Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens agenda 8.30 Inledning och överblick över projektet/satsningen 9.00 Genomgång av byggstenarna/verktygen och pågående projekt/piloter (fika 9.30-10)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens agenda 8.30 Inledning och överblick över projektet/satsningen 9.00 Genomgång av byggstenarna/verktygen och pågående projekt/piloter (fika 9.30-10)"— Presentationens avskrift:

1 Dagens agenda 8.30 Inledning och överblick över projektet/satsningen 9.00 Genomgång av byggstenarna/verktygen och pågående projekt/piloter (fika 9.30-10) 11.15 Benchmarking med framgångsrika exportländer – Olof Hjelm, Industriell miljöteknik, Linköpings Universitet 11.45 Lunch 12.45 ”Agenda för kunddriven innovation av avfallslösningar” – förslag till målbild för satsningen 14.15 Hur jobbar vi praktiskt i nätverket? 14.30 Avslutande diskussion

2 Agenda för kunddriven innovation och export av avfallslösningar En agenda för ökad svensk export av produkter och tjänster inom avfallssektorn  Syfte Sverige har en avfallshantering i världsklass, vilket också är internationellt erkänt. Behoven växer i världen. Trots detta är exporten av svensk kunnande och teknik relativt liten. Agendan ska utifrån ett kundbehov visa vad och hur som behöver utvecklas i det svenska exporterbjudandet för att nå ökad exportvolym.  Innehåll Agendan spänner över ett tvärvetenskapligt område knutet till avfall och export, –dels utvecklingsbehov av teknik- och kunskapsområden, –dels utvecklingsbehov av finansieringslösningar och affärs/samverkansmodeller.  Medverkande parter Nätverk med organisationer, både från den offentliga och privata sidan, som arbetar med internationella uppdrag och export, och som tror på samverkan som en framgångsfaktor.

3 Genomgång nätverksträff den 13 mars -Vad är en agenda, varför ska vi ta fram den och vad ska den användas till? -Hur har vi tagit fram vår agenda? -Förslag till agenda -Diskussion

4 Programmet Strategiska Forsknings- och Innovations-agendor  Målet är att utveckla svenska styrkeområden, vända globala utmaningar till möjligheter och bidra till hållbar tillväxt….  …genom prioritering, fokusering, och samverkan i branschöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten…  …så att relevanta aktörer inom ett strategiskt område enas om en gemensam vision och mål för forsknings- och innovations arbetet

5 Agenda-arbetet

6 När agendorna är klara (Strategiska Innovationsområden)

7 Strategiska innovationsområden (SIO)

8 Insatser för ett SIO

9 Genomgång nätverksträff den 13 mars -Vad är en agenda, varför ska vi ta fram den och vad ska den användas till? -Hur har vi tagit fram vår agenda? -Förslag till agenda -Diskussion

10 Agendaarbetet: en integrerad del av Avfall Sveriges exportsatsning 2012-2014 Avfall Sveriges exportsatsning 2012-2014 Avfall Sveriges exportsatsning Sept 2012-mars 2013: Agendaarbetet Agendan fortsätter att utvecklas och uppdateras inom ramen för exportsatsningen Agendan presenteras

11 Arbetet med agendan: ”Det här har vi” Vi har…  En internationellt sett erkänd avfallshantering i världsklass, ett stort behov av förbättring i andra länder, och ett stort intresse för svensk avfallshantering.  Ett nätverk med organisationer (tripel helix) som jobbar med export / internationella uppdrag och som tror på samverkan som framgångsfaktor. Vår samlade erfarenhet skapar unika innovativa kombinationer av kompetenser och möjligheter som matchar olika kunders behov.  Ett antal Erbjudanden formulerade som bygger på vår kompetens/styrkeområden och den kundefterfrågan vi ser.  En affärsmodell under utveckling –Exportprocessen och dess byggstenar –Pågående projekt och pilotcase för att testa och utveckla Exportprocessen

12 Arbetet med agendan: ”Det här behöver kunden” För att konkretisera hur kundernas behov ser ut och hur vårt erbjudande kan matcha det har följande studier gjorts:  Benchmarkning med framgångsrika exportländer (Danmark och Österrike)  Kartläggning av behov i potentiellt mottagarland: Polen: –dels vad gäller lagkrav, nationellt stödsystem, kultur, etc i landet; –dels affärsmodeller, hur har man finansierat projekt i olika länder, vår samverkansform, etc. Men kanske viktigast: Andra behov som identifierats i olika möten och sammanhang

13 Genomgång nätverksträff den 13 mars -Vad är en agenda, varför ska vi ta fram den och vad ska den användas till? -Hur har vi tagit fram vår agenda? -Förslag till agenda -Diskussion

14 Det här behövs för att vi ska lyckas – arbetsgruppens förslag 6 huvudområden  Politisk uppbackning och vilja  Skapa driv och uthållighet genom nationellt angreppsätt  Utveckling av nätverk  Kunskap och anpassning till marknad  Kunskap och nya modeller kring finansiering  Säljbar paketering

15 Politisk uppbackning och vilja  Agera på i första hand EU nivå för att driva på inom avfallsområdet för –utveckling av policy’s, –förbättrad uppföljning av EU krav –fördelning av EU-medel som ej motverkar syftet –utnyttja möjligheterna i upphandlingar, –etc Använda den direkta möjligheten vi har inom EU för att indirekt sprida detta globalt.  Skapa utrymme och tydlighet för kommunalt agerande i export. Minimera gapet mellan ord och verklighet. Skapa driv och uthållighet genom nationellt angreppsätt  Nationell samordning via ett nav som driver och som möjliggör kontinuitet in i framtiden  Förbättrad samordning av fördelning av statliga medel till olika aktörer – dagens system skapar ineffektivitet och medverkar till att revir upstår Utveckling av nätverk  Gemensam kundbearbeting: kommunal och privat sektor i samverkan  Bygga förutsättningar och sänka trösklar för förbättrad samverkan genom –Affärsmodellsutveckling –Utveckling av avtalsmodeller –Utveckla tydliga förhållningssätt – insikt och respekt om varandras roller  Skapa kapacitet för att kunna leverera från kommunal verksamhet genom att utveckla våra personalresurser och dimensionera verksmaheten

16 Kunskap om och anpassning till marknad  Fördjupade marknadsanalyser utifrån efterfrågan och mottaglighet (legal och finansiell status)  Prioritering och fokusering på marknader utifrån efterfrågan och mottaglighet  Utveckla kanaler till kunden på utvalda marknader via –marknadsnärvaro (via ambassader, Business Sweden, lokala partners, etc.) –utnyttjande av språkresurser och kulturkännedom som finns i Sverige  Utbildning av identiferade kanaler till utvalda marknader Kunskap och nya modeller kring finansiering  Utveckla kunskap om hur finansiering kan fås på olika håll nationellt och internationellt (världsbank etc)  Utveckla exportkreditlösningar / finansieringsformer för kunskapsrelaterad export Säljbar paketering  Tydliga och konkreta kundanpassade koncept och erbjudanden

17 Hur jobbar vi praktiskt i nätverket?  Hur hantera inkommande förfrågningar?  Hur hantera inbjudningar till diverse arrangemang?  Innehåll och distribution nyhetsbrev?  Hemsidan  Nätverksträffar  Annat?

18 Uppsummering - diskussion


Ladda ner ppt "Dagens agenda 8.30 Inledning och överblick över projektet/satsningen 9.00 Genomgång av byggstenarna/verktygen och pågående projekt/piloter (fika 9.30-10)"

Liknande presentationer


Google-annonser