Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovation för tillväxt: Sept. 2009 – Sept. 2011 ”På upploppet men långt ifrån i mål”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovation för tillväxt: Sept. 2009 – Sept. 2011 ”På upploppet men långt ifrån i mål”"— Presentationens avskrift:

1 Innovation för tillväxt: Sept. 2009 – Sept. 2011 ”På upploppet men långt ifrån i mål”

2 Utmaningen för Sverige De nya jobben kommer i 800 000 små- och medelstora tillväxtföretag, men: –94 % är mikroföretag –30 % vill inte växa –Leds av världens äldsta företagare Beroendet av storföretag: –60 största står för 56 % av förädlingsvärdet –100 största står för 80 % av exporten –Medianstarten för svenska storföretag är 1916 Källa: Företagarna

3 Innovationsstrategier i andra länder - framgångsfaktorer Ledarskap Vision och mål Utvärdering Bred uppsättning initiativ Prioriterade sektorer Samarbete och samförstånd Public/private partnership

4 Projektet Innovation för tillväxt Vi behöver en kraftsamling – en nationell innovationsstrategi där vi går från ord till handling.

5 Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny marknad eller sätt att nå nya marknader En ny form för industriell organisering Organisatorisk innovation Organisatorisk innovation Nya kompetenser, resurser eller material Lean Management Affärsmodell- innovation Affärsmodell- innovation Spotify Process- innovation Process- innovation Internetbank Produkt- innovation Produkt- innovation Mobiltelefon Input- innovation Input- innovation Maxfas - Material som ersätter guld

6 Styrgruppen: från ord till handling Melker Schörling Marcus Wallenberg Kristina Alsér Annika Lundius Lars Backsell Anders Ekblom Charlotte Brogren Johan Hernmarck Christina Lugnet Stefan Löfven Björn O. Nilsson Göran Sandberg www.iva.se/innovation Pontus Braunerhjelm

7 Vision Vi skapar Sveriges framtida välstånd med kunskapsintensiva företag och jobb. Ständig förnyelse och innovation gör Sverige till världens mest attraktiva land att bo och verka i.

8 Mål för projektet Innovation för tillväxt Kunskapsbaserade företag ska växa. Sveriges regering tar beslut om en nationell innovationsstrategi – en ”Innovationsplan Sverige”. Politiker, näringsliv och myndigheter genomför konkreta åtgärder under projektets gång. Ökad kunskap om varför innovation är viktigt En stärkt positiv attityd till innovation Sverige – världens bästa innovationsmiljö

9 Arbetsflöde - Innovation för tillväxt Arbetsgrupper Nationell dialog Regionala dialoger Förslag via beslut i styrgruppen Vetenskapliga rådet

10 Arbetsgrupper & aktiviteter Process/entreprenör: - kapital - personal -ledarskap Kunskap - FoU - Utbildning Marknad - kund - användare Idé för värdeskapande Kompetent kapital FoU i SMF Expertskatt Innovations- upphandling Effektiva myndigheter Ledarskap Kompetens- försörjning Design Prioritering Skatter IPR International- isering UoH

11 Innovationsplan Sverige – processen Vi skapar gemensamt underlag för en svensk innovationsstrategi: Arbetsgrupper presenterar konkreta förslag Diskussioner med innovativa regioner i Sverige Möten med riksdagspolitiker, departement och näringsliv

12 Innovation för tillväxt – status maj 2011 Måluppfyllelse - Innovation för tillväxt Regeringen beslutat om en nationell innovationsstrategi Nationell innovationsstrategi: departementsöverskridande arbetsgrupp, långsiktighet Regeringsdiskussioner om långsiktighet och finansiering av kärnverksamheter framför kortsiktighet och projektifiering Politiker och myndigheter genomför flera förslag från arbetsgrupper, anammar processer och nätverk för att förankra en svensk innovationsstrategi regionalt och nationellt Innovationsupphandling: en delegation sätts upp och drivs av VINNOVA och SKL Expertskatten: Anders Borg har uttalat sig om att expertskatten ska förenklas och leda till en dubblering av experter som utnyttjar expertskatten. Kompetent kapital: Riskkapitalavdrag ska införas (dock hur mycket är oklart) Effektiva Myndigheter: Atterfall bjuder in till GD:ar till möte om incitament och arbetssätt FoU i SMF: TVV finansierar test av innovationscheckar med Uppsala Universitet Skatter: Utvärdering av företagsbeskattning m.m. 10 regioner genomfört; funktionsanalys, regional innovationsstrategi, ledningsstruktur Attityder – engagemanget för innovation i Sverige – bra mediabevakning Kunskapen generellt god med ökande insikt om betydelsen och vad som måste göras Insikt om betydelsen av innovation finns i näringsliv, politik, myndigheter IVA en naturlig kunskapskälla och mötesplats (fysiskt & digitalt) kring innovation

13 Hur kan du bidra? Tyck till! www.innovationfortillvaxt.sewww.innovationfortillvaxt.se eller www.iva.se/innovationwww.iva.se/innovation johan.carlstedt@iva.se


Ladda ner ppt "Innovation för tillväxt: Sept. 2009 – Sept. 2011 ”På upploppet men långt ifrån i mål”"

Liknande presentationer


Google-annonser