Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår förening om demokrati och föreningskunskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår förening om demokrati och föreningskunskap"— Presentationens avskrift:

1 Vår förening om demokrati och föreningskunskap
Offensivt styrelsearbete ingår i idrottens och SISU Idrottsutbildarnas koncept Idrottens föreningslära (IFL). Under den rubriken har vi valt att samla allt som har att göra med föreningskunskap och föreningsutveckling – och allt som ryms där emellan! Syftet med Idrottens föreningslära är att genom kunskap bidra till att skapa bättre förutsättningar i idrottsföreningar som vill utveckla både sin organisation och sin verksamhet. Vi har valt att dela in Idrottens föreningslära i tre steg: IFL – grund introducerar, informerar och inspirerar i grunderna inom föreningsläran. IFL – fortsättning ger styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap så att de ska kunna leva upp till sina respektive uppdrag. IFL – fördjupning ger både förtroendevalda och anställda organisationsledare fördjupade kunskaper i olika teman som är kopplade till föreningsläran. Mer om Idrottens föreningslära finns på 1

2 Demokrati ”… är den sämsta av styrelseformer, om man undantar alla andra” Winston Churchill

3 Föreningskunskap Under de senaste decennierna kan man tydligt se hur de grundläggande föreningskunskaperna blivit allt sämre inom idrottsrörelsen. Det som görs är viktigare än varför det görs Kommersiella drivkrafter har satts i förgrunden

4 Vad händer med föreningarna i framtiden om vi får alltmer företagsliknande verksamhet, där medlemmarna deltar som konsumenter av idrott istället för att vara engagerade och ansvarstagande föreningsmedlemmar?

5 Offensivt styrelsearbete ....
”Det är trots allt roligare att bowla tillsammans i en förening än att köpa en timme och bowla själv…” ”Robert Putnam”

6 Innehåll i Vår förening
Samverkansformer Medlemsavtalet (stadgarna) En ideell föreningen bildas Grundläggande demokratiska principer Styrelsens roll och ansvar Sektioner och andra… Årsmötet Valberedningen Revisorerna Idrottens organisation Medlemskapets betydelse

7 Olika samverkansformer

8 Stadgarna Ett ”avtal” mellan medlemmarna

9 Hur en ideella förening bildas
Juridisk person Vad krävs? Hur många? I praktiken? Registrering? Anslutning?

10 Grundläggande demokratiska principer
Majoritetsprincipen Likhetsprincipen

11 Styrelsens roll och ansvar

12 Styrelsens roll och ansvar
Förvalta Utveckla Företräda Genomföra Levandehålla

13 Styrelsens ansvar Skadeståndsansvar Straffrättsligt ansvar
Personligt betalningsansvar

14 Sektioner och andra underliggande organ

15 Årsmötet före, under och efter
Förberedelser Revisorer Valberedning Genomförande Åtgärder efter

16 Idrottens organisation
RF SF IF DF SDF SISU SOK SISU-D IOC EOC ISF ESF

17 Medlemskapets betydelse
Medlemskapet i demokratiska idrottsorganisationer kan sägas utgöra den organiserade idrottens styrka mot de oftast kommersiella krafter som vill utnyttja de mervärden idrotten ger. Christer Pallin


Ladda ner ppt "Vår förening om demokrati och föreningskunskap"

Liknande presentationer


Google-annonser