Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bygg.org Att bygga förnyelse – Hur byggbranschen förnyas! Håkan Håkansson Handelshögskolan BI, Oslo Malena Ingemansson Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bygg.org Att bygga förnyelse – Hur byggbranschen förnyas! Håkan Håkansson Handelshögskolan BI, Oslo Malena Ingemansson Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 www.bygg.org Att bygga förnyelse – Hur byggbranschen förnyas! Håkan Håkansson Handelshögskolan BI, Oslo Malena Ingemansson Uppsala universitet

2 Är byggbranschen icke-innovativ? Graden av förnyelse •Hur många företag förnyas? •Vilka satsningar görs? Hur förnyelsen varierar •Finns det företag som förnyas mer än andra? •Vilka är dessa företag? Drivkrafter och hinder för förnyelse •Drivkrafter att förstärka •Hinder att undanröja

3 Vår metodik •Enkät till 2 213 företag och enheter i stora koncerner •441 svarade (20%) •Felmarginal ±4%-enheter •VD-intervjuer som komplement

4 Hur byggbranschen förnyas Företag som vidtagit… …åtgärder som givit kunden en mer prisvärd produkt …ej tillräckliga åtgärder – samma produkt som tidigare Bransch- genomsnitt Företag i koncerner Stora företag (fler än 300 anställda) 61%82%91% 39%18%9%

5 Hur förnyelsen varierar – företag som förnyats mest •Större företag •I koncerner •På tillväxtmarknader •Nyproduktion av bostäder 94% av dessa företag har förnyats

6 Hur förnyelsen varierar – företag som förnyats minst •Mindre företag •Ej i koncern •På icke växande marknader •Mark och anläggning 77% av dessa företag gör ”som man alltid gjort”

7 Vad förnyelse innebär – likheter och skillnader Stora företag (fler än 300)Små företag (5-10) Ökat antalet partneringkunder 95%Förbättrat planeringen59% Förbättrat planeringen91%Ökat UE-andelen51% Ökad användning av tekniska plattformar 91% Ökat antalet partneringkunder 45% Ökat virtuellt byggande91%Ökat prefabandelen40%

8 Finns storskaliga effekter? Största skillnaden mellan stora och små företag 1.Ökat virtuellt byggande 2.Ökade internationella materialinköp 3.Ökad användning av tekniska plattformar Minsta skillnaden mellan stora och små företag 1.Ökad UE-andel 2.Förbättrad planering 3.Ökad prefabanvändning Tydliga effekter Små effekter

9 Lärande driver förnyelse Lärande driver förnyelse Hur jobbar företagen med lärande? Branschgenomsnitt Internt och näraliggande fokus

10 Drivkrafter till förnyelse – de viktigaste Branschgenomsnitt Internt och näraliggande fokus

11 Vad hindrar förnyelsen – likheter och skillnader Stora företag (fler än 300) Små företag (5-10) Ofta fokus på lägsta pris100%72% Avtalskonstruktionen för yrkesarbetare 73%40% Alltför kort tid mellan beställning och byggstart – planeringstid 64%78% Otillräcklig lönsamhet46%68% Hinner inte – fullt upp med pågående projekt 41%53%

12 Förnyelse Mycket god, nästan två tredjedelar av banschens företag har förnyats Hur förnyelsen varierar Större företag och enheter i koncerner förnyas mest Viktiga resultat Större företag, i synnerhet i koncerner, kan mobilisera nödvändiga resurser

13 Drivkrafter – att förstärka •Kunder •Medarbetare •Tekniska problem / utmaningar Hinder – att undanröja Stora företag 1.Prisfokusering 2.Avtalskonstruktionen för yrkesarbetare 3.Allt för kort tid för planering Små företag 1.Allt för kort tid för planering 2.Prisfokusering 3.Otillräcklig lönsamhet Viktiga resultat

14


Ladda ner ppt "Www.bygg.org Att bygga förnyelse – Hur byggbranschen förnyas! Håkan Håkansson Handelshögskolan BI, Oslo Malena Ingemansson Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser