Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ATK’s nya träningsgrupper – hösten 2010 Informationsmöte 2010-06-15 Agenda: Bakgrund - Varför ändra i våra träningsgrupper? Vilka ändringar är gjorda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ATK’s nya träningsgrupper – hösten 2010 Informationsmöte 2010-06-15 Agenda: Bakgrund - Varför ändra i våra träningsgrupper? Vilka ändringar är gjorda."— Presentationens avskrift:

1 1 ATK’s nya träningsgrupper – hösten 2010 Informationsmöte 2010-06-15 Agenda: Bakgrund - Varför ändra i våra träningsgrupper? Vilka ändringar är gjorda från hösten 2010. Möjliga val inför hösten 2010 - för elever som deltar det sista året på Tennisskolans Utvecklingsgrupp och… - för elever i den nya Tennisakademin, (fd. Tävlingsgruppen)

2 2 ATK’s - ungdomsverksamhet ”ATK's ungdomsverksamhet syftar till att ge tennisintresserade juniorer bästa möjliga hjälp, med de resurser klubben förfogar över, till att lära och vidareutveckla sig i tennisspel allt efter förmåga och riktning.”

3 3 ATK’s Träningsmodell Strävar efter att efterlikna lagidrotterna för att skapa en trygghet och gemenskap som gör att ungdomarna vill spela tennis långt upp i åldrarna. Detta uppnås genom: Ha många spelare på träningen Sträva efter att fylla på i varje ny ålderskull med 10-20 nya elever Åka flera från klubben på samma tävling Satsa på seriespel – många lag Ge alla chansen att utvecklas utefter sina egna förutsättningar Försiktig stegring av träningsdosen Hjälpa varandra att utvecklas genom att Träna och Tävla enl principen 25-50-25% (“bättre” – “lika bra” – “påväg upp”) Prioriterar teknikutbildningen för alla på Tennisskolan Uppmuntra till spontanspel ATK är unika med sin modell

4 4 Varför ändra träningsgrupper? Utvärdering av 5-årsplan Alingsås TK 2005/2006-2010/2011 gav: 1.Vissa spelare önskar träna och satsa mer på sin tennis än vad befintlig modell erbjöd. 2.Spontanspelet kommer inte upp i den nivå som behövs för att våra spelare skall vara konkurrenskraftiga mot andra klubbar och deras spelare. 3.Träningsdos och konkurrensen från andra klubbar har under denna period ökat och satsningen sker i allt yngre år.

5 5 Vilka ändringar är gjorda? Vissa spelare önskar träna och satsa mer på sin tennis än vad befintlig modell erbjöd. Möjlighet till ökad träningsdos samt erbjuder organiserat ”sparringspel” dagtid. Ny träningsgrupp, Kallas ”Nivå 3” för de som vill satsa på tennis samt A-lagstrupp. Övergång sker gradvis under det sista året på Tennisskolans Utvecklingsgrupp (vid ca 12-13 år) till den nya Tennisakademin.

6 6 Spontanspelet kommer inte upp i den nivå som behövs för att våra spelare skall vara konkurrenskraftiga mot andra klubbar och deras spelare. Kommer att införa Stege/Premier League från ca 12 år och uppåt där även bättre motionärer och tävlingsspelare kommer att ingå. De yngre i Tennisskolan har fortfarande La Liga för spontanspel. Träningsdos och konkurrensen från andra klubbar har under denna period ökat och satsningen sker i allt yngre år. Ökad träningsdos och sänkt ålder för att ingå i Tennisskolans Utvecklingsgrupp (från 10 till 9 år) Vilka ändringar är gjorda?

7 7 Övriga ändringar som är gjorda För att behålla spelare som inte vill tävla mycket erbjuds organiserad träning för dem i Tennisakademin Nivå 1. Införa ”utvecklingssamtal” för att fånga upp individens egna målsättningar. Detta gäller endast för Tennisskolans Utvecklingsgrupps sista års elever som tränar 6h/vecka, Tennisakademin Nivå 2 och Nivå 3 samt A-lagstruppen. Organiserad fysträning samt fystest. Detta gäller endast för Tennisskolans Utvecklingsgrupps sista års elever som tränar 6h/vecka, Tennisakademin Nivå 3 samt A-lagstruppen. Givetvis får alla i ATK´s träningsgrupper delta i fysträningen.

8 Tennisskolan – ATK´s Grundutbildning i tennis Utvecklingsgrupp Bas-Tennis Max antal timmar/vecka ca 8-20 år ca 9-10 år ca 10-11 år ca 11-12 år ca 12-13 år 1 3 6 5 4 2 Prova På Kurs ca 7-8 år Knatte-Tennis ca 6-13 år Spontanspel **År 4: Beroende på antal timmar eleven spelar i Utvecklingsgruppen år 4 ges möjlighet att träna delar av tiden med elever från Tennisakademin. Höstterminen De elever som väljer att träna 4 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp får 1 h i Tennisakademin. Väljes 5 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp erhålls 2 h i Tennisakademin och vid val av 6 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp får man 3 h i Tennisakademin Vårterminen De elever som väljer att träna 4 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp får 3 h i Tennisakademin. Väljes 5 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp erhålls 4 h i Tennisakademin och vid val av 6 h/vecka År 4 i Utvecklingsgrupp får man 5 h i Tennisakademin 8 Organiserad ”Sparring” dagtid År 1 År 3 År 2 **År 4

9 GrupperMålsättning och krav Prova på KursEtt enkelt sätt att prova på tennis under 1 sommarvecka Knatte-TennisEtt lekfulltsätt att få grunderna i tennis Bas-TennisEn grundutbildning i teknik och regler så att eleven på egen hand kan utöva och utveckla sin tennis 9 Tennisskolan – ATK´s Grundutbildning i tennis

10 10 Tennisskolan – ATK´s Grundutbildning i tennis Utvecklingsgrupp För de som vill träna lite flitigare och tävla i tennis Börja i UtvecklingsgruppenBehålla sin plats i Utvecklingsgruppen - ca ålder 9 år - Vill träna minst 3 h/vecka - Vill tävla i tennis - Hotel Rivertons Davis Cup Skola - Seriespel - La Liga - Pelaro Open (från år 2 i utvecklingsgrupp) - Kullingslaget (från år 2 i utvecklingsgrupp) - Minst 4 av Euro Tours s.k. Klubbsatsningar (från år 3 i utvecklingsgrupp) - Regionmästerskap RM (från år 4 i utvecklingsgrupp) - Kalle Anka Cup (från år 3 i utvecklingsgrupp) - Tolvårscup (efter laguttagning) - Träna rekommenderat antal timmar enligt ”ålderstrappa” Spontanspel Ungdomarna på egen hand spelar tennis utan ledning av tränare

11 Tennisakademin - tar vid efter Tennisskolans Utvecklingsgrupp upp till ca 12-13 årca 13-20 år Nivå 1 (1-3 h/vecka) A-lagstrupp (6-8 h/vecka) 11 Nivå 2 (4-5 h/vecka) Nivå 3 (6 h/vecka) Tennisskolan Tennisakademin Välj nivå!

12 Tennisakademin - träningsmängd Nivå 3 (6 h/vecka) Nivå 2 (4-5 h/vecka) Antal timmar/vecka ca 13-20 år Organiserad sparring dagtid 1 3 6 5 4 2 8 7 Nivå 1 (1-3 h/vecka) A-lagstrupp (6-8 h/vecka) ca 13-20 år 12 ca 13-20 år Spontanspel

13 Tennisakademin – målsättning och krav Nivå 1 Nivå 2 13 Börja i Nivå 1Behålla sin plats i Nivå 1 - Ca13 år gammal - Tränat i Tennisskolans Utvecklingsgrupp minst 3 år enligt ålderstrappa - Vilja träna min 1-3 h/vecka i grupp - Seriespel Börja i Nivå 2Behålla sin plats i Nivå 2 - Ca13 år gammal - Tränat i Tennisskolans Utvecklingsgrupp minst 3 år enligt ålderstrappa - Vilja träna min 4 h/vecka i grupp - Satsa på att tillhöra de 10 bästa i sin åldersgrupp i Svensk Tennis Väst - Seriespel - Stege/Premier League - Regionmästerskap RM - Pelaro Open - Kullingslaget - De av ATK Rekommenderade Eurotravel Tours, s.k ”Klubbsatsningar”. Se aktivitetsplan för varje ht och vt. - Min 20 h/år spontanspel - Antal träningstimmar/vecka som rekommenderas

14 Tennisakademin – målsättning och krav Nivå 3 A-lagstrupp Organiserad sparring dagtid 14 Börja i Nivå 3Behålla sin plats i Nivå 3 - Ca13 år gammal -Tränat i Tennisskolans Utvecklingsgrupp minst 3 år enligt ålderstrappa - Vilja träna min 6 h/vecka i grupp - Satsa på att tillhöra de 25 bästa i sin åldersgrupp i Sverige - Seriespel - Stege/Premier League - Eurotravels Tour s.k ”klubbsatsningar” + 4 ytterligare tävlingar =10st/år. Se aktivitetsplan för varje ht och vt. - Regionmästerskap RM - Kalle Anka Cup - Pelaro Open - Kullingslaget - JSM - Båstad eller SALK Open - Minst 40 h/år spontanspel utöver organiserad sparring - Delta i fysträning och fystest - Antal träningstimmar/vecka som rekommenderas Börja i A-lagstruppBehålla sin plats i A-lagstrupp - Uttagen av ansvarig tränare Detta gäller endast för Tennisskolans Utvecklingsgrupps sista års elever som väljer att träna 6 h/vecka, Tennisakademin Nivå 2 och Nivå 3 samt A-lagstruppen

15 Frågor? 15


Ladda ner ppt "1 ATK’s nya träningsgrupper – hösten 2010 Informationsmöte 2010-06-15 Agenda: Bakgrund - Varför ändra i våra träningsgrupper? Vilka ändringar är gjorda."

Liknande presentationer


Google-annonser