fall långt i förväg planeras av ledarna i respektive lag, spelaren och ungdomskommittén. Tillfälliga lån av spelare skall alltid ske i samråd mellan berörda lags tränare. Så många spelare som möjligt ska beredas möjlighet att träna med ett äldre lag. För spelare i vår äldsta pojklagstrupp (P17/18) skall två utbildningsplatser (lärlingsplatser) finnas i A-lagstruppen. Platserna är inte permanenta utan skall ses som tillfälliga platser där Tränaren P17/18 i samråd med A-lagstränare avgör vilka två som skall träna med A-truppen i kortare perioder. Efter avslutad säsong ska ledare i respektive lag kallas till ett möte. Där ska säsongen stämmas av och utrustning överlämnas. Innan detta möte ska ledarna för kvarterslagen, som ska börja i seriespel kommande säsong, kallas till ett speciellt möte. Dessa möten hålls så snart det är möjligt efter säsongsslut, dock senast februari månad.

4 POLICY 2010 SOLLEFTEÅ GIF FF´s värdegrund Professionalism Mod Ödmjukhet Delaktighet


Ladda ner ppt "Den ”blå-vita” tråden POLICY FÖR SOLLEFTEÅ GIF FF I samtliga lag uppmuntrar vi till juste spel, följer fotbollens regler, respekterar domarens beslut och."

Liknande presentationer


Google-annonser