Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Bygg- och installationsföretagens gemensamma satsningar – hur gör man och vad ger det? Ruben Aronsson © Copyright, SBUF 7 september 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Bygg- och installationsföretagens gemensamma satsningar – hur gör man och vad ger det? Ruben Aronsson © Copyright, SBUF 7 september 2011."— Presentationens avskrift:

1 1 Bygg- och installationsföretagens gemensamma satsningar – hur gör man och vad ger det? Ruben Aronsson © Copyright, SBUF 7 september 2011

2 2 Vad jag tänker tala om: Hur gör man och vad ger det?? Ger Gör Kunskap Kompetens Informationsspridning Allmänt om SBUF Historik Insamling, beslutsgång, utdelning

3 Historik •Slutet på 70-talet: Kris efter miljonprogrammets avslutande, problemförorter med enahanda utformning, energikriser kom och gick, låg produktivitet, låg kvalitet, statliga regleringar av byggandet, missnöje med byggforskningen i allmänhet och Byggforskningsrådet i synnerhet och kanske allra mest med Byggforskningsinstitutet, missnöje med byggforskningsavgiften •Lösning: Konstituerande möte SBUF 1983-02-15 (Byggförbundet, BPA, Byggnads, Rörfirmorna, Schaktentreprenörerna, Statsanställdas förbund) •Byggforskningsavgiften igen, januari 1990: riksdagsmotion om att byggföretag med en omsättning överstigande 1 miljard kr skall erlägga en forskningsavgift i syfte att stärka statens resurser för byggforskning. •Lösning: Överenskommelse med staten (genom BFR) 1991-10-31: Entreprenörledet utfäster sig att – genom SBUF - under en försöksperiod på två år stödja högskoleforskning. 3

4 4 Vad är SBUF? •Fem medlemmar •Verksamheten finansieras av företagen •Insamling konkurrensneutralt genom FORA •Företagen är behöriga att söka •Forskning och Utveckling

5 5 SBUF:s ändamål ”… utveckla byggprocessen …” ”… bättre affärsmässiga förutsättningar …” ”… branschgemensamt …” … pre-competitive …

6 66 Budget 2011 UtvecklingForskningTotalt Bygg16,6 Anläggning11,4 Installation2,6 Forskning22,4 53,0

7 77 Byggföretagens medfinansiering

8 8 ”lika mycket som betalas in, betalas ut” ”finansnettot täcker SBUF:s löpande kostnader”

9 9 •Ny kunskap och nya metoder för att förbättra byggandet •Bättre affärsmässiga förutsättningar för bygg- och installationsentreprenörer •Rekrytering av talanger •Kostnadseffektivt med bransch- gemensam FoU (SBUF) •Image! I framtiden är hjärnkraft viktigare än muskelkraft Så gör vi, men vad ger det?

10 Vad har vi gjort hittills? •1677 genomförda och sökbara projekt, nästan alla kan lånas från SBUF:s arkiv. •606 digitalt arkiverade rapporter, fri nedladdning •961 Infoblad •266 avhandlingar •259 pågående projekt •AMP-guiden, HKU, Lathund för betongtorkning med mera •Torkas3, hett97, SIM Lean, utvärderingsprogram byggarbetsplats med mera 10

11 11 Genom SBUF:s finansiering: 266 avhandlingar

12 12 Informationsspridning – våra kanaler •www.sbuf.sewww.sbuf.se •SBUF Informerar •Elektroniskt nyhetsbrev •Årsskrift •Nya media: Newsdesk, youtube, appar med mera

13 13

14 14

15 15 Svenska byggare innoverar •Enkät med 50 företag, 44 svarade •Fyra huvudtyper av FoU  Material och teknik (inkl produktion)  IT (t ex ny programvara)  Rutiner (t ex kvalitet, miljö  Relationer (t ex kunder, leverantörer)

16 16 Svenska byggare innoverar

17 17 Summa summarum •SBUF finansierar forskning och utveckling inom bygg- och installationsföretagens intresseområden •SBUF finansierar både forskningsprojekt (akademiskt) och utvecklingsprojekt (praktiskt) •Alla bygg- och installationsföretag är behöriga att söka bidrag •Alla forskningsresultat är branschgemensamma: kan laddas ner från www.sbuf.se •Tillför byggsektorn Kunskap och Kompetens •Leder till en mer innovativ byggsektor •Informationsspridning: SBUF Informerar, www.sbuf.se 17


Ladda ner ppt "1 Bygg- och installationsföretagens gemensamma satsningar – hur gör man och vad ger det? Ruben Aronsson © Copyright, SBUF 7 september 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser