Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S VENSKA A MERIKANSK F OTBOLLFÖRBUNDET En mall till SAFF´s medlemsföreningar. För eventuella presentationer av föreningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S VENSKA A MERIKANSK F OTBOLLFÖRBUNDET En mall till SAFF´s medlemsföreningar. För eventuella presentationer av föreningen."— Presentationens avskrift:

1 S VENSKA A MERIKANSK F OTBOLLFÖRBUNDET En mall till SAFF´s medlemsföreningar. För eventuella presentationer av föreningen

2 UNGDOMSSTYRELSEN Bidrag till administration och projekt Vi fördelar bidrag till:barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer. internationellt ungdomssamarbete. projekt som handlar om: arbete och utbildning, demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism. Bidrag till basverksamhet och projekt Ungdomsstyrelsens bidrag kan sökas för projekt och till organisationers basverksamhet. Våra bidrag kan gå till ideella organisationer och stiftelser som till exempel arbetar för jämställdhet och mot diskriminering, anställer en engagemangsguide eller sänder iväg eller tar emot en volontär. Alla våra bidrag fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar. EU-kommissionen bestämmer villkoren för bidragen som finansieras med hjälp av EU. Sök bidrag för att driva organisation! Våra organisationsbidrag går till ordinarie verksamhet. De kan till exempel gå till aktiviteter, lokaler eller administration. Etniska organisationer, hbtq-organisationer och organisationer som arbetar för att kvinnor ska engagera och organisera sig kan ansöka om organisationsbidrag. Nu går det inte att söka bidrag för att driva organisation Sök bidrag för projekt! Ett projekt drivs under en begränsad tid och skiljer sig i regel från organisationens vardagliga verksamhet. Nu går det att söka bidrag för projekt i Sverige och utomlands. Visa Aktuella bidrag för projekt i Sverige:

3 SKANDIA Vår idé Idéer för Livet stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla. Vi strävar efter att med vårt förebyggande arbete bidra till att skapa ett tryggt och kärleksfullt samhälle även för framtida generationer. Skandia startade Idéer för Livet redan 1987 som en motreaktion mot gatuvåldet som kulminerade i ungdoms- kravallerna i Kungsträdgården. Idéer för Livet var först tänkt att vara ett tillfälligt projekt, men mottogs så positivt att Skandia grundade stiftelsen Idéer för Livet. Verksamheten blev snabbt allt populärare. För att stiftelsen skulle kunna dela ut ännu fler stipendier startade Skandia även sparfonden Idéer för livet. Två procent av fondens värde går fortfarande oavkortat till stiftelsen Idéer för Livet. Dessutom stödjer Skandia stiftelsen genom att finansiera marknadsföring och administration. Skandia erbjuder även alla sina medarbetare att på arbetstid engagera sig som ambassadör för Idéer för Livet.

4 BÅNGS STIFTELSE Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Verksamheten regleras av stiftelsens stadgar och grundarens/donatorns gåvobrev. Bidrag kan sökas av föreningar för sociala ändamål i syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 18 år. Prioriterade verksamheter utifrån stadgarna och styrelsens beslut är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran. Religiös verksamhet eller scout-, idrotts- eller skytteverksamhet kan inte få bidrag. Detta hindrar inte att föreningar med sådan grund kan få bidrag till projekt av social karaktär enligt nämnda prioriteringar. Bidrag kan sökas till läger, kurser, informationskampanjer och liknande. Bidrag ges inte till administration eller inventarier eller annan utrustning och inte heller till verksamhet som det åligger stat, landsting eller kommun att tillgodose. Ansökningar Ansökningar om bidrag kan ske en gång per år och sista dag för inlämnande av ansökan är 15 februari. Efter beredning fattar styrelsen beslut om bidrag som utbetalas den 31 maj respektive år.

5 Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap, glädje, ENGAGEMANG, rolig, engagemang, hård, rättviss, spänning, fart, styrka, disciplin, entusiasm, mod, stolthet, tuffhet, INTENSITET, passion, kamratskap, kamratskap, kamp, team, disciplin, bred sport, laganda, strategi, fart, tät, spänning, intensitet, laganda, fysiskt, organisation, gemenskap, engagemang, respekt, stolthet, tillhörighet, kämparglöd, lagidrott, taktiskt, fysiskt, action, lagkänsla, roligt, utveckling, glädje, lagarbete,, tuff sport, ödmjukhet, KAMRATSKAP, disciplin, sammanhållning, träning, lagsport, fysiskt, en sport för alla, publiksport, spännande, disciplin, respekt, spelglädje, kamratskap, disciplin, integration, personlighetsutvecklande, styrka, kondition, orädd, FRAMTID, internationell, globalisering, disciplin, kamratskap, spänning, kamp, tufft sport, spännande, gemenskap, roligt, intressant, på uppgång, hårt jobb, fostran, disciplin, kamratskap, laganda, gemenskap, vänner, en sport för alla, gemenskap, häftigt, tuff kontaktsport, PASSIONERAT, gemenskap, glädje, vilja, laget, självuppoffring, personlig utveckling, styrka, strategi, VILJA, glädje, kamp, fostrande, hjälpande, ungdomsutvecklande, bygga, självförtroende, LIVET.

6 M EAN M ACHINES S TOCKHOLM Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap, glädje, ENGAGEMANG, rolig, engagemang, hård, rättviss, spänning, fart, styrka, disciplin, entusiasm, mod, stolthet, tuffhet, INTENSITET, passion, kamratskap, kamratskap, kamp, team, disciplin, bred sport, laganda, strategi, fart, tät, spänning, intensitet, laganda, fysiskt, organisation, gemenskap, engagemang, respekt, stolthet, tillhörighet, kämparglöd, lagidrott, taktiskt, fysiskt, action, lagkänsla, roligt, utveckling, glädje, lagarbete,, tuff sport, ödmjukhet, KAMRATSKAP, disciplin, sammanhållning, träning, lagsport, fysiskt, en sport för alla, publiksport, spännande, disciplin, respekt, spelglädje, kamratskap, disciplin, integration, personlighetsutvecklande, styrka, kondition, orädd, FRAMTID, internationell, globalisering, disciplin, kamratskap, spänning, kamp, tufft sport, spännande, gemenskap, roligt, intressant, på uppgång, hårt jobb, fostran, disciplin, kamratskap, laganda, gemenskap, vänner, en sport för alla, gemenskap, häftigt, tuff kontaktsport, PASSIONERAT, gemenskap, glädje, vilja, laget, självuppoffring, personlig utveckling, styrka, strategi, VILJA, glädje, kamp, fostrande, hjälpande, ungdomsutvecklande, bygga, självförtroende, LIVET.


Ladda ner ppt "S VENSKA A MERIKANSK F OTBOLLFÖRBUNDET En mall till SAFF´s medlemsföreningar. För eventuella presentationer av föreningen."

Liknande presentationer


Google-annonser