Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-01-10 1 ÖSK Ungdom Idé, mål & policy. 2005-01-10 2 ÖSK Ungdom En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-01-10 1 ÖSK Ungdom Idé, mål & policy. 2005-01-10 2 ÖSK Ungdom En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande."— Presentationens avskrift:

1 2005-01-10 1 ÖSK Ungdom Idé, mål & policy

2 2005-01-10 2 ÖSK Ungdom En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna! ÖSK Ungdom har en vision ….

3 2005-01-10 3 ÖSK Ungdom Mål för ÖSK Ungdom •God idrottsutbildning •Personlig utveckling •Meningsfylld fritid UngdomarnaiCentrum En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna!

4 2005-01-10 4 ÖSK Ungdom God idrottsutbildning Det innebär • Individorienterat, trots lagidrott • Varierat utbud av träning - mängd och innehåll • Utbildning (lång sikt) går före tävlingsresultat (kort sikt) • Alla har rätt att lära sig och att tillämpa sina kunskaper ”Ge en god idrottsutbildning, innehållsmässigt och pedagogiskt anpassad till alla deltagares behov, förutsättningar och förmåga”

5 2005-01-10 5 ÖSK Ungdom Personlig utveckling •Fysiskt –allsidig motorik, välbefinnande och hälsa •Psykisk –självförtroende och självkänsla, hantera med- & motgång, “kämpa-inställning” •Social –uppförande, moral, ansvar, hänsyn, samarbetsförmåga och kamratskap

6 2005-01-10 6 ÖSK Ungdom Meningsfylld fritid •Idrottsintresse –fysisk aktivitet och hälsa •Föreningsintresse –idealitet, lojalitet, samverkan, kamratskap –demokratisk skolning •ÖSK-anda –klubben i Ditt hjärta

7 2005-01-10 7 ÖSK Ungdom Ungdomsverksamhet har långsiktiga mål och långsiktig verkan. Dagens ungdomar är morgondagens idrottare och medmänniskor!

8 2005-01-10 8 ÖSK Ungdom Några ledstjärnor/policies •Organisation –Stadgar –Policy/Organisationsdokument •Idrotten –Alla får delta, pojkar & flickor på lika villkor –Skola går först –Mångsidighet (olika idrotter) är bra i unga år •Drogpolicy –Alkohol –Tobak –Droger/doping •Trafikpolicy –Hastighetsbegränsningar –Resplaner & deltagarlistor •Deltagande i eko-aktiviteter –Inte köpa sig fri –Bidrag till laget/verksamheten, inte sig själv –Alla gör inte allt, men alla gör nå’t

9 2005-01-10 9 ÖSK Ungdom Fleridrottande •Policyn stödjer fleridrottande –Individorientering, allsidighet, valfrihet under ansvar •Samplanering mellan ledare, föräldrar och deltagare –Månadsschema & prio –Vila & skola


Ladda ner ppt "2005-01-10 1 ÖSK Ungdom Idé, mål & policy. 2005-01-10 2 ÖSK Ungdom En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande."

Liknande presentationer


Google-annonser