Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsmöte söndag 10 januari 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsmöte söndag 10 januari 2010"— Presentationens avskrift:

1 Medlemsmöte söndag 10 januari 2010
Agenda: 1. Föreningens målsättningar 2. Ny organisation av klubbstyrelse

2 1. Föreningens övergripande målsättning enligt gällande stadgar är:
Generell definition för ”Mål och inriktning för idrott” enligt Beslut av riksidrottsmötet 1977. Samt… §1 Ändamål Föreningen skall bedriva följande idrotter: Fotboll, Friidrott, Gymnastik och Motion. Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enighet med ”Idrottens mål och inriktning” enligt ovan, samt ha särskild målsättning att: Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott

3 Föreningens nya övergripande målsättning:
Bollebygds IF skall tillhandahålla kvalitativ idrott inom Fotboll, Friidrott, Gymnastik och Motion som ett erbjudande till alla kommunens invånare. Bollebygds IF skall också alltid vara öppen för möjlighet att starta nya sport- och fritidssektioner om önskemål och förutsättningarna för det finns inom Bollebygds kommun.

4 Årets målsättning med herrfotbollen är:
Att vinna div III mellersta Götaland Långsiktig målsättning med herrfotbollen är: Att etablera ett lag i div II

5 För fotbollen I BIF och Bollebygd betyder detta:
Vi tror att vi kan sporra våra ungdomar ytterligare om vi spelar i div II och att intresset för BIF och fotbollen i kommunen ökar. Det betyder också att vi utökar samarbetet med övriga fotbollsklubbar i trakten. Detta ökar våra ungdomars möjligheter att utvecklas inom de befintliga lagen i kommunen.

6 Målsättningar Herr fotbollen & Ungdomsfotbollen Dam/tjejfotbollen
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Herr fotbollen & Ungdomsfotbollen Organisation Div II Etablering Strategier: Fungerande organisation & kansli Ökade sponsorintäkter Fungerande samarbete med kommunen Bättre samarbete mellan u-fotboll & seniorfotboll Dam/tjejfotbollen Friidrotten Gymnastiken

7 Årets målsättning med dam/tjejfotbollen är:
Att ha ett damlag tillsammans med annan förening i Bollebygds kommun? Att aktivt jobba med utvecklingen av tjejfotbollen för att skapa förutsättningar för bra tjejfotboll i Bollebygds kommun. ( måste utarbetas ihop med ledarna och tjejfotbollsorganisationen) Långsiktig målsättning med dam/tjej fotbollen är: Att ha damlag i Bollebygds IF? Vidare utveckla tjejfotbollen i Bollebygdskommun med mål att ha kvalitativ tjejfotboll i kommunen samt ett damlag.

8 Årets målsättning för friidrotten är:
Ej fastställt än. Kommer i verksamhetsplaneringen för 2010 Långsiktig målsättning med friidrotten är: Skall utarbetas och fastställas inom sektionen men … Har varit att tillhandahålla möjligheter för yngre och äldre att utöva friidrott inom Bollebygds kommun. Samarbete startat med Mölndals AIK för att skapa möjlighet för individuell utveckling på högre nivå.

9 Årets målsättning för gymnastiken är:
Kommer i verksamhetsplaneringen för 2010 Långsiktig målsättning med gymnastiken är: Skall utarbetas och fastställas inom sektionen.

10 Eventuella nya sektioner:
Under några år så har det kommit upp önskemål om att återuppväcka innebandy sektion och bordtennis sektion. Förfrågan finns att ta ställning till på nästa styrelsemöte. Finns även rykte om att det finns önskemål för att starta samarbetet med existerande handbollsklubben i Bollebygd och att ha det som en sektion i Bollebygds IF. Men ingen officiell förfrågan har kommit upp till BIF.

11 2. Ny organisation i Bollebygds IF på Styrelsenivå
Varför - ny Styrelseorganisation: Önskemål och förslag från fotbollssektionen och seniorfotbollsgruppen För att underlätta kommunikationen mellan fotbollssektionen och föreningens styrelse För att underlätta styrelse arbete i klubben För att lättare och effektivare arbeta med uppsatta mål Av nuvarande fotbollssektionsstyrelse så är det bara 2 som är kvar nästa år (ej tillfrågade om fortsättning), resten av styrelsemedlemmar avgår. Föreningsstyrelse har senaste åren varit hårt belastade med ”fotbollssektionens frågor” mycket på grund av att det inte funnits representant från fotbollssektionen i föreningens styrelse

12 Ny organisation i Bollebygds IF på Styrelsenivå
HUR - ny Styrelseorganisation: Inte ha fotbollssektionsstyrelse utan ha 1-2 ledamöter i föreningsstyrelsen som representerar olika grupper inom fotbollen. 1-2 representanter från olika grupper inom fotbollen: Herr senior fotboll, pojkfotboll, tjejfotboll och ev. damfotboll Gymnastik och friidrott skall som tidigare ha en representant i föreningens styrelse Starta valberedning med sikte på att tillsätta medlemmar i det nya styrelsen Eventuell anställa ny klubbchef (motion till årsmötet 2010)

13 Föreslagen organisation 2010
Kansli Ungdomsfotboll (pojk & flick) 4 Representanter Damfotboll 1 Representant Klubbchef Klubbchef Gymnastik 1 Representant Kanslist Kanslist Seniorfotboll A & U-lag 2 Representanter Vaktmästare Övrig personal Föreslagen organisation 2010 Klubbchef Friidrott 1 Representant Ideella krafter Ordförande Kassör Sekreterare Supporterklubben

14 Vad tycker ni BIF medlemmar om detta?
Ingen fotbollssektionsstyrelse Ny föreningsstyrelse organisation Mål för pojk- och herr senior fotbollen (föreslagna målet) Mål för tjej- och dam fotbollen (hur skall det se ut) Ställa upp i valberedning Ställa upp i styrelsearbete eller annat i klubben (Sponsring, Klubbträffar, arbetsdagar och andra sociala aktiviteter , utbildningar, fonder, bidrag, SISU samarbete …..)

15 Vilka uppgifter har huvudstyrelsen ansvar för:
Skötsel och underhåll av planer/anläggningar/utrustningar Organisera underhåll av fastigheter Arbetsgivaransvar Kansliet Vaktmästare Sponsring (försäljning, sponsorbladet, möten med sponsorer….) Föreningens ekonomi Föreningsutveckling Framtida placering av klubbens anläggningar Kommunikation med kommun och andra myndigheter Policy och regler inom klubben Organisation av årsmöten Föreningslotteri Kontakt med leverantör av kläder och klubbartiklar Klubbprofil Regler för uthyrningar, användning av planer och lokaler Post och skrivelser Lotter Försäljning av klubbartiklar Sociala aktiviteter i klubben Övriga aktiviteter inom huvudstyrelse Fatta beslut i viktiga föreningsfrågor Se till att vi följer lagar och regler som gäller föreningar Uppdatering av Hemsidan……

16 Uppgifter som en eventuell klubbchef skulle kunna göra:
Uppdatering av Hemsidan Skötsel och underhåll av planer/anläggningar/utrustningar Organisera underhåll av fastigheter Kansliet - arbetsledning Vaktmästarens - arbetsledning Sponsring (försäljning, sponsorbladet, möten med sponsorer….) Ekonomiska och andra frågor runt seniorfotbollen. Kommunikation med kommun och andra myndigheter Policy och regler inom klubben Föreningslotteri Kontakt med leverantör av kläder och klubbartiklar Klubbprofil Regler for uthyrningar, användning av planer och lokaler Post och skrivelser Lotter Försäljning av klubbartiklar Söka medel i fonder och arbeta med andra bidragsformer Förbereda huvudstyrelsens möte Organisera ideella aktiviteter i klubben Organisera sociala aktiviteter i klubben

17 Varför - en klubbchef: Hur - en klubbchef:
Ta hand om organisationen av alla fortlöpande uppgifter Underlätta styrelsearbete genom att bereda alla beslut Vara ”spindel i nätet i alla dagliga och aktuella frågor” Vara arbetsledare för kansliet och vaktmästare/vaktmästarna Aktivt arbeta med att öka klubbens inkomster och minska klubbens utgifter Hur - en klubbchef: Motion till årsmöte Nya styrelsen att undersöka ekonomiska möjligheter för ny klubbchef Anställa klubbchef

18 Sammanfattning av uppgifter för föreningsstyrelse i framtiden:
Fatta beslut i viktiga föreningsfrågor Föreningens ekonomi Föreningsutveckling Framtida placering av klubbens anläggningar Kommunikation med kommun och andra myndigheter Klubbprofil Post och skrivelser Se till att vi följer lagar och regler som gäller föreningar Organisation av årsmöten Övriga aktiviteter inom huvudstyrelse


Ladda ner ppt "Medlemsmöte söndag 10 januari 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser