Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alpint skidting 130601 Välkommen till:. Alpint skidting 130601 10:20Start och summering av vintern som gått (Ulf) 10:30Info om Värmlands Alpina (Ulf)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alpint skidting 130601 Välkommen till:. Alpint skidting 130601 10:20Start och summering av vintern som gått (Ulf) 10:30Info om Värmlands Alpina (Ulf)"— Presentationens avskrift:

1 Alpint skidting 130601 Välkommen till:

2 Alpint skidting 130601 10:20Start och summering av vintern som gått (Ulf) 10:30Info om Värmlands Alpina (Ulf) 10:40Tankar om tränarträff, marknadsföring, rekrytering m.m. (Matti) 11:00Utvärdering av träningsverksamheten 12/13 (Matti, Gunnar,Nette) 11:20Presentation och diskussion träning 13/14 (Nette, Matti, Gunnar) 11:40Bensträckare 11:50Info om SISU, idrottslyftet m.m. (Malin Elfman) 12:20Planering tävlingsprogram 2014 (Janne) 13:00Lunch 13:40Information om SkiCross av Erik Iljans, Nationell chef SX 14:00Summering av dagen/övrigt (Ulf) 14:30Avslut

3 Från ERFA 2006: ”Klarar vi inte rekryteringen efter denna vinter med backarna fulla av skid-barn, då klarar vi det aldrig…” Från ERFA 2007: ”Det kom ingen snö, och inga barn…” Efter 2009: ” Snön kom, och även ungarna!!! Var vi beredda??? Efter 2010: ” Århundradets vinter kom, och även ungarna!!!” Vi var beredda!!! Hur förvaltar vi detta och hur är beredskapen om vintern blir dålig? Efter 2011: ” Ännu en kanonvinter! Massor av tävlingsungdomar!!” Hur har vi det med ledarförsörjningen? Utbildning? Efter 2012: ” Bakslaget kom! Vintern kortare än normalt” Klarade vi att hålla intresset? Vissa, vissa inte… Vad gör vi för att möta fler ”normala vintrar”? Samverkan??? Efter 2013: ”Finfin vinter med åkning fem månader” Full verksamhet, flera lite vilande klubbar är i gång för fullt. Hur gick det till? Var det bara vädret eller..? Utveckling

4 Idrottsliga framgångar, flera åkare i landslag i Alpint, Speedski och SX. Nya värmlänningar på skidgymnasier Anläggningarna igång tidigt Massor av ungar, fortfarande. Nya? Läger genomförda från september (maj) Tävlingsprogrammet nästan genomfört YJSM i Sunne/TSG/Värmlands Alpina Upp till 200 anmälda på LVC-tävlingar. Värmlandsträning i SkiSunne Alpint skidting 130601

5 Deltagare LVC/USM-kval

6

7

8

9 Antal födda i Värmland

10 Vad gör Värmlands Alpina??? Det som klubbarna väljer att göra gemensamt – Träning – Utbildning – Materielpool – Värmlandsträning i Sunne – Träningssamverkan – Tävlingsarrangemang – Projekt + massor av administration… Vilka är Värmlands Alpina? Alla bidrar?! Vilka jobbar i Värmlands Alpina? AK, tränare… Alpint skidting 130601

11 Hur tänker vi kring inriktning? Klubben: ”Allt till alla”. Basen i all ungdomsverksamhet Distriktet: ”Hjälp till alla (!) som verkligen vill” Region: ”Hjälp till de som kommit längre” Skidgymnasium: ”Allt för de som kommit längre” Landslag: ”Allt till de bästa” Klubbens/distriktets roll för de som är över 17 men inte är på skidgymnasium eller landslag??? Alpint skidting 130601

12 Vad innebär detta för Värmlands alpina? ” Vi arbetar mot elit men inte med elit” Alpint skidting 130601

13 Den aktive: Genom träningsdisciplin, efter egna förutsättningar, visa seriös vilja att utvecklas inom den alpina idrotten och ta ansvar för sin tekniska och fysiska utveckling. Prioritera ett gott studiearbete i samspel med skola, föräldrar och tränare/ledare Ta avstånd från eget och kamraters användande av tobak, alkohol och droger. Ta avstånd från våld, mobbing och rasism. Se sig själv som en viktig del i ett samspel mellan kamrater, vuxna och samhälle där man visar hänsyn, ger stöd och tar ansvar. Värmlands Skidförbund/AK´s ansvar Utbilda, stötta och utveckla ungdomar inom idrotten men också som sociala individer Skapa förutsättningar för skolarbete till exempel genom att bereda tid och stöd för skolarbete i samband med lägerverksamhet. Ge alla deltagare samma möjlighet till utveckling, oavsett förutsättningar och utvecklings-/mognadsnivå Bidra till att förmedla sunda värderingar och visa gott föredöme. Målsmans ansvar Stärka och stötta ungdomar och verksamhet genom att delta och agera som vuxna förebilder Stötta och hjälpa verksamhet och deltagare så att alla på samma villkor, får möjlighet till utveckling, såväl idrottsligt som socialt. Delta i och stödja prioriteringen mellan skola, socialt liv och idrottslig utveckling Bidra till att förmedla sunda värderingar och visa gott föredöme. Alpint skidting 130601 Våra värderingar:

14 Info inför 2013/14 Nationellt: - Nytt tävlingssystem genomfört i vinter - Regler under utarbetande kring barntävlande - Nya regler för finaler U12, U14, U16 - Utrustningsregler för ungdom 2014/15 Distrikt: - U12 har testats i distriktsregi - Samarbete med BohuslänDal fortsätter - Ski Sunne alpin idrottsplats. Fortsättning - Arbetsgrupper för tävling, träning m.m. - Tävlingsmomentet för U10 och yngre…

15 Träningsverksamheten Nette Raij, Gunnar Bergstedt, Mattias Aronsson

16 Alpint skidting 130601 Tävling Jan Magnusson

17 Alpint skidting 130601 Övrigt?

18 Nu kör vi så det ryker! Det blir vinter i år igen…


Ladda ner ppt "Alpint skidting 130601 Välkommen till:. Alpint skidting 130601 10:20Start och summering av vintern som gått (Ulf) 10:30Info om Värmlands Alpina (Ulf)"

Liknande presentationer


Google-annonser