Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovation för tillväxt: Sept – Sept. 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovation för tillväxt: Sept – Sept. 2011"— Presentationens avskrift:

1 Innovation för tillväxt: Sept. 2009 – Sept. 2011
”På upploppet men långt ifrån i mål”

2 Utmaningen för Sverige
De nya jobben kommer i små- och medelstora tillväxtföretag, men: 94 % är mikroföretag 30 % vill inte växa Leds av världens äldsta företagare Beroendet av storföretag: 60 största står för 56 % av förädlingsvärdet 100 största står för 80 % av exporten Medianstarten för svenska storföretag är 1916 Källa: Företagarna

3 Innovationsstrategier i andra länder - framgångsfaktorer
Ledarskap Vision och mål Utvärdering Bred uppsättning initiativ Prioriterade sektorer Samarbete och samförstånd Public/private partnership Innovation för tillväxt studerar framgångsfaktorer i omvärlden. Vi har besökt flera länder bl a Finland och Israel. De länder som utvecklat och implementerat en nationell innovationsstrategi karaktäriseras av …..

4 Projektet Innovation för tillväxt
Vi behöver en kraftsamling – en nationell innovationsstrategi där vi går från ord till handling.

5 Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel
En ny vara eller tjänst Produkt- innovation Mobiltelefon En ny process för att producera en vara eller tjänst Process- innovation Internetbank En ny form för industriell organisering Organisatorisk innovation Lean Management En ny marknad eller sätt att nå nya marknader Affärsmodell- innovation Innovation är då kunskap omätts i nya värden. Innovation är grunden för all utveckling och FÖRNYELSE. Det är viktigt att inse att innovationer alls icke bara handlar om nya prylar – alltså en ny vara. Det kan också vara nya tjänster, nya produktionsprocesser, nya organisationsformer, ett sätt att nå nya marknader eller bygga nya kompetenser. Poängen är att vi talar om FÖRÄNDRING. Om nytt som slår ut gammalt. ”Creative destruction”, som Schumpeter sade. Spotify Nya kompetenser, resurser eller material Input- innovation Maxfas - Material som ersätter guld

6 Styrgruppen: från ord till handling
Marcus Wallenberg Björn O. Nilsson Melker Schörling Kristina Alsér Charlotte Brogren Annika Lundius Lars Backsell Christina Lugnet Stefan Löfven Johan Hernmarck Göran Sandberg Anders Ekblom Pontus Braunerhjelm

7 Vision Vi skapar Sveriges framtida välstånd med kunskapsintensiva företag och jobb. Ständig förnyelse och innovation gör Sverige till världens mest attraktiva land att bo och verka i. Styrgruppen, bestående av företrädare för; näringsliv, forskning, myndigheter och organisationer, vill utveckla en vision för Sverige. För att möjliggöra ett nationellt politiskt ledarskap med långsiktiga engagemang och målsättningar. Där innovationskraften ligger till grund för framtidens företag och arbetsliv och bidrar till att Sverige blir ett land som attraherar kompetens söker en innovativ miljö för utveckling.

8 Sverige – världens bästa innovationsmiljö
Mål för projektet Innovation för tillväxt Kunskapsbaserade företag ska växa. Sveriges regering tar beslut om en nationell innovationsstrategi – en ”Innovationsplan Sverige”. Politiker, näringsliv och myndigheter genomför konkreta åtgärder under projektets gång. Ökad kunskap om varför innovation är viktigt En stärkt positiv attityd till innovation Vi tror att det är kunskapsbaserade och innovativa företag som är Sveriges framtid på en global marknad. I dessa företag utvecklas produktivitet och skapas nya kunskapsintensiva jobb som utvecklar en internationell konkurrenskraft för Sverige Sverige behöver besluta om en långsiktig nationell innovationsstrategi - regeringsförklaringen i januari Beslutsfattare måste genomföra konkreta åtgärder för att stimulera innovationsutveckling och undanröja innovationshinder Löpande stärka den positiva attityd som idag finns kring innovation, men även konkritisera vad innovation innebär och möjliggör dvs öka kunskapen om innovation

9 Arbetsflöde - Innovation för tillväxt
Regionala dialoger Förslag via beslut i styrgruppen Arbetsgrupper Nationell dialog Vetenskapliga rådet Innovation för tillväxt är inte ett projekt utan en process. Där vi börjar ett utvecklingsarbete för innovation som måste fortsätta drivas av regeringen, långsiktigt Vi driver inom Innovation för tillväxt ett antal delprocesser: I regional och nationell dialog sker mycket kunskapsöverföring till politiker, beslutsfattare regionalt och nationellt. Där vi även engagerar regionerna att utveckla sin regionala innovationskraft Vi verkar med kunskapsöverföring och för ett ökat engagemang genom media och genom seminarier Arbetsgrupper tar fram konkreta förslag för att undanröja innovationshinder och stimulera till innovation

10 Arbetsgrupper & aktiviteter
Skatter IPR Ledarskap Design UoH International- isering Kompetent kapital Process/entreprenör: kapital personal ledarskap Marknad kund användare Idé för värdeskapande Effektiva myndigheter Innovations- upphandling Kompetens- försörjning FoU i SMF Kunskap FoU Utbildning Expertskatt Prioritering

11 Innovationsplan Sverige – processen
Vi skapar gemensamt underlag för en svensk innovationsstrategi: Arbetsgrupper presenterar konkreta förslag Diskussioner med innovativa regioner i Sverige Möten med riksdagspolitiker, departement och näringsliv

12 Innovation för tillväxt – status maj 2011
Måluppfyllelse - Innovation för tillväxt Regeringen beslutat om en nationell innovationsstrategi Nationell innovationsstrategi: departementsöverskridande arbetsgrupp, långsiktighet Regeringsdiskussioner om långsiktighet och finansiering av kärnverksamheter framför kortsiktighet och projektifiering Politiker och myndigheter genomför flera förslag från arbetsgrupper, anammar processer och nätverk för att förankra en svensk innovationsstrategi regionalt och nationellt Innovationsupphandling: en delegation sätts upp och drivs av VINNOVA och SKL Expertskatten: Anders Borg har uttalat sig om att expertskatten ska förenklas och leda till en dubblering av experter som utnyttjar expertskatten. Kompetent kapital: Riskkapitalavdrag ska införas (dock hur mycket är oklart) Effektiva Myndigheter: Atterfall bjuder in till GD:ar till möte om incitament och arbetssätt FoU i SMF: TVV finansierar test av innovationscheckar med Uppsala Universitet Skatter: Utvärdering av företagsbeskattning m.m. 10 regioner genomfört; funktionsanalys, regional innovationsstrategi, ledningsstruktur Attityder – engagemanget för innovation i Sverige – bra mediabevakning Kunskapen generellt god med ökande insikt om betydelsen och vad som måste göras Insikt om betydelsen av innovation finns i näringsliv, politik, myndigheter IVA en naturlig kunskapskälla och mötesplats (fysiskt & digitalt) kring innovation

13 Tyck till! Hur kan du bidra?
eller


Ladda ner ppt "Innovation för tillväxt: Sept – Sept. 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser