Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår förening om demokrati och föreningskunskap. Demokrati ”… är den sämsta av styrelseformer, om man undantar alla andra” Winston Churchill.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår förening om demokrati och föreningskunskap. Demokrati ”… är den sämsta av styrelseformer, om man undantar alla andra” Winston Churchill."— Presentationens avskrift:

1 Vår förening om demokrati och föreningskunskap

2 Demokrati ”… är den sämsta av styrelseformer, om man undantar alla andra” Winston Churchill

3 Föreningskunskap Under de senaste decennierna kan man tydligt se hur de grundläggande föreningskunskaperna blivit allt sämre inom idrottsrörelsen. Det som görs är viktigare än varför det görs Kommersiella drivkrafter har satts i förgrunden

4 Vad händer med föreningarna i framtiden om vi får alltmer företagsliknande verksamhet, där medlemmarna deltar som konsumenter av idrott istället för att vara engagerade och ansvarstagande föreningsmedlemmar?

5 Offensivt styrelsearbete.... ”Det är trots allt roligare att bowla tillsammans i en förening än att köpa en timme och bowla själv…” ”Robert Putnam”

6 Innehåll i Vår förening Samverkansformer Medlemsavtalet (stadgarna) En ideell föreningen bildas Grundläggande demokratiska principer Styrelsens roll och ansvar Sektioner och andra… Årsmötet Valberedningen Revisorerna Idrottens organisation Medlemskapets betydelse

7 Olika samverkansformer

8 Stadgarna Ett ”avtal” mellan medlemmarna

9 Hur en ideella förening bildas  Juridisk person  Vad krävs?  Hur många?  I praktiken?  Registrering?  Anslutning?

10 Grundläggande demokratiska principer Likhetsprincipen Majoritetsprincipen

11 Styrelsens roll och ansvar

12 Förvalta Företräda Utveckla Genomföra Levandehålla

13 Styrelsens ansvar Skadeståndsansvar Straffrättsligt ansvar Personligt betalningsansvar

14 Sektioner och andra underliggande organ

15 Årsmötet före, under och efter Förberedelser Revisorer Valberedning Genomförande Åtgärder efter

16 Idrottens organisation RF SF IF DF SDF SISU SOK SISU-D IOC EOC ISF ESF

17 Medlemskapets betydelse Medlemskapet i demokratiska idrottsorganisationer kan sägas utgöra den organiserade idrottens styrka mot de oftast kommersiella krafter som vill utnyttja de mervärden idrotten ger. Christer Pallin


Ladda ner ppt "Vår förening om demokrati och föreningskunskap. Demokrati ”… är den sämsta av styrelseformer, om man undantar alla andra” Winston Churchill."

Liknande presentationer


Google-annonser