Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betyg och bedömning Information till föräldrar Madenskolan Hösten 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betyg och bedömning Information till föräldrar Madenskolan Hösten 2014."— Presentationens avskrift:

1 Betyg och bedömning Information till föräldrar Madenskolan Hösten 2014

2 Varför är vi här? 0 Informera om skolans kunskapssyn 0 Förklara betygssystemet 0 Informera om hur och vad vi bedömer 0 Få en förståelse för hur vi tillsammans kan utveckla elevernas förmågor

3 Skolans kunskapssyn Förstå och använda - inte bara veta 0 Beskriva orsaker och konsekvenser 0 Föreslå lösningar 0 Förklara och påvisa samband 0 Uttrycka egna åsikter och framföra och bemöta argument 0 Kritiskt granska information

4 Då Nu Betygssystemet

5

6 Formativ och Summativ bedömning

7 Motivation

8 Exempel från kunskapskravet i samhällskunskap ECA Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

9 Värdeorden ECA Grundläggande kunskaper Goda kunskaperMycket goda kunskaper Enkla resonemangUtvecklade resonemang Välutvecklade resonemang Bidrar till att utveckla idéer Utvecklar idéerUtvecklar idéer och söker själv upp inspiration

10 Förmågor som finns med i alla skolämnen och från förskolan till gymnasiet! 0 Analysförmåga 0 Kommunikativ förmåga 0 Begreppslig förmåga 0 Metakognitiv förmåga 0 Förmåga att hantera information

11 Föräldrarnas roll 0 Skolan har det pedagogiska ansvaret, men om skola och hem samarbetar når fler bättre resultat. Du är viktig! 0 Föräldrar förutsätts vara delaktiga i barnens skolgång enligt Lgr-11 0 Fråga – Vad har du lärt dig idag? 0 Tänk högt i vardagen tillsammans med ditt barn!

12 Elevernas roll Skolans mål är att varje elev 0 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 0 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna Lgr 11, kap 2.7 sid. 18

13 Hur bedömer vi och vilka hjälpmedel finns? 0 Redovisningar i form av prov, film, teater, bilder, diskussioner, konstruktion, laboration, gestaltning, digitala presentationer 0 Bedömning under hela arbetsprocessen 0 Digitala verktyg 0 Skolverkets diagnosmaterial, eng, ma, no, sv

14 Avslutning Vi hoppas att vi kunnat förklara: o att faktakunskaper är viktiga, men man måste kunna använda och visa sina kunskaper o det nya betygssystemet o hur och vad vi bedömer o att alla behövs för att våra elever ska lyckas!

15 Förväntningar Förvänta dig det bästa av en sådan som mig det ger mig kraft och vilja att visa det för dig. Vi vet ju båda vad jag inte kan så bra så ge mig en tro på att jag är nåt att ha. Det finns en styrka att bygga på även hos mig. Ta dig tid att titta så ska jag visa dig. Då kan du och jag upptäcka vem jag också är och till och med en sån som jag dolda talanger bär. Till slut kanske vi glömmer allt jag inte kan så att min dåliga självbild fick vingar och försvann men om det bara är mina svaga sidor du ser och förväntar dig kommer inte jag att orka resa mig. Se på mig. Tro på mig. Marlene Tengblad


Ladda ner ppt "Betyg och bedömning Information till föräldrar Madenskolan Hösten 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser