Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 1 Uppdatering av utbildningsstrategin för Egentliga Finland 21.5.2012 Carola Bryggman 21.5.2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 1 Uppdatering av utbildningsstrategin för Egentliga Finland 21.5.2012 Carola Bryggman 21.5.2012."— Presentationens avskrift:

1 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 1 Uppdatering av utbildningsstrategin för Egentliga Finland 21.5.2012 Carola Bryggman 21.5.2012

2 Carola Bryggman21.5.2012 HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009 – 2015 Godkänd av landskapets utbildningssektion 4.6.2009 och av landskapets samarbetsgrupp 22.6.2009 Omfattar alla utbildningsnivåer och båda språkgrupperna 2

3 Carola Bryggman21.5.2012 Bakgrund • På initiativ av utbildningssektionen, som ledde arbetet • Länsstyrelsen ansvarade för genomförandet • Finansiering via landskapsförbunden och regionkommunerna samt länsstyrelsens arbetsinsatser 3

4 Carola Bryggman21.5.2012 Bakgrundsmaterial • Tidigare gjorda utredningar, bl.a. AITO-programmen, nationella linjedragningar och AKKU-gruppens rapporter • Förfrågan till studerande samt till utbildningsenheterna • Intervjuer med representanter från arbetslivet • Seminarier, arbetsmöten • Öppen process via webbsidor, blogg, promemorior mm. • Utlåtanden 4

5 Carola Bryggman21.5.2012 Vision 2015 Hållbar konkurrenskraft och aktivt kunnande för alla Landskapets träffsäkra vuxenutbildning tryggar både arbetslivets och invånarnas kompetens genom att arbeta i närverk, förutse förändringar och genom att vara en betydande reaktionskänslig påverkare också på nationell nivå. 5

6 Carola Bryggman6 1.Klustervisa utvecklingsforum skapas 2.Näringslivsbaserade utbildningsmodeller utarbetas 3.Livslångt lärande förstärks i högskolorna 4.Välfärden i landskapet ökas genom utbildning och fortbildning 5.En sökmotor för Egentliga Finlands vuxenutbildning grundas 6.Den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna fortsätter och nya modeller för rekrytering av studerande utvecklas 7.Utbildningsprogram för personer med främmande språk utvecklas 8.Antalet deltagare i utbildning ökar 9.Utbudet av och tillgången till svenskspråkig vuxenutbildning tryggas 21.5.2012 Åtgärdsförslagen

7 Carola Bryggman7 10. Lärarnas arbetslivskunnande stärks 11. Lärarnas möjligheter till fortbildning utökas 12. Identifiering och erkännande av kunnande förbättras 13. Vuxenutbildningsindikatorer tas i bruk 14. Läroavtalsutbildningen utvecklas 15. Regelbundna möten inom fritt bildningsarbete ordnas 16. Resurserna för vuxenutbildningen tryggas 17. Anordnarnätet inom vuxenutbildningen utvecklas 18. Utbildningssektionens verksamhet stärks 21.5.2012 Åtgärdsförslagen

8 Carola Bryggman8 -Strategin utvärderas och uppdateras till år 2012, utbildningssektionen -ESF-projektet ”Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen” operativa ansvaret, projektchef Pirkko Kuhmonen -Planen för arbetet godkänd 7.2.2012 -Målet för strategiarbetet är att peka på och starta upp nya åtgärder att samarbeta kring, strategin ska inte ge de färdiga svaren -11 temagrupper, kontakten till övriga grupper -Temagruppens uppgift: -Utvärdering av tidigare åtgärdsförslag, var står vi idag? -Utgå ifrån det utvecklingsarbete som pågår -Beskrivning av verksamhetsmiljön, viktigaste åtgärdsförslagen, vem ansvarar, tidtabell -Temagruppen bestämmer omfattningen av sitt arbete 21.5.2012 Uppdateringen till en utbildningsstrategi

9 Carola Bryggman9 -Gruppledarna redogör för arbetet 23.5 och 21.11.2012, slutliga formuleringar på utbildningssektionens utvecklingsseminarium 11.12.2012. -Egentliga Finlands utbildningsstrategi publiceras i början av år 2013 Vision 2015 KESTÄVÄÄ KILPAILUKYKYÄ JA AKTIIVISTA OSAAMISTA JOKAISELLE Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkoistoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii valtakunnallisesti merkittävänä reagointiherkkänä vaikuttajana. Webbplats: www.koulutustajayhteistyota.com 21.5.2012 Uppdateringen till en utbildningsstrategi

10 Carola Bryggman10 -Inleda med en SWOT-analys av verksamhetsmiljön, svenska särdrag och behov -Mötestidtabell och plats: -15.6 kl 9 – 12, CLL -28.8 kl 9 – 12, Åbo yrkesinstitut -11.9 kl 9 – 12, CLL -10.10 kl 9 – 12 -13.11 kl 9 - 12 21.5.2012 Uppdateringen till en utbildningsstrategi


Ladda ner ppt "Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 1 Uppdatering av utbildningsstrategin för Egentliga Finland 21.5.2012 Carola Bryggman 21.5.2012."

Liknande presentationer


Google-annonser