Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖSK Ungdom Idé, mål & policy Ungdomarna i Centrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖSK Ungdom Idé, mål & policy Ungdomarna i Centrum"— Presentationens avskrift:

1 ÖSK Ungdom Idé, mål & policy Ungdomarna i Centrum
Varför finns ÖSK Ungdom Hur det blev till Vad vill vi med vår verksamhet Ungdomarna i Centrum

2 ÖSK Ungdom har en vision ….
En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna!

3 Mål för ÖSK Ungdom Ungdomarna i Centrum God idrottsutbildning
En modern idrottsförening som präglas av glädje, öppenhet och ett ökat välbefinnande hos barnen, ungdomarna och de vuxna! Mål för ÖSK Ungdom God idrottsutbildning Personlig utveckling Meningsfylld fritid Ungdomarna i Centrum Efter ett arbete i klubben under slutet av 1980-talet formulerades dessa mål, som ett koncentrat av vad vi anser vara viktigt Innehållet – vi vill förmedla goda kunskaper i idrott Individen – att ”lära för livet” och växa som person Göra nå’t ”nyttigt” (en subjektiv åsikt ) av sin tid Ett sammanfattande motto för klubben blev och är: ”Ungdomarna i Centrum”

4 God idrottsutbildning
”Ge en god idrottsutbildning, innehållsmässigt och pedagogiskt anpassad till alla deltagares behov, förutsättningar och förmåga” Det innebär Individorienterat, trots lagidrott Varierat utbud av träning - mängd och innehåll Utbildning (lång sikt) går före tävlingsresultat (kort sikt) Alla har rätt att lära sig och att tillämpa sina kunskaper

5 Personlig utveckling Fysiskt Psykisk Social
allsidig motorik, välbefinnande och hälsa Psykisk självförtroende och självkänsla, hantera med- & motgång, “kämpa-inställning” Social uppförande, moral, ansvar, hänsyn, samarbetsförmåga och kamratskap

6 Meningsfylld fritid Idrottsintresse Föreningsintresse ÖSK-anda
fysisk aktivitet och hälsa Föreningsintresse idealitet, lojalitet, samverkan, kamratskap demokratisk skolning ÖSK-anda klubben i Ditt hjärta

7 Ungdomsverksamhet har långsiktiga mål och långsiktig verkan
Ungdomsverksamhet har långsiktiga mål och långsiktig verkan. Dagens ungdomar är morgondagens idrottare och medmänniskor!

8 Några ledstjärnor/policies
Organisation Stadgar Policy/Organisationsdokument Idrotten Alla får delta, pojkar & flickor på lika villkor Skola går först Mångsidighet (olika idrotter) är bra i unga år Drogpolicy Alkohol Tobak Droger/doping Trafikpolicy Hastighetsbegränsningar Resplaner & deltagarlistor Deltagande i eko-aktiviteter Inte köpa sig fri Bidrag till laget/verksamheten, inte sig själv Alla gör inte allt, men alla gör nå’t Organisation Stadgar – klubbens ändamål och hur vi fattar beslut i klubben §1 . Vi ska bedriva ungdomsidrott …. Idrotten allas rätt att delta – pojkar & flickor, stort eller mindre stort intresse, talang & kunskap i olika omfattning Skola går alltid först Andra intressen (idrott och annat) respekteras Drogpolicy ANT hör inte ihop med ungdomar, uppväxt och idrott, dvs i vår verksamhet tillsammans med ungdomarna AT i återhållsamt och socialt sammanhang kan förekomma i klubben, men bara i vuxensammanhang. Berusning och störande uppträdande är inte acceptabelt Dopning i alla dess former är inte accepterat Trafik Vi har aldrig så bråttom till en match eller träning, att vi riskerar att ta vägen över sjukhuset Resplaner, säkerhetsbälten, trafikregler, bussar och erfarna chaufförer rekommenderas (spec vintertid) Bidrag till lagets och klubbens verksamhet – ekonomi-aktiviteter Att jobba tillsammans för att uppnå ett mål – en lärdom för livet. Alltså är dessa aktiviteter inget man ”köper” sig fri ifrån genom att lägga in pengar i st f att delta Lagens injobbade pengar är lagets – inte individens Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Har man svårt med lottförsäljning, kan man säkert hjälpa till på eyravallen eller vara P-vakt på PRIX … Viktigt att ALLA bidrar med något för det GEMENSAMMA

9 Fleridrottande Policyn stödjer fleridrottande
Individorientering, allsidighet, valfrihet under ansvar Samplanering mellan ledare , föräldrar och deltagare Månadsschema & prio Vila & skola


Ladda ner ppt "ÖSK Ungdom Idé, mål & policy Ungdomarna i Centrum"

Liknande presentationer


Google-annonser