Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygg- och installationsföretagens gemensamma satsningar – hur gör man och vad ger det? Ruben Aronsson © Copyright, SBUF 7 september 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygg- och installationsföretagens gemensamma satsningar – hur gör man och vad ger det? Ruben Aronsson © Copyright, SBUF 7 september 2011."— Presentationens avskrift:

1 Bygg- och installationsföretagens gemensamma satsningar – hur gör man och vad ger det?
Ruben Aronsson © Copyright, SBUF 7 september 2011

2 Vad jag tänker tala om: Hur gör man och vad ger det??
Kunskap Kompetens Informationsspridning Allmänt om SBUF Historik Insamling, beslutsgång, utdelning

3 Historik Slutet på 70-talet: Kris efter miljonprogrammets avslutande, problemförorter med enahanda utformning, energikriser kom och gick, låg produktivitet, låg kvalitet, statliga regleringar av byggandet, missnöje med byggforskningen i allmänhet och Byggforskningsrådet i synnerhet och kanske allra mest med Byggforskningsinstitutet, missnöje med byggforskningsavgiften Lösning: Konstituerande möte SBUF (Byggförbundet, BPA, Byggnads, Rörfirmorna, Schaktentreprenörerna, Statsanställdas förbund) Byggforskningsavgiften igen, januari 1990: riksdagsmotion om att byggföretag med en omsättning överstigande 1 miljard kr skall erlägga en forskningsavgift i syfte att stärka statens resurser för byggforskning. Lösning: Överenskommelse med staten (genom BFR) : Entreprenörledet utfäster sig att – genom SBUF - under en försöksperiod på två år stödja högskoleforskning.

4 Vad är SBUF? Fem medlemmar Verksamheten finansieras av företagen
Insamling konkurrensneutralt genom FORA Företagen är behöriga att söka Forskning och Utveckling

5 SBUF:s ändamål ”… utveckla byggprocessen…”
”… bättre affärsmässiga förutsättningar…” ”… branschgemensamt…” … pre-competitive…

6 Budget 2011 Utveckling Forskning Totalt Bygg 16,6 Anläggning 11,4
Installation 2,6 22,4 53,0

7 Byggföretagens medfinansiering
7 Byggföretagens medfinansiering

8 ”lika mycket som betalas in, betalas ut”
”finansnettot täcker SBUF:s löpande kostnader”

9 I framtiden är hjärnkraft viktigare än muskelkraft
Så gör vi, men vad ger det? Ny kunskap och nya metoder för att förbättra byggandet Bättre affärsmässiga förutsättningar för bygg- och installationsentreprenörer Rekrytering av talanger Kostnadseffektivt med bransch- gemensam FoU (SBUF) Image! I framtiden är hjärnkraft viktigare än muskelkraft

10 Vad har vi gjort hittills?
1677 genomförda och sökbara projekt, nästan alla kan lånas från SBUF:s arkiv. 606 digitalt arkiverade rapporter, fri nedladdning 961 Infoblad 266 avhandlingar 259 pågående projekt AMP-guiden, HKU, Lathund för betongtorkning med mera Torkas3, hett97, SIM Lean, utvärderingsprogram byggarbetsplats med mera

11 Genom SBUF:s finansiering:
266 avhandlingar

12 Informationsspridning – våra kanaler
12 Informationsspridning – våra kanaler SBUF Informerar Elektroniskt nyhetsbrev Årsskrift Nya media: Newsdesk, youtube, appar med mera

13

14 14

15 Svenska byggare innoverar
Enkät med 50 företag, 44 svarade Fyra huvudtyper av FoU Material och teknik (inkl produktion) IT (t ex ny programvara) Rutiner (t ex kvalitet, miljö Relationer (t ex kunder, leverantörer)

16 Svenska byggare innoverar

17 17 Summa summarum SBUF finansierar forskning och utveckling inom bygg- och installationsföretagens intresseområden SBUF finansierar både forskningsprojekt (akademiskt) och utvecklingsprojekt (praktiskt) Alla bygg- och installationsföretag är behöriga att söka bidrag Alla forskningsresultat är branschgemensamma: kan laddas ner från Tillför byggsektorn Kunskap och Kompetens Leder till en mer innovativ byggsektor Informationsspridning: SBUF Informerar,


Ladda ner ppt "Bygg- och installationsföretagens gemensamma satsningar – hur gör man och vad ger det? Ruben Aronsson © Copyright, SBUF 7 september 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser