Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programutvärderingen Socialfonden Effekter och effektivitet 2007-2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programutvärderingen Socialfonden Effekter och effektivitet 2007-2013."— Presentationens avskrift:

1 Programutvärderingen Socialfonden Effekter och effektivitet 2007-2013

2 Utvärderingen Effektivitetsanalys •Fokus på programmets genomförande, design och effekter på organisations- och systemnivå Effektanalys •Fokus på effekter på individnivå för PO1 och PO2 Två utvärderingar tidigare under programperioden •Fokus relevans och konsistens, dvs om organisationen är relevant att genomföra programmet. (Utvärderingen gemensamt med Regionalfonden på TVV) •Fokus hur programmet har hanterat jämställdhet och tillgänglighet. Samtliga rapporter finns på vår hemsida

3 Prestationer •Den finansiella implementeringen ligger nära 100 procent •Socialfonden har långt fler deltagare än planerat i princip samtliga målgrupper •En majoritet av de beviljade projekten är nöjda med Svenska ESF-rådet

4 Träffbilden för programmet varierar mellan programområdena •Programområde 1 – Deltagarna generellt från väl etablerade delar av den svenska arbetsmarknaden. Högre utbildningsnivå och lönenivå än genomsnittet •Programområde 2 – Deltagarna generellt sett lägre utbildningsnivå än övriga arbetslösa. Många har försörjningsstöd och stor del kommer från länder utanför Europa. Negativ selektion har förekommit Skillnaden är inte resultatet av en aktiv programstyrning Prestationer

5 Socialfondens effekter •Effekter på individnivå har studerats med hjälp av så kallade tvillinganalyser. •Positiva effekter på deltagarnivå för PO1: –Löneutvecklingen för deltagare i PO1 är mer positiv än för icke deltagare. –Sannolikheten att en deltagare har bytt yrke ett år efter deltagande är högre än för kontrollgruppen •Analysen utgår från 10 000 deltagare i genomförandeprojekt 2008-2010 i PO1

6 Socialfondens effekter •PO2 skapar ett värde för deltagare i termer av att föra dem närmare arbetsmarknaden •22 procent av deltagarna kommer i arbete •Tvillinganalysen visar på svagt positiva effekter på deltagarnivå för PO2 jämfört med ordinarie insatser för kontrollgrupp, men effekten avtar över tid •Det sker en negativ selektion – kutym att AF hänvisar ”svåra” kandidater till ESF-projekt

7 Socialfondens effekter Mindre tydliga effekter på organisations- och strukturnivå •Absorbering snarare än implementering, även om implementering förekommer •Fonden har i liten utsträckning bidragit till att effektivisera deltagande organisationer •Kunskapsspridning, snarare än strukturpåverkan De horisontella kriterierna och programkriterierna: … har präglat genomförandet av Socialfondens projekt, … men de ges sällan en strategisk roll i projekten

8 Viktig slutsats gällande resultaten som förklaras med programkonstruktionen Socialfonden bygger på två grundläggande antaganden •rationellt beslutsfattande och att goda projekt ska bidra till bestående resultat •att en specifik nytta på aggregerad nivå kan skapas genom att aktörer lokalt får finansiering för att möta lokala problem …men goda projekt leder inte automatiskt till bestående resultat …och lokala prioriteringar summerar inte automatiskt till programmets målsättningar


Ladda ner ppt "Programutvärderingen Socialfonden Effekter och effektivitet 2007-2013."

Liknande presentationer


Google-annonser